top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 6. - 12. júla

Od nasledujúceho týždňa začneme fungovať v prázdninovom režime. Pravidelné adorácie v Spišskom Štvrtku ako aj adorácie za rodinu a duchovné obnovy budeme mať opäť až v septembri. Upozorňujeme na nový poriadok bohoslužieb, ktorý platí počas letných prázdnin.

1. LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 6. júla

Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Piatok 10. júla

Sv. Veroniky Giulianiovej, panny, členky 2. rádu, spomienka

Sobota 11. júla

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Nedeľa 12. júla

15. Nedeľa v cezročnom období


2. Letný poriadok bohoslužieb

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK:

Po. 06.30 hod. Kaplica

Ut. 18.00 hod.

St. 06.30 hod. Kaplica

Št. 18.00 hod.

Pi. 18.00 hod.

So. 18.00 hod. Dom nádeje

Ne. 08.00 hod. a 11.00 hod.


DRAVCE

Ut. 07.30 hod.

Pi. 19.00 hod.

Ne. 09.30 hod.


DLHÉ STRÁŽE

Po. 19.00 hod.

Št. 07.30 hod.

Ne. 08.15 hod.


BUKOVINKA

St. 19.00 hod.

Ne. 09.30 hod.


3. Stretnutie Ružencového spoločenstva

Dnes popoludní o 14.00 hod. bude v Spišskom Štvrtku i v Dravciach ružencová pobožnosť a výmena kartičiek.

4. Mládežnícke stretko

Dnes o 18.00 hod. bude na fare mládežnícke stretko.

5. Narodeniny otca biskupa

Náš rodák, otec biskup Štefan, oslavuje v pondelok svoje narodeniny (67 rokov). Obetujeme zaňho rannú sv. omšu. Všetkých pozývame, aby ste si v tento deň naňho spomenuli v modlitbách.


6. Výročná celodenná poklona

V utorok 7. júla je v Dravciach a Bukovinke výročná celodenná adorácia. Začne sa v Dravciach po rannej sv. omši a tam ju ukončíme o 15.00 hod. pobožnosťou k Božiemu milosrdenstvu. Adorácia bude pokračovať v kostole v Bukovinke so začiatkom o 15.00 hod. (pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu) a ukončíme ju sv. omšou o 19.00 hod.


Pozývame všetkých veriacich a všetky rodiny, aby si našli čas prísť sa pokloniť spolu s deťmi Pánu Ježišovi. Prosíme ružencové spoločenstvo, aby zabezpečilo modlitebné služby, nech sviatostný Kristus neostane ani na chvíľu v otvorenom kostole sám.


7. Omšové štipendiá

Úmysly sv. omší môžete priniesť kedykoľvek a odovzdať kňazom v obálke spolu s milodarom. Ak sa jedná o výročia, ktoré sú zviazané s konkrétnym dátumom, napíšte dátum na obálku, pokúsime sa vám pri plánovaní bohoslužieb vyhovieť.


8. Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Rybovič a Stanislava Sagulová. Ohlasujú sa po druhý raz. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostný zväzok, nech to neodkladne oznámi na farskom úrade.


9. Služba lektorov na nedeľu 12. júla

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

1. sv. omša: Klára Lesičková a Anna Bajtošová

2. sv. omša: Veronika Bajtošová a Eva Fedorová


DLHÉ STRÁŽE

Mária Baluchová, Mária Gibalová, Veronika Bendžalová

10. Ekonomické záležitosti

Rodičia prvoprijímajúcich detí v Spišskom Štvrtku obetovali na kostol 380 eur, bohuznáme osoby darovali spolu 300 eur. Pán Boh zaplať za tieto milodary.

11. Upratovanie kostola

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Túto sobotu nikto neprišiel upratať kostol, preto znova prosíme o službu tú istú skupinu: Zlatica Danišová, Lucia Garčárová, Ľudmila Bajtošová, Anna Stanková, Martina Javorská, Alžbeta Oravcová.


DLHÉ STRÁŽE

Mária Gibalová, Mária Kramarčíková, Miroslava Lojková


DRAVCE

Škovirová Magda, Vernarská Alžbeta, Kramarčíková Jana, Dvorčáková Dominika


12. Úmysly sv. omší

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ponedlok 6. júla

06.30 hod. kaplica Za otca biskupa Štefana

Utorok 7. júla

18.00 hod. Za + z rodiny Zavadových a Šoltýsových

Streda 8. júla

06.30 hod. kaplica Za nové kňazské a rehoľné povolania

Štvrtok 9. júla

18.00 hod. Za + z rodín Pivovarčíkovej, Bajtošovej a za + Katarínu

Piatok 10. júla

18.00 hod. + Jakub

Sobota 11. júla

18.00 hod. Dom nádeje Za + rodičov Kukurových a + rodičov Novotných

Nedeľa 12. júla

08.00 hod. + Ján a Anna Bizub

11.00 hod. Za + rodičov Margitu, Júliusa a sestru Ruženu Mirgových

a za všetkých zosnulých z rodiny.


DRAVCE

Utorok 7. júla

07.30 hod. + Mária Dvorčáková

Piatok 10. júla

19.00 hod. +Štefan Novotný

Nedeľa 12. júla

09.30 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 6. júla

19.00 hod. Za zdravie Petra

Štvrtok 9. júla

07.30 hod. Za + rodičov a súrodencov z rodiny Hardoňovej

Nedeľa 12. júla

08.15. hod. Za + deda (nedožitých 85 rokov) Baluch


BUKOVINKA

Utorok 7. júla

19.00 hod. + Ján, Anna, Ján, Lang

Streda 8. júla

19.00 hod. + František

Nedeľa 12. júla

09.30 hod. Za duše v očistci

109 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page