top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 19. - 25. júla

Dni odpočinku rýchlo utekajú. Spoločne sa usilujeme investovať svoje sily a čas do činností, ktoré nám pomôžu obnoviť sa na tele i duši. Prajeme vám ďalší pekný letný týždeň.


LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 19. júla - Sv. Jána z Dukly, kňaza a rehoľníka, ľubovoľná spomienka

Streda 21. júla - Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok 22. júla - Sv. Márie Magdalény, sviatok

Piatok 23. júla - Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Nedeľa 25. júla - 17. nedeľa cez rok


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Daniel Kuzár a Tamara Dunčková. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Peter Turcovský a Lenka Šarišská. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

3. Anton Mihalik a Františka Slavkovská. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to ohlási na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

V minulom týždni sme začali pripravovať podklady na verejné obstarávanie pre komplexnú obnovu Kaplnky Nanebovzatia. Ďakujeme pánovi Švedovi za sprostredkovanie georadarového prieskumu kostola, kaplnky a kostolného dvora.

  • Zbierka: Dnes po sv. omši je zbierka na obnovu kostola a kaplnky. Obnovu podporíte i zakúpením výrobkov našich dobrodincov, ktoré sú v kaplnke.

  • Milodary: Z pohrebu Mariky Vernarskej venovali príbuzní na kostol 200 eur.

DRAVCE

Zvonček z dnešnej nedele je určený na obnovu oltára.

  • Milodary: v minulom týždni bez milodarov

BUKOVINKA

  • Milodary: Mária Mačičeková venovala na nový zvon 100 eur, Vladimír Šimko z Bratislavy venoval na nový zvon pre Bukovinku 30 eur.

DLHÉ STRÁŽE

  • Milodary: v minulom týždni bez milodarov

Čísla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 25. JÚLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Klára Lesičková, Anna Bajtošová

11.00 hod. Veronika Bajtošová, Eva Fedorová

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Kellnerová, Miroslava Lojková


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ľubomíra Mirgová, Renáta Gabčová, Valika Mirgová, Veronika Oračková

DRAVCE

Kandrová Viktória, Zajoncová Alena, Brejová Alžbeta, Malecová Mariana

DLHÉ STRÁŽE

Mária Gibalová, Valika Jurčíková, Martina Slavkovská


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 19. júla

06.30 hod. + Darina Mirgová

Utorok 20. júla

18.00 hod. Prosba o zdravie, dar živej viery a B. pož. pre Ivetu (50. jubileum)

Streda 21. júla

06.30 hod. Za + manžela Pavla a svokrovcov

Štvrtok 22. júla

18.00 hod. Za potrebné milosti, pokoj, zdravie a B. pož. rod. Kroščenovej

Piatok 23. júla

18.00 hod. + Vladimír a sestra Anna

Sobota 24. júla - Dom nádeje

18.00 hod. Poď. za 70 r. života s prosbou o zdr., B. pož. a ochranu P. Márie pre Máriu

Nedeľa 25. júla

08.00 hod. Za + Milana

11.00 hod. Za zdr. a B. pož. pre Justínu Ščukovú

DRAVCE

Utorok 20. júla

07.30 hod. + Mária a Ján Dvorčák

Piatok 23. júla

19.00 hod. + Jozef Dvorčák

Nedeľa 25. júla

09.30 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

BUKOVINKA

Streda 21. júla

19.00 hod. Pro Populo

Nedeľa 25. júla

09.30 hod. Za zdravie a B. požehnanie pre mamku Annu a Magdalénu

DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 19. júla

19.00 hod. + rodičia Mária a Matej Gibala

Štvrtok 22. júla

07.30 hod. + Helena Bačová (výročná)

Nedeľa 25. júla

08.15 hod. Za Maximiliána (65. jubileum) a jeho rodinu

222 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

תגובות


bottom of page