top of page
  • br. Jozef

Ako môžeme pomôcť Ukrajincom

Konferencia biskupov Slovenska, naša diecéza i Spišská katolícka charita ponúkajú viacero možností a spôsobov, ako sa môžeme v rámci našej solidarity zapojiť do pomoci ľuďom na Ukrajine či ľuďom na úteku z tejto vojnou trápenej krajiny.

Registrácia ubytovacích kapacít

Ak ste ochotní ponúknuť núdznym ubytovanie, môžete sa zaregistrovať tu...

Registrácie bude centrálne spracovávať sekretariát Slovenskej katolíckej charity (SKCH) v spolupráci s Maltézskou pomocou Slovensko. Ich pracovníci vás budú kontaktovať.


Naša farnosť ponúka utečencom 15 postelí a ubytovaciu kapacitu v útulni pre turistov vo farskej budove v Spišskom Štvrtku.

Iné spôsoby pomoci pre ľudí na Ukrajine Spišská katolícka charita, ktorej tím pomáha na hraničnom priechode Slovenska s Ukrajinou (Vyšné Nemecké - Užhorod) vytvorila dotazník pre pomoc ľudí na Ukrajine. Kto má možnosť a chce byť nápomocný, bližšie informácie nájde tu..


Jarná zbierka na Charitu Pripomíname, že na Prvú pôstnu nedeľu, 6. marca 2022, sa uskutoční Jarná zbierka na Charitu. Svoje milodary môžete poslať in online na číslo účtu SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS 412071937 (posledné trojčíslie je kód našej farnosti).


Spišský diecézny administrátor povzbudzuje veriacich ku Jarnej zbierke na Charitu aj z toho dôvodu, že istou čiastkou sa napomôže aj utečencom z Ukrajiny. Modlitby za pokoj na Ukrajine Informujeme vás, že diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš sa modlí za pokoj na Ukrajine a pozýva k zjednoteniu v modlitbe celý Boží ľud Spišskej diecézy. V nedeľu 27. februára 2022 o 9.00 bude v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule slávená svätá omša, pri ktorej sa budeme spoločne modliť za odvrátenie vojny a pokoj na Ukrajine. Prosíme kňazov, aby sa modlili spoločne s Božím ľudom a vyzývali k duchovným či materiálnym skutkom bratskej pomoci voči trpiacim bratom a sestrám z Ukrajiny.

255 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page