top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 13. - 20. august


LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 14. august – Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka;

Utorok 15. august – Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie – je to prikázaný sviatok;

Nedeľa 20. august - 20. nedeľa cez rok;


ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

V utorok je v kostole v Spišskom Štvrtku odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. V tento deň sväté omše budú: V Sp. Štvrtku o 8.00 a 18.00 hod.; V Dravciach a v Dl. Strážach o 18.00 hod. a v Bukovinke o 19.00 hod. Pri sv. omšiach bude požehnanie bylín a kvetov ako poďakovanie za tohtoročnú jarnú úrodu. Slávnostná odpustová sv. omša v Sp. Štvrtku bude na budúcu nedeľu o 11.00 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Vdp. ThDr. Ľubomír Hromiak.


ODPUSTOVÁ SPOVEĎ

Príležitosť k sv. spovedi pred odpustovou slávnosťou bude každý deň pred svätou omšou a v sobotu od 10.00 do 11.00 hod.


VEČERADLO

V utorok o 17.00 hod. pozývame na Večeradlo s Pannou Máriou. Večeradlo pripraví ruža p. Marty Petrikovej.


CHARITNÁ ZBIERKA

Tak ako minulý rok pripravujeme charitnú zbierku školských pomôcok. Pomôcky môžete prinášať na farský úrad. Ďakujeme všetkým, ktorí týmto spôsobom pomôžu chudobnejším rodinám našej farnosti.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Na kostol obetovali: z pohrebu Jozefa Javorského 150 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 20. augusta

08.00 Lukáš Bajtoš, Kristína Slaninová

11.00 Klára Lesičková, Anna Bajtošová;


UPRATOVANIE KOSTOLA

Miška Šofrancová, Marcela Skalová, Anna Hricková, Anna Sosková, Anna Rothová, Anna Kubičárová, Vladimíra Kresťanková, Marta Šarišská;


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok 14. august 06.30 Za dobrodincov a na ich úmysel;

Utorok 15. august 8.00 + Pro populo

18.00 Za zdravie a Božie pož. pre rod. Lučivjansku;

Streda 16. august 18.00 Za zdravie a Božie pož. pre Máriu – 70 rokov;

Štvrtok 17. august 18.00 Za zdravie a Božie pož. pre Františku – 70 rokov;

Piatok 18. august 18.00 + Ján Javorský;

Sobota 19. august 18.00 + z rod. Dunčkových a Javorských – omša v Dome nádeje

Nedeľa 20. august 08.00 + Vladimír a s. Anna;

11.00 Pro populo;


SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ

I. Ján Remiaš, zo Spišského Štvrtku a Monika Barabasova z Letanovec. Ohlasujú sa po tretí krát.

II. Daniel Dvorčák z Dravec a Sabína Zumríková zo Spišského Podhradia. Ohlasujú sa po druhý krát.Dlhé Stráže

Pondelok 14. august 19.00 + Vojtech a Mária

Utorok 15. august 18.00 Za ružencové bratstvo;

Štvrtok 17. august 19.00 Za zdravie a Božie pož. pre Jolanu a Máriusa;

Nedeľa 20. august 08.15 Za zdravie a Božie pož. pre detí;Dravce

UPRATOVANIE KOSTOLA

Bartková Katarína, Bašistová Eva, Koršalová Jana


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Utorok 15. august 18.00 + Mária, Jozef Dubec;

Piatok 18. august 19.00 + Blažka Dravecká;

Nedeľa 20. august 09.30 + Štefan, Mária, Anton Bašista;


Bukovinka

Utorok 15. august 19.00 Za zdravie a Božie pož. pre rod. Kurucovú;

Streda 16. august 19.00 + Miroslav, Mária, Michal;

Nedeľa 20. august 09.30 + Vladimír Pitorák;

188 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page