top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 1. - 7. augusta

Čaká nás obdobie milosrdenstva. V utorok je totiž slávnosť Porciunkuly, pri ktorej môžeme získať mimoriadne milosti, ak ho prežijeme v duchu úprimného pokánia. Po celý týždeň nám budú kňazi v spovedniciach vysluhovať sviatosť zmierenia. Nech tieto dni prinesú viac pokoja a nádeje do naších rodín a spoločenstiev.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 1. augusta - Sv. Alfonza Máriu z Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok 2. augusta - Prebl. Panny Márie Anjelskej v Porciunkule, sviatok

Štvrtok 4. augusta - Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

Sobota 6. augusta - Premenenie Pána, sviatok

Nedeľa 7. augusta - 19. nedeľa cez rok


ODPUSTKY Z PORCIUNKULY V utorok 2. augusta možno získať vo všetkých františkánskych, farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého otca. Pri slávnosti budú farskému kostolu odovzdané relikvie sv. Leopolda Mandiča, patróna spovedníkov. Pozývame veriacich celej farnosti na sv. omšu v Kostole sv. Ladislava o 18.00 hod. Viacero kňazov bude spovedať hodinu pred sv. omšou.


PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ

Tento týždeň je prvopiatkový. Chorých navštívime vo štvrtok a v piatok. Ak ku vám nechodíme pravidelne, môžete sa vopred telefonicky nahlásiť. V kostoloch spovedáme takto:

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: utorok hodinu pred sv. omšou, štvrtok, piatok 45 min. pred sv. omšou

DRAVCE: v utorok a piatok hodinu pred sv. omšou

BUKOVINKA: v stredu 30 min. pred sv. omšou

DLHÉ STRÁŽE: pondelok a štvrtok hodinu pred sv. omšou


FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu ráno o 7.00 hod. vás pozývame na sv. ošmou s fatimskou pobožnosťou.


CHARITNÁ ZBIERKA Až do konca prázdnin beží charitná zbierka školských pomôcok. Ďakujeme, že týmto spôsobom pomáhate chudobnejším rodinám. POZVÁNKA NA DUCHOVNÉ CVIČENIA V dňoch 14. - 18. septembra pripravujeme v Brehove duchovné cvičenia pre dospelých. Prihlásiť sa treba u p. Jozefa. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSI SPIŠSKÝ ŠTVRTOK V tomto týždni sa uskutoční kontrolný deň na projekte obnovy našej kaplnky.

Milodary: Bohu známa osoba venovala na obnovu kaplnky 200 eur, Pán Boh zaplať.

OHLÁŠKY Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať 1. Pavol Škirta a Veronika Pitoňáková, ohlasujú sa dnes po tretí raz. 2. Štefan Tulej a Viera Mirgová, ohlasujú sa dnes po druhý raz.

3. Erik Puchajda a Andrea Korová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 31. JÚLA SPIŠSKÝ ŠTVRTOK 08.00 hod. Miška Švedová, Ľuboš Bajtoš 11.00 hod. Mária Bajtošová, Mária Rákociová DLHÉ STRÁŽE 08.15 hod. Adriana Baluchová, Antónia Balocká

UPRATOVANIE KOSTOLA SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: Mária Remiašová, Cecília Ungerová, Ľuba Voščeková, Milada Bajtošová, Jana Dunčková, Mária Bajtošová

DRAVCE: nevesta s rodinou

ÚMYSLY SV. OMŠÍ SPIŠSKÝ ŠTVRTOK Pondelok 1. augusta 06.30 hod. + Martoníková a Sova Utorok 2. augusta 18.00 hod. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole Streda 3. augusta 06.30 hod. Za nové kňazské a rehoľné povolania Štvrtok 4. augusta 18.00 hod. + Anna Škopová Piatok 5. augusta 18.00 hod. + Jozef Richvalský Sobota 6. augusta 07.00 hod. Za členov Ruž. spol. a M.I. a na ich úmysel

18.00 hod. Za rodinu Gregorovičovú Nedeľa 7. augusta 08.00 hod. + Marika Vernarská 11.00 hod. Pro Populo DRAVCE Utorok 2. augusta 19.00 hod. + Mária a Ján Piatok 5. augusta 19.00 hod. + Margita Tomečková

Sobota 6. augusta

15.00 hod. za ženícha a nevestu Nedeľa 7. augusta 09.30 hod. + Martin, Katarína, Štefan a František Šofranec

BUKOVINKA Streda 3. augusta 19.00 hod. + Agnesa Lorková

Piatok 5. augusta

17.00 hod. + Peter Glodžák Nedeľa 7. augusta 09.30 hod. + rodičia Katarína a Michal Kašper

DLHÉ STRÁŽE Pondelok 1. augusta 19.00 hod. + dcéra Ivanka Dunčková Štvrtok 4. augusta 19.00 hod. + z rod. Hradiskej a Kellnerovej

Piatok 5. augusta

19.00 hod. Za zmierenie v rodinách Nedeľa 7. augusta 08.15 hod. Za zdravie, B. pomoc a požehnanie pre sestru Valériu (50. jub.)

225 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page