top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 5. - 11. septembra

Aktualizováno: 4. 9. 2022

Začíname školský rok. V pondelok budeme so žiakmi a študentmi prosiť o pomoc Ducha Svätého. Každý dobrý plán či úmysel treba totiž uskutočňovať v Božom mene. Nech Múdrosť zhora predchádza a inšpiruje všetky dôležité kroky a rozhodnutia týchto dní.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Streda 7. septembra - Sv. Košických mučeníkov, spomienka

Štvrtok 8. septembra - Narodenie prebl. Panny Márie, sviatok

Nedeľa 11. septembra - 24. nedeľa cez rok


RUŽENCOVÁ POBOŽNOSŤ

Dnes (4. septembra) popoludní o 14.00 hod. bude vo farskom kostole ružencová pobožnosť spojená s výmenou tajomstiev.


ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

V pondelok je začiatok školského roka. Deti, študentov, učiteľov aj rodičov a starých rodičov pozývame do farského kostola na sv. omšu o 8.00 hod., pri ktorej budeme vzývať Ducha Svätého. Deťom pri tejto sv. omši požehnáme školské pomôcky a tašky.


ZMENA ČASU BOHOSLUŽIEB

Od pondelka beží školský rok. Znova obnovujeme pravidelné pobožnosti a adorácie. Sv. omše na filiálkach budú už o 17.00 hod. V Spišskom Štvrtku bude v stredu sv. omša opäť bývať večer.


VEČERADLO

Vo štvrtok 8. septembra o 17.00 hod. bude vo farskom kostole pobožnosť večeradla s Pannou Máriou. Pripraví ho ruža p. Dariny Knapikovej.


VÝROČNÁ CELODENNÁ ADORÁCIA

V nedeľu 11. septembra je v Spišskom Štvrtku výročná celodenná adorácia. Z tohto dôvodu bude upravený poriadok bohoslužieb. Sviatosť oltárna bude vystavená k verejnej poklone na konci rannej sv. omše o 8.00 hod. O 11.00 hod. sv. omša nebude. Poklona sa ukončí večernou sv. omšou o 18.00 hod. Pozývame každú rodinu, aby si našla čas na spoločnú adoráciu. Počas týždňa sa, prosím, zapíšte do časového harmonogramu, aby Najsvätejšia sviatosť neostala v kostole ani na chvíľu bez prítomnosti modliacich sa osôb.


ODHALENIE TABULE

Konfederácia politických väzňov Slovenska odhalení v pondelok 12. septembra v Spišskom Štvrtku pamätnú tabuľu saleziánskemu kňazovi donovi Štefanovi Javorskému. Súčasťou oficiálneho programu bude i sv. omša vo farskom kostole. Bližšie informácie nájdete na výveskách.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Peter Kubičár a Michaela Kukurová. Ohlasujú sa dnes po prvý i druhý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Minulý týždeň bola zbierka na Diecézny katechetický úrad. Vyzbieralo sa 355,50 eur. (Spišský Štvrtok 179,50 eur; Dravce 80 eur; Bukovinka 21 eur; Dl. Stráže 75 eur). Pán Boh zaplať.


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Z krstu Huga Kuzára obetovali rodičia na kostol 50 eur, z krstu Olívie Slebodníkovej 50 eur. Bohu známe osoby venovali spolu 150 eur. Pán Boh zaplať.


DLHÉ STRÁŽE

Novomanželia Ondrušoví obetovali na kostol 50 eur, novomanželia Glodžákoví taktiež 50 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 11. SEPTEMBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Tobias Kuda, Anna Brozáková

18.00 hod. Lukáš Bajtoš, Kristína Slaninová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Peter Gibala, Slavomíra Bendžalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Anna Škovirová, Marcela Jakubcová, Janka Zvalená, Michaela Zvalená, Anna Bajtošová, Lucia Kukurová


DRAVCE

Krupinská Mária, Garčárová Jana, Gardori-Koršalová Zuzana, Faltinová Jana


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK Pondelok 5. septembra

08.00 hod. Poďakovanie manželov za 45 rokov manželstva

Utorok 6. septembra

18.00 hod. + Ladislav Jurek - výročná

Streda 7. septembra

18.00 hod. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole

Štvrtok 8. septembra

17.00 hod. Eucharistická adorácia a večeradlo

18.00 hod. Za ZBP pre Annu Knižkovú - poď. za 75 rokov života a za jej rodinu

Piatok 9. septembra

18.00 hod. + Jaroslav Budzák

Sobota 10. septembra

18.00 hod. Dom nádeje: + František Toporcer - nedožitých 80 rokov

Nedeľa 11. septembra

08.00 hod. + Cyril Dunčko

18.00 hod. + Mária Petrovičová (ul. Partizánska)


DRAVCE

Utorok 6. septembra

17.00 hod. + Anna Bendžalová

Piatok 9. septembra

17.00 hod. + Mária Bašistová

Nedeľa 11. septembra

09.30 hod. Pro Populo


BUKOVINKA

Streda 7. septembra

17.00 hod. + Agnesa Lorková

Nedeľa 11. septembra

09.30 hod. + Stanislav Lesňák


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 5. septembra

17.00 hod. Za + rodičov Štefana a Annu a synov Štefana a Pavla

Štvrtok 8. septembra

17.00 hod. + Ján Lorko a všetci zosnulí z rod. Lorkovej

Po sv. omši adorácia do 18.00 hod.

Nedeľa 11. septembra

08.15 hod. Za ZBP pre Františka (60. jub.) a za jeho + rodičov Jána a Veroniku

167 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page