top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 16. - 22. augusta

Nepoškvrnená Panna Mária bola po skončení svojho pozemského života s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy a korunovaná za kráľovnú neba i zeme. Tento článok viery si pripomíname pri tzv. Veľkom odpuste Kaplnky Nanebovzatia v Spišskom Štvrtku. Rovnakému tajomstvu je zasvätený aj kláštor a komunita bratov minoritov slúžiacich v našej farnosti. Prajeme si spoločne požehnané prežitie týchto milostivých dní.


LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 16. augusta - Sv. Štefana Uhorského, ľubovoľná spomienka Streda 18. augusta - Sv. Heleny, ľubovoľná spomienka Piatok 20. augusta - Sv. Bernarda, opáta a učiteľa cirkvi, spomienka Sobota 21. augusta - Sv. Pia X., pápeža, spomienka

Nedeľa 22. augusta - 21. nedeľa cez rok


ODPUST V BUKOVINKE V nedeľu 22. augusta bude v Bukovinke o 11.00 hod. odpustová slávnosť, sviatok Panny Márie, Kráľovnej. Hosťujúcim kazateľom bude dp. Gustáv Botúr, kňaz spišskej diecézy. Pôsobí v Spišskom Štiavniku, kde sa venuje pastorácii chorých a starých ľudí. Spovedať pred odpustom budeme v stredu od 18.15 hod.

OHLÁŠKY Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Dávid Kováč a Martina Hardoňová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz. 2. Jozef Sýkora a Nela Mirgová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

3. Matej Zalibera a Martina Lehotská. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

4. Damián Lorko a Miroslava Zelená. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

5. Dušan Ščuka a Kamila Majerová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to ohlási na farskom úrade.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI SPIŠSKÝ ŠTVRTOK Dnes po sv. omši je zbierka na obnovu kostola a kaplnky, kaplnku podporíte aj kúpou výrobkov, ktoré sa predávajú na dobročinnom jarmoku na kostolnom dvore. Ďakujeme všetkým, ktorí venovali svoje výrobky, ako aj tým, ktorí sa podujali jarmok organizovať.

Milodary: Bohu známa rodina venovala na kostol 50 eur. Na obnovu kaplnky venovali: rodina Ing. Štefana Oravca 1 000 eur, rodina Daniela Faltina 100 eur, veriaci z bratislavskej farnosti 1 500 eur, rodina Toporcerová 100 eur, Bohu známa osoba 50 eur, ďalších darcov si môžete prečítať na transparentnom účte. DRAVCE Zajtra sa začne v Kostole sv. Alžbety pamiatkový výskum. Od rána budú v kostole a na kostolnom dvore pracovať archeológovia. Ďalší odborníci vykonávajú výskum v archívoch doma a v zahraničí. Najskôr sa teraz vykoná georadarový prieskum. Pomocou sonaru sa zistí, čo sa nachádza pod podlahou kostola a pod zemou na kostolnom dvore. Prosíme o dočasné odstránenie kobercov. Výskumné práce prebiehajú s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, ktoré nám na to udelilo dotáciu vo výške 14 000 eur. Po skončení všetkých predpísaných výskumov a príprave projektovej dokumentácie sa budeme môcť v budúcnosti uchádzať o štátnu dotáciu až do výšky 950 000 eur.

Milodary: mladomanželia Lenka a Peter Turcovskí obetovali na kostol 100 eur. ​BUKOVINKA Milodary: v minulom týždni bez milodarov DLHÉ STRÁŽE Milodary: v minulom týždni bez milodarov. Čísla účtov: Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904 Kaplnka Nanebovzatia: SK80 0900 0000 0051 7923 1986 - transparentný účet Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095 Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102 Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114 SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 22. AUGUSTA SPIŠSKÝ ŠTVRTOK 08.00 hod. Lukáš Bajtoš, Kristína Slaninová 11.00 hod. Klára Lesičková, Anna Bajtošová DLHÉ STRÁŽE 08.15 hod. Lenka Gibalová, Peter Gibala

UPRATOVANIA KOSTOLA SPIŠSKÝ ŠTVRTOK Ulica Záhradná: Mária Šterbáková, Ľuboslava Smiková, Veronika Krátka, Jana Šarišská, Andrea Lesičková, Zuzana Lesičková DRAVCE Valenčíková Mária, Vasková Mária, Novotná Daniela, Tomečková Mária DLHÉ STRÁŽE Marta Bačová, Katarína Bačová, Mária Bačová ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK Pondelok 16. augusta kaplica 06.30 hod. Za Aničku Máriu a jej rodinu Utorok 17. augusta 18.00 hod. + Pavol Rákoci Streda 18. augusta 06.30 hod. + Jozef Majcher Štvrtok 19. augusta 18.00 hod. + František Novotný Piatok 20. augusta 18.00 hod. + Marcela Ondirková Sobota 21. augusta dom nádeje 18.00 hod. + Terézia Bajtošová Nedeľa 22. augusta 08.00 hod. Za + z rodiny Švirlochovej a Lapšanskej 11.00 hod. Za + rodičov ​DRAVCE Utorok 17. augusta 07.30 hod. Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre manželov Bendžalových Piatok 20. augusta 19.00 hod. + Jozef a Margita Bašistoví Nedeľa 22. augusta 09.30 hod. + Ladislav a Katarína, + Martin a Katarína BUKOVINKA Streda 18. augusta 19.00 hod. + Agnesa Lorková Nedeľa 22. augusta 11.00 hod. + Štefan a Mária Macala DLHÉ STRÁŽE Pondelok 16. augusta 19.00 hod. + Štefan Jurčík Štvrtok 19. augusta 07.30 hod. + Maria Komarová a Ondrej Komara (30. výr. smrti) Nedeľa 22. augusta 08.15 hod. Za zdravie a B. pož. Petra (40. jubileum)


205 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page