top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 12. - 18. júla

Pandemická situácia sa v týchto dňoch zlepšila. Na náš životný štýl vplývajú už viac letné horúčavy a deti, ktoré si počas školských prázdnin vyžadujú zvýšenú pozornosť. Nech je naša radosť zo života a vzájomnej blízkosti prepojená s radosťou zo života s Kristom!

LITURGICKÝ KALENDÁR

Štvrtok 15. júla - Sv. Bonaventúru z Bagnoregia, sviatok

Piatok 16. júla - Prebl. Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka

Sobota 17. júla - Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

Nedeľa 18. júla - 16. nedeľa cez rok


VÝMENA RUŽENCOVÝCH KARTIČIEK V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Ružencové bratstvo nás dnes (11.7.) popoludní o 14.00 hod. pozýva na spoločnú modlitbu ruženca a výmenu kartičiek.


POŽEHNANIE OBNOVENÉHO KRÍŽA V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

S pomocou horlivých veriacich sa nám v posledných mesiacoch podarilo pekne obnoviť kríž pri budovy fary. V utorok budeme teda sláviť votívnu sv. omšu o tajomstve Svätého kríža a po nej poďakujeme dobrodincom a obnovený kríž požehnáme.


OMŠA S NOVOKŇAZOM

V nedeľu 18. júla bude sv. omšu vo farskom kostole o 11.00 hod. slúžiť p. Peter Kozma, náš novokňaz. Pri sv. omši s novokňazským požehnaním môžeme za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.


ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V KAPLNKE NANEBOVZATIA

Odpustová slávnosť v Kaplnke Nenebovzatia vychádza v tomto roku na nedeľu 15. augusta. Slávnostným kazateľom má byť misionár milosrdenstva, br. Jakubrafael Patay, člen rehole kapucínov pôsobiaci v súčasnosti v Maďarsku.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Daniel Kuzár a Tamara Dunčková. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

2. Peter Turcovský a Lenka Šarišská. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to ohlási na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Na budúcu nedeľu je zbierka na opravu kostola a kaplnky. V rámci zbierky si budete môcť v kostole zakúpiť aj omšové víno a rôzne výrobky, ktoré venovali naši farníci a dobrodinci. Výťažok je určený pre Kaplnku Nanebovzatia.


Milodary: rodičia prvoprijímajúcich detí venovali na kostol 300 eur, rodina + Ladislava Mirgu 100 eur, rodina Majerčáková venovala na obnovu kaplnky 50 eur, bohuznáme osoby spolu 150 eur.


DRAVCE

Ministerstvo kultúry poskytlo v minulom týždni ďalšiu dotáciu pre kostol v Dravciach. Sumou 13 000 eur podporilo pokračovanie projektu reštaurovania nášho oltára.

Zvonček z budúcej nedele je v Dravciach určený na obnovu oltára.


Milodary: v minulom týždni bez milodarov


BUKOVINKA

Milodary: v tomto týždni bez milodarov


DLHÉ STRÁŽE

Milodary: v minulom týždni bez milodarov


Čísla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 18. JÚLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Milan Podolinský, Anna Brozáková

11.00 hod. Lukáš Bajtoš, Kristína Slaninová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Peter Gibala, Slavomíra Bendžalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Obrancov mieru: Monika Ščuková, Júlia Ščuková, Marcela Ščuková, Anna Mirgová, Denisa Mirgová, Olina Janecká


DRAVCE

Kašperová Romana, Bašistová Adriana, Jozefčáková Patrícia, Sliepková Miriama


DLHÉ STRÁŽE

Alica Šarišská, Katarína Šarišská, Lenka Slaninová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 12. júla

06.30 hod. Za zdravie a potrebné milosti pre Antona

Utorok 13. júla

18.00 hod. + Mária Garčarová (Majka)

Streda 14. júla

06.30 hod. + Zuzana, Ján, Amália, Anna a Ján

Štvrtok 15. júla

18.00 hod. Za zdr. a B. pož. pre rodinu Kopkašovú

Piatok 16. júla

18.00 hod. + Terézia Bajtošová

Sobota 17. júla - Dom nádeje

18.00 hod. Za + manžela Vladimíra (2. výročie)

Nedeľa 18. júla

08.00 hod. Za zdr. a B. pož. pre rodinu Ladislava Gutu

11.00 hod. + kňaz Rudolf Čontofalský a reh. sestra Augustína Hadáčová


DRAVCE

Utorok 13. júla

07.30 hod. + Mária Garčárová

Piatok 16. júla

19.00 hod. + Mária a Jakub Gáborčík

Nedeľa 18. júla

09.30 hod. + Jozef a Anna Frankovičoví


BUKOVINKA

Streda 14. júla

19.00 hod. + Agnesa Lorková

Nedeľa 18. júla

09.30 hod. + Helena a Vladimír


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 12. júla

19.00 hod. Za + z rodiny Lorková

Štvrtok 15. júla

07.30 hod. + Peter Jurčík

Sobota 17. júla

15.00 hod. Za zdr. a B. pož. pre Alžbetu a celú rodinu Bendžalovú

Nedeľa 18. júla

08.15 hod. Pro Populo


193 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commenti


bottom of page