top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 20. - 26. marca

Aktualizováno: 19. 3. 2023

Pred týždňom sme v nedeľnej liturgii hovorili o Kristovi zjavenom pod spôsobom vody. Dnes sa Pán Ježiš prezentuje pod spôsobom svetla. Hovoríme o viere, ktorá dáva večný život. Otvára totiž oči človeka, aby videl i tam, kam telesný zrak nedosiahne.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 20. marca - Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

Sobota 25. marca - Slávnosť zvestovania Pána

Nedeľa 26. marca - 5. pôstna nedeľa

SOCIÁLNE PORADENSTVO

V tomto týždni v utorok sociálna pracovníčka na fare nebude.


STRETNUTIE HOSPODÁRSKEJ RADY

Vo štvrtok večer o 19.00 hod. bude na farskom úrade stretnutie členov ekonomických rád z celej farnosti. Prosíme členov hospodárskych rád fungujúcich pri všetkých našich kostoloch o účasť.


VEČERADLO V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

V sobotu večer o 17.00 hod. bude pred sv. omšou v dome nádeje večeradlo s Pannou Máriou. Pobožnosť pripraví ruža pani Dariny Knapikovej.


ZMENA ČASU

Na budúci týždeň v noci zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 02.00 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03.00 hod. letného času.


BIRMOVANCI

Duchovná obnova pre birmovancov bude prebiehať v piatok a v sobotu v kultúrnom dome v Dravciach. Účasť pre birmovancov je záväzná.


Birmovanci zo Spišského Štvrtu budú odchádzať spoločne v piatok o 16.30 hod. od fary. Piatkový program končí o 20.00 hod. V sobotu budú mať zraz pri fare o 08.00 hod. Program skončí o 19.00 hod. Počas obnovy je zabezpečená aj strava.


Obecnému úradu v Dravciach i v Spišskom Štvrtku ďakujeme za pomoc a spoluprácu.


NÁCVIK DETÍ

Prvoprijímajúce deti zo Spišského Štvrtku budú mávať nácvik tejto slávnosti vždy v nedeľu po krížovej ceste. Začíname na budúci týždeň.


VEĽKONOČNÉ SPOVEDANIE

Veľkonočné spovedanie plánujeme v našich kostoloch na piatok 31. marca od 15.00 hod. do 17.00 hod.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Bohu známe osoby obetovali na kostol spolu 200 eur. Dnes je pravidelná zbierka na obnovu kostola a kaplnky. Ďakujeme za akúkoľvek pomoc.


DRAVCE

Dnešný zvonček je určený na obnovu kostola. Ďakujeme za akúkoľvek pomoc.


CELOSLOVENSKÁ ZBIERKA Na budúcu nedeľu 26. marca otcovia biskupi vyhlásili zbierku s názvom Pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 26. MARCA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Natália Bajtošová, Milan Podolinský

11.00 hod. Monika Mirgová, Anna Brozáková


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Baluchová, Lenka Gibalová, Antónia Balocká


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Barbora Cehulová, Daniela Gajová, Anna Petrovičová, Jana Vernarská, Anna Gombaská, Adriana Bajtošová, Ruženka Pechová


DRAVCE

Škovirová Magda, Kramarčíková Jana, Dvorčáková Alena


DLHÉ STRÁŽE

Zuzana Kavuličová, Andrea Lojková


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 20. marca

18.00 hod. + Cyril Dunčko

Utorok 21. marca

18.00 hod. + Jozef a Renáta Majcheroví

Streda 22. marca

18.00 hod. + Júlia Ščuková

Štvrtok 23. marca

18.00 hod. + stará mama Júlia Marhefková

Piatok 24. marca

18.00 hod. + Ján a Mária Holuj

Sobota 25. marca - Dom nádeje

18.00 hod. + Anna Šarišská

Nedeľa 26. marca

08.00 hod. + manžel Miroslav a za ZBP pre rodinu

11.00 hod. Za ZBP pre Miroslava (60. jubileum)

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty - pripraví rómske spoločenstvo


DRAVCE

Utorok 21. marca

17.00 hod. + Jozef a Mária

Piatok 24. marca

17.00 hod. + Anna Škovirová

Nedeľa 26. marca

09.30 hod. + Martin a Katarína, + Helena a Martin

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


BUKOVINKA

Streda 22. marca

17.00 hod. + Viktória, Anna a Jozef Binek

Nedeľa 26. marca

09.30 hod. Pro Populo

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 20. marca

17.00 hod. Za ZBP pre rod. Bendžalovú, Pavolovú, Brandoburovú, Zenčakovú

Štvrtok 23. marca

17.00 hod. Za všetkých Jozefov

Po sv. omši eucharistická adorácia

Nedeľa 26. marca

08.15 hod. + rodičia Pavol a Anna Novákoví a Emília Nováková

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty162 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page