top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 12. - 18. apríla

Nedeľou Božieho milosrdenstva vstupujeme do druhého veľkonočného týždňa. Želáme si, aby sa čoskoro obnovilo verejné slávenie bohoslužieb. Kňazi našej farnosti budú zatiaľ ochotne slúžiť veriacim, ktorí idividuálne požiadajú o rozhovor, sv. spoveď či sv. prijímanie. Naše kostoly sú otvorené každú nedeľu, počas týždňa na základe telefonického dohovoru s kňazom.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Nedeľa 18. apríla - Tretia veľkonočná nedeľa


ZVONENIE ZA OBETE PANDÉMIE

Dnes na poludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Biskupi vybrali túto nedeľu, aby veriaci prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

ZBIERKA NA BOŽÍ HROB

Keďže zbierka na Boží hrob sa v tomto roku nekonala tradičným spôsobom, ponecháme počas celého veľkonočného obdobia v našich kostoloch pokladničky, v ktorých môžete prispieť na pomoc pre kresťanov vo Svätej zemi. Do zbierky sa môžete zapojiť aj online, bližšie informácie sú na našej internetovej stránke.


OHLÁŠKY V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Juraj Brincko a Katarína Gajová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to láskavo oznámi na farskom úrade.


VEĽKONOČNÉ SVIATOSTI

Aj dnes budú všetky naše kostoly otvorené k súkromnej modlitbe a poklone. V kostoloch bude kňaz, ktorý vám môže vyslúžiť sviatosť zmierenia a sv. prijímanie. Čas prítomnosti kňaza:

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: 09.00 - 11.00 hod. (p. Samuel)

DRAVCE: 14.00 - 15.00 hod. (p. Samuel)

BUKOVINKA: 14.00 - 14.30 hod. (p. Jozef)

DLHÉ STRÁŽE: 14.00 - 15.00 hod. (p. Roman)

Veľkonočnú sv. spoveď si môžete vykonať až do Turíc. Kňazi sú vám počas týždňa k dispozícii po individuálnej dohode na základe telefonického dohovoru.

  • p. Jozef Sukeník 0910 842 499

  • p. Samuel Hurajt 0904 738 978

  • p. Roman Gažúr 0908 452 589

NÁVŠTEVA CHORÝCH

Návšteva chorých je už možná po telefonickom dohovore s kňazom. Je dôležité, aby sme boli vopred oboznámení so zdravotným stavom chorého i príbuzných, ktorí sú s ním v domácnosti.

OMŠOVÉ INTENCIE

V kostoloch v Spišskom Štvrtku a v Dlhých Strážach máme nateraz prijatých pomerne veľa omšových úmyslov. Prosíme, aby ste zatiaľ nové neprinášali. V prípade okrúhlych jubileí či výročia smrti vám však iste výjdeme v ústrety.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Z pohrebu Františka Lesička obetovali príbuzní 150 eur, rodina Vojtillová venovala na kostol 50 eur, Bohu známe osoby spolu 107 eur.

DLHÉ STRÁŽE

Ján Tomečko obetoval na kostol 50 eur.


Ďakujeme, že pamätáte na ekonomické potreby a údržbu kostolov. Ak chcete farnosť podporiť, môžete poslať svoj milodar aj na jeden z týchto účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok 12. apríla

P. Roman - Za zdravie a Božie pož. pre vnuka Lukáša a Božiu ochranu pre celú rodinu

P. Samuel - Za + Danielu (6. výročie)

P. Jozef - Za + Martina Bendžalu


Utorok 13. apríla

P. Roman - Za + pátra Bogdana Adamczyka

P. Samuel - Za + Máriu Hricovú

P. Jozef - Na úmysel celebranta


Streda 14. apríla

P. Roman - Za zdravie a Božie pož. Vojtecha Mirgu a jeho rodiny

P. Samuel - Za + pátra Bogdana Adamczyka

P. Jozef - Za + Petra Glodžáka


Štvrtok 15. apríla

P. Roman - Za Mareka, ktorý sa dožíva 25. narodenín

P. Samuel - Za zdravie a Božie pož. pre Štefana

P. Jozef - Za + pátra Bogdana Adamczyka


Piatok 16. apríla

P. Roman - Dantis

P. Samuel - Za + Františka Garčára

P. Jozef - Za + Jozefa Dvorčáka


Sobota 17. apríla

P. Roman - Za + Marcelu Ondirkovú

P. Samuel - Za + Helenu Kramarčíkovú

P. Jozef - Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)


Nedeľa 18. apríla

P. Roman - Za + z rodín Slavkovskej, Vernarskej a Bajtošovej

P. Samuel - Za zdravie a Božie pož. rodiny Novotnej ml., st., a rodiny Jurečkovej

P. Jozef - Za + Štefana Petroviča


246 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page