top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 14. - 20. septembra

V minulom týždni sa nám podarilo pokročiť v upratovaní kostolnej veže v Spišskom Štvrtku. V pondelok 14. septembra prídu zvonári, aby začali práce na oprave našich troch zvonov. V tomto týždni by mal byť dokončený aj návrh na reštaurovanie Kaplnky Nanebovzatia. V Dravciach bolo ku schodom pred hlavným vchodom počas minulého týždňa osadené nové zábradlie. Pohli sa aj práce na obnove draveckých zvonov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rôznymi spôsobmi podieľajú na týchto prácach.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 14. septembra Povýšenie Svätého kríža, sviatok

Utorok 15. septembra SEDEMBOLESTNEJ P. MÁRIE, slávnosť

Streda 16. septembra Sv. Kornélia a sv. Cypriána, mučeníkov, spomienka

Štvrtok 17. septembra Stigmatizácia nášho otca sv. Františka, sviatok

Piatok 18. septembra Sv. Jozefa Kupertínskeho, kňaza, spomienka

Nedeľa 20. septembra 25. nedeľa cez rok


Modlitba pri kríži

V pondelok na sviatok Sv. kríža bude sv. omša iba ráno v Kaplici. Večer o 17.30 vás ale v prípade pekného počasia pozývame na pobožnosť a uctenie si Sv. kríža na križovatke pri motoreste. Stretneme sa pod farou a pôjdeme ku krížu spoločne v procesii.


Večeradlo v Spišskom Štvrtku

V utorok, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie vás pozývame do Kostola sv. Ladislava na večeradlo s Pannou Máriou. Začne sa o 17.00 hod. Pobožnosť pripraví ruža pani Beáty Bajtošovej.


Kántrové dni

V tomto týždni máme v stredu, v piatok a v sobotu jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu. Vo farskom kostole budeme ďakovať za úrodu pri sv. omši v piatok o 18.00 hod. Môžete oltár ozdobiť plodmi z vašich polí a záhrad, prípadne pripraviť iné veci zodpovedajúce miestnym tradíciám a zvykom.

Prihlášky na prvé sv. prijímanie a birmovku

Prihlášky na prvé sv. prijímanie a k príprave na birmovku si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Treba ich doniesť vyplnené najneskôr do 19. septembra. Prípravu na birmovanie môžu začať deviataci a prváci na stredných školách. Môžu sa prihlásiť aj dospelí, budeme ich pripravovať v osobitnej skupine.

Sviatosť manželstva chcú prijať

· Jakub Janecký a Natália Gabčová. Ohlasujú sa po prvý a druhý raz.

· Marián Gáborčík a Monika Neuvirthová. Ohlasujú sa po prvý raz.

· Libor Buc a Alexandra Šupolová. Ohlasujú sa po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Milodary a zbierky

Novomanželia Kacvinskí obetovali na kostol 100 eur, Bohu známe osoby spolu 200 eur. Pán Boh zaplať za milodary.


Dnes je zbierka na Boží hrob. Na budúcu nedeľu bude v SPišskom Štvrtku po sv. omšiach zbierka na opravu kostola, v Dravciach bude zvonček určený na opravu oltára.


Sviatosť manželstva v Dravciach

V piatok o 15.00 hod. uzavrú v Kostole sv. ALžbety sviatosť manželstva Slavomír Belay a Veronika Korbová. Na sobášne obrady nech prídu z dôvodu hygienických opatrení len ich pozvaní hostia. Večerná sv. omša o 19.00 hod. bude tak, ako zvyčajne.


Služba lektorov na nedeľu 20. septembra

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Klára Lesičková, Anna Bajtošová

11.00 hod. Veronika Bajtošová, Eva Fedorová


DLHÉ STRÁŽE

Anna Kováčová, Lívia Lorková, Dominika Lojková


Upratovanie kostola

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Mirka Hricová, Eva Slebodníková, Helena Toporcerová, Alena Gaborčíková, Anna Dunčková, Michaela Závadská.


DLHÉ STRÁŽE

Daniela Jagačová, Emília Kopaničáková, Katarína Bendžalová


Prosba o dodržiavanie opatrení

Nakoľko sa komplikuje epidemiologická situácia, prosíme, aby ste s ešte väčšou svedomitosťou sledovali nariadenia hygienikov a v našich kostoloch dodržiavali všetky predpísané i odporúčané opatrenia.


Úmysly sv. omší

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 14. septembra

06.30 hod. kaplica Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Semkovú a za + syna

Antona a manžela Antona

Utorok 15. septembra

18.00 hod. Za manžela Jozefa (50. jub.) a prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu

Streda 16. septembra

18.00 hod. Prosba o večný život pre + Helenu a zdravie a Božie pož. pre jej rodinu

Štvrtok 17. septembra

18.00 hod. Za Irenu Mirgovú a Vojtecha Mirgu a za celú rodinu

Piatok 18. septembra

18.00 hod. + František (výročná)

Sobota 19. septembra

18.00 hod. Dom nádeje + Alžbeta Gáborová (výročná)

Nedeľa 20. septembra

08.00 hod. + Terézia Bajtošová

11.00 hod. Za rodinu Kacvinskú


DRAVCE

Utorok 15. septembra

19.00 hod. +Mária Dvorčáková

Piatok 18. septembra

19.00 hod + Mária Hricová

Nedeľa 20. septembra

09.30 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre sestru Elenu s rodinou


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 14. septembra

19.00 hod. + z rodiny Bonkovej

Utorok 15. septembra

17.30 hod. + rodičia Mária a Štefan Gonda

Štvertok 17. septembra

19.00 hod. + manžel Ján Faltin

Nedeľa 20. septembra

08.15 hod. Pro populo (za Boží ľud našej farnosti)


BUKOVINKA

Utorok 15. septembra

19.00 hod. Za Božie pož. a potr. milosti pre rodičov Vladimíra a Ľudmilu

Streda 16. septembrač

19.00 hod. Za + rehoľníkov a kňazov

Nedeľa 20. septembra

09.30 hod. Za zdr. a B. pož. pre Magdalénu z príl. narodenín

128 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page