top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 21. - 27. septembra

Aktualizováno: 22. 9. 2020

Ďakujeme chlapom zo Spišského Štvrtku, ktorí v minulom týždni s bratom Jánom navštívili Brehov a obec Rad, kde kedysi stál náš kláštor. Odviedli tam kopec výbornej práce. Ak budeme zdraví, chceli by sme začiatkom novembra pozvať do Radu vás všetkých, chystáme na to autobus. V tomto týždni sa začali práce na oprave zvonov v Spišskom Štvrtku. Ak všetko pôjde dobre, na budúci týždeň už bude možné ručné zvonenie a do sviatku sv. Františka by mali byť zvony elektrifikované. Podpísali sme aj zmluvu s firmou, ktorá bude opravovať zvony v Dravciach. Predpokladáme, že dravecké zvony budú opravené do 15. novembra.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 21. septembra Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

Streda 23. septembra Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

Nedeľa 27. septembra 26. nedeľa cez rok


ZAČIATOK PRÍPRAVY NA BIRMOVKU A PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

V tomto týždni začína príprava na birmovku a prvé sv. prijímanie. Stretnutia budú:


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Birmovanci: štvrtok po sv. omši

Prvoprijímajúce deti: piatok po sv. omši


DRAVCE

Birmovanci aj prvoprijímajúce deti v utorok po sv. omši


DLHÉ STRÁŽE

Birmovanci aj prvoprijímajúce deti v pondelok po sv. omši


BUKOVINKA

Birmovanci i prvoprijímajúce deti v stredu po sv. omši


* Birmovancov i prvoprijímajúce deti prosíme, aby prišli aj s rodičmi.


RUŽENCOVÁ POBOŽNOSŤ V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Ružencové spoločenstvo nás pozýva na modlitbu ruženca a výmenu kartičiek v nedeľu 27. septembra o 14.00 hod.


MILODARY A ZBIERKY

Bohuznáme osoby venovali v minulom týždni na kostol v Spišskom štvrtku 90 eur.

Z krstu Michaely Faltinovej obetovali na kostol v Dravciach 100 eur.

Rodina Švedová obetovala z krstu na kostol v Dlhých Strážach 50 eur.


V zbierke na Boží hrob naša farnosť vyzbierala 640,58 eur (Sp. Štvrtok 315,78 eur; Dravce 162,30 eur; Dlhé Stráže 130 eur; Bukovinka 32,50).


Dnes je v Sp. Štvrtku po sv. omšiach mimoriadna zbierka na opravu kostola a kaplnky.

Dnešný zvonček je v Dravciach určený na opravu oltára.


SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ

· Jakub Janecký a Natália Gabčová. Ohlasujú sa po tretí raz.

· Marián Gáborčík a Monika Neuvirthová. Ohlasujú sa po druhý raz.

· Libor Buc a Alexandra Šupolová. Ohlasujú sa po druhý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 27. septembra

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Jana Gáborová, Laura Borská

11.00 hod. Marta Švedová, Ľuboš Bajtoš


DLHÉ STRÁŽE

Slavomíra Bendžalová, Martina Jurčíková, Miroslava Lojková


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Slávka Šarišská, Alena Oravcová, Kristína Petrovičová, Katarína Hradiská, Olina Majcherová, Júlia Školníková


DRAVCE

Zuzana Gardori-Koršalová, Jana Faltinová, Alena Sidimáková, Jana Garčárová


DLHÉ STRÁŽE

Lívia Lorková, Helena Krátka, Terézia Lorková


PERSONÁLNE ZMENY

Páter Tomáš Vlček bol v našej reholi poverený úlohou starostlivosti o rehoľné povolania, preto bude jeho novým pôsobiskom od 1. októbra náš levočský kláštor. Kaplánom v našej farnosti sa od 1. októbra stane páter Samuel Hurajt. Pátrovi Tomášovi ďakujeme za mnoho dobrej práce a obetavú službu pre našu farnosť. V novej úlohe mu vyprosujeme veľa Božieho požehnania.


Úmysly sv. omší

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 21. septembra

06.30 hod. kaplica Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole minoritov

Utorok 22. septembra

18.00 hod. + Helena Šurcová

Streda 23. septembra

18.00 hod. + z rodiny Gutová a Javorská

Štvrtok 24. septembra

18.00 hod. Za Františku (životné jubileum)

Piatok 25. septembra

18.00 hod. Na úmysel dobrodincov kostola a kláštora

Sobota 26. septembra

18.00 hod. Dom nádeje Za + rodičov Lesičkových a Surových

Nedeľa 27. septembra

08.00 hod. + Jozefína a Jozef Kubinskí

11.00 hod. Za deti


DRAVCE

Utorok 22. septembra

19.00 hod. + Mária Dubecová

Piatok 25. septembra

19.00 hod. + Jozef Gibala

Nedeľa 27. septembra

09.30 hod. + Štefan Petrovič


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 21. septembra

19.00 hod. Za + z rodiny Sopkovej a Maniakovej

Štvrtok 24. septembra

19.00 hod. Za + rodičov Strážikových Jakuba, Veroniku a syna Jana

Nedeľa 27. septembra

08.15 hod. Za + rodičov Soľanových Štefana, Alžbetu a syna Štefana


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Streda 23. septembra

19.00 hod. + Vladimír Pitorák

Nedeľa 27. septembra

09.30 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)

171 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page