top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 11. - 18. február
1. Liturgický kalendár

Streda 14. februára – Popolcová streda;

Nedeľa 18. februára – Prvá pôstna nedeľa;

 

2. Dnes je 32. Svetový deň chorých. V našich modlitbách pamätajme na všetkých chorých a trpiacich.

 

3. Pred popolcovou stredou si vykonáme Zmiernu poklonu. Zmierna poklona bude po sv. omši v utorok, (v Dlhých Strážach v pondelok).

 

4. Tento týždeň je Popolcová streda. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Začína 40-dňové pôstne obdobie, ktoré je časom pokánia, obrátenia a prípravy na radostné sviatky Kristovho zmŕtvychvstania. Pripomíname, že na Popolcovú stredu zaväzuje prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôžu nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60. roku života. Od tohto dňa si môžete vykonať veľkonočnú sv. spoveď. V tento deň sv. omše budú: Sp. Štvrtok o 8.00 a 18.00 hod; Dravce a Dlhé Stráže o 18.00 hod. Bukovinka o 17.00 hodine. Popolec sa už neudeľuje krížikom na čelo, ale sypaním popola na hlavu. Prosíme teda ženy, aby si pri tomto obrade dali dole pokrývky hlavy.

 

5. Pobožnosť krížovej cesty nám pomáha zjednocovať sa s trpiacim Kristom. V našej farnosti sa pobožnosti krížovej cesty konajú v piatok o 17.30 a v nedeľu o 14.00. Od Druhej pôstnej nedele Pobožnosť krížovej cesty bude spoločná pre celu farnosť a bude sa konať každú nedeľu v inej obci. Srdečne pozývame k hojnej účasti všetkých veriacich.

 

6. Spoločenstvo Extrémnej Krížovej Cesty - Kišovce - Levoča, Vás pozýva 15. 3. 2024, na možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe, pri náročných podmienkach, kde účastníci rozjímajú pri 14tich zastaveniach. Extrémna Krížová Cesta sa začína večernou svätou omšou o 18.00 hodine v Kišovciach, v kostole svätej Márie Magdalény. Tohto roku sa uskutoční v našom okrese po druhýkrát. Celkovo sa na Slovensku koná už na 22 trasách.

 

7. Vo štvrtok o 17.00 vás pozývame na večeradlo s Pannou Máriou. Večeradlo pripraví ruža p. Marty Petrovičovej.

 

8. Ekonomické záležitosti: Na budúcu nedeľu je zbierka na Charitu.

 

9. Lektorská služba na budúcu nedeľu: 08.00 Laura Borská, Mária Rákociová;

                                                                     11.00 Ľuboš Bajtoš, Timea Jurčová;

 

10. Upratovanie kostola: Veronika Oračková, Veronika Mirgová, Valika Mirgová, Ľubica Mirgová, Kristína Mirgová, Ivana Mirgová;

 

11. Úmysly sv. omší:

Pondelok 12. február      08.00   + Vladimír a rodičia;

Utorok 13. február          18.00   Za zdravie a Božie pož pre Pavla a Alžbetu;

Streda 14. február           08.00   + Miroslav, Roman

                                           18.00   + Milan Novotný;

Štvrtok 15. február         18.00    + Veronika a Johna;

Piatok 16. február           18.00    Za zdravie a Božie pož pre rod. Javorských;

Sobota 17. február          18.00   + Štefan, Júlia, Jozef, Mária, + brat; sv. omša v Dome nádeje

Nedeľa 18. február          08.00   + Ladislav;

                                           11.00    + manžel a rodičia;

 

Dlhé Stráže

Služba lektorov na budúcu nedeľu:

08.15 Mária Lutterová, Miroslava Lojková, Mária Kellnerová;

 

Úmysly sv. omší:

Pondelok 12. február  17.00    Za zdravie a Božie pož pre rod. Maximiliána Šarišského;

Streda 14. február        18.00   + Jakub a Veronika Strážík

Štvrtok 15. február       17.00   + Alžbeta, Ján, Michal;

Nedeľa 18. február       08.15   Za veriacich farnosti;

 

Dravce

Upratovanie kostola:

Škovirová Magda, Vernarská Alžbeta, Kramarčíková Jana;

 

Úmysly sv. omší:

Utorok 13. február    17.00    Na odprosenie za hriechy spáchane počas karnevalu;

Streda  14. február    18.00   + rod. Mačáková a Regecová

Piatok 9. február        17.00   + Rudolf a Anna Škovira;

Nedeľa 11. február     09.30   Za zdravie a Božie pož pre Ladislava a Máriu;

 

Bukovinka

Úmysly sv. omší:

Streda 7. február      17.00   + Ján a Matilda;

Nedeľa 4. február     09.30   Za zdravie a Božie pož. pre Helenu Pitorákovú;

151 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page