top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 16. - 23. júla

Aj oddych je Božím darom. Prajeme všetkým farníkom požehnané využitie času dovoleniek a prázdnin.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 17. júla – Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka;

Piatok 21. júla – Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza, učiteľa Cirkvi, spomienka;

Sobota 22. júla - Sv. Márii Magdalény, sviatok

Nedeľa 23. júla - 16. nedeľa cez rok – Deň starých rodičov a seniorov;

POSVIACKA OBNOVENÉHO KRÍŽA

Dnes o 15.00 bude posvätenie obnoveného kríža pri Mečedeľovciach. Srdečné pozývame k spoločnej modlitbe.

OZNAM PRE BIRMOVANCOV

Stretnutie birmovancov bude v stredu po sv. omši. Účasť povinná – aj na sv. omši.

SPREVADZAIE TURISTOV

Prosíme aby sa na faru prihlásili osoby, ktoré majú záujem sprevádzať turistov v kostole počas prázdnin.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Bohu známa osoba darovala na obnovu kaplnky 50 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary.

SLUŽBA LEKTOROV NA NASLEDUJÚCU NEDEĽU

08.00. Stanka Švedová, Laura Borská

11.00. Mária Rákociova, Ľuboš Bajtoš;

UPRATOVANIE KOSTOLA

Janka Zvalená, Lucia Kukurová, Lívia Melišová, Tatiana Fabianová, Martina Javorská, Martina Hovančík

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok 17. júla 06.30 hod. + členov rod. Csákyovcov;

Utorok 18. júla 18.00 hod. + rodičia Novotní a starí rodičia Ján a Žofia;

Streda 19. júla 18.00 hod. Za sestru;

Štvrtok 20. júla 18.00 hod. + Emília, František a ostatní ++ z rod. Gáborovej;

Piatok 21. júla 18.00 hod. + Břetislav;

Sobota 22. júla 18.00 hod. + Mária a Štefan Kežmarsky – omša v Dome nádeje

Nedeľa 23. júla 08.00 hod. Za zdravie Márie;

11.00 hod. Pro populo;

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Sviatosť manželstva chcú prijať: Kristián Koršala z Dravec a Zuzana Geletkova zo Spišskej Novej Vsi. Ohlasujú sa I. a II. krát.

DRAVCE

Utorok 18. júla 19.00 hod. za + otca Milana

Piatok 21. júla 19.00 hod. Za zdravie a Božie pož. pre rod. Dvorčákovú

Nedeľa 23. júla 09.30 hod. + Štefan a Helena


UPRATOVANIE KOSTOLA

Malecová Marianna, Olejarová Mária, Špenerová Dagmar

BUKOVINKA

Streda 19. júla 19.00 hod. + Michal a Mária Liškoví

Nedeľa 23. júla 09.30 hod. Za ZBP pre rod. Kurucovu

DL. STRÁŽE

Pondelok 17. júla 19.00 hod. Za zdravie Antona;

Štvrtok 20. júla 19.00 hod. + Jozef a Anna

Nedeľa 23. júna 08.15 hod. Za Emila a Vieru

167 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commenti


bottom of page