top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 17. - 24. september


LITURGICKÝ KALENDÁR

pondelok 18. september – Sv. Jozefa Kupertinského, kňaza, sviatok

streda 20. september – Sv. Ondreja Kima Taegona a spoločníkov, mučeníkov, spomienka;

štvrtok 21. september – Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok;

sobota 23.september – Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza;

Nedeľa 24. september – 25. nedeľa cez rok;

STIGMATIZÁCIA SV. FRANTIŠKA

V nedeľu 17.9. si pripomíname 799 výročie stigmatizácie sv. Otca Františka. V túto nedeľu je o 19.00 hod. na fare v Sp. Štvrtku stretnutie rodín, ktoré majú záujem o spoločnú modlitbu a prehlbovanie viery.

JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI

V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Na tento úmysel sa budeme modliť v piatok pri sv. omši o 18.00 hodine. Záväzný je iba jeden deň.

STRETNUTIE PASTORAČNEJ RADY

V stredu v Sp. Štvrtku bude po sv. omši o 18.00 hod. na fare stretnutie Farskej pastoračnej rady.

STRETNUTIE PO 40 ROKOCH

V stredu o 9.00 hod. bude v Sp. Štvrtku sv. omša pre absolventov vysokej školy, z príležitosti 40 výročia jej ukončenia.

STRETNUTIE MINIŠTRANTOV A DETSKÉ SV. OMŠE

V piatok po sv. omši v Sp. Štvrtku bude stretnutie miništrantov. Pozývame všetkých chlapcov, ktorí chcú miništrovať. Informujeme, že stretnutia detí a detské sv. omše začnú od októbra a budú sa konať v piatky.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Dnes je zbierka na obnovu kaplnky. Budeme aj naďalej pokračovať v tomto diele. Na obnovu kaplnky obetovala Bohu známa rodina 100 eur. Na kostol obetovali: Z krstu Mateja Slebodníka 50 eur, z krstu Jozefa Marušinského 20 eur, Bohu známa osoba 100 eur.

SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 17. SEPTEMBRA

08.00 Miška Švedová, Mária Bajtošová; 11.00 Radanka Oravcová, Eva Majcherová;

UPRATOVANIE KOSTOLA

Ľudmila Bajtošoá, Anna Stanková, Martina Javorská, Alžbeta Oravcová, Mirka Porembová, Katarína Barabasová;

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok 18. september 08.00 + členov rod. Csakyovcov;

Utorok 19. september 18.00 + Anna Šarišská;

Streda 20. september 18.00 Za zdravie a Božie pož. pre Pavlu a jej rodinu a +Jozefa;

Štvrtok 21. september 18.00 + Ján Javorský;

Piatok 22. september 18.00 Za živých členov rod. Csakyovcov;

Sobota 23. september 18.00 + Jozef a a Vladimír – omša v Dome nádeje

Nedeľa 24. september 08.00 Za zdravie mamy a rodiny a za brata, poďakovanie za ochranu;

11.00 + Jozef Petrovič;

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ:

Ing. Ján Kováč z Dlhých Stráž a Mgr. Ivana Filipova zo Spišských Vlách. Ohlasujú sa 2. krát.

Adrián Bednár z Dravec a Alexandra Zubajová zo Smižian. Ohlasujú sa 1. krát.

Lucián Semko zo Sp. Štvrtku a Alexandra Škovranová zo Sp. Štvrtku. Ohlasujú sa 1. a 2. krát.

Dlhé Stráže

Pondelok 18. september 19.00 + Mária a Matej;

Štvrtok 21. september 19.00 + Milan Slanina od Ružencového bratstva;

Nedeľa 24. september 08.15 Pro populo;

Dravce

UPRATOVANIE KOSTOLA

Kožiková Marta, Poláková Viktória, Špenerová Alžbeta;

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Utorok 19. september 19.00 + Anton Bašistá;

Piatok 22. september 19.00 + Michal a Mária;

Nedeľa 24. september 09.30 + Michal a Anna Bednárová;

Bukovinka

Streda 20. september 19.00 + Helena a Šimon Glodžák;

Nedeľa 24. september 9.30 + Pavol Dunajčan;

142 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page