top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 23. - 29. novembra

Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali o dôstojný priebeh odpustovej slávnosti v Dravciach. Tešíme sa, že oprava draveckých zvonov bude dokončená v nasledujúcom týždni. Zvonica bude teraz otvorená, opravené zvony si môžete ísť obzrieť. V Spišskom Štvrtku sa pokračuje v oprave bleskozvodov. Práce na nich majú byť financované zo sponzorských príspevkov.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 24. novembra - Sv. Ondreja Dung-Laka, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Streda 25. novembra - Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Štvrtok 26. novembra - Sv. Leonarda z Porto Mauricia, kňaza, spomienka

Piatok 27. novembra - Sv. Františka Antona Fasaniho, kňaza, spomienka

Nedeľa 29. novembra - Prvá adventná nedeľa


POBOŽNOSŤ ZA DUŠIČKY

V nedeľu 22. novembra popoludní o 14.00 hod. bude v kostoloch v Spišskom Štvrtku a v Dlhých Strážach spoločná pobožnosť za dušičky. Pomodlime sa počas nej aj modlitbu, pri ktorej dnes, na sviatok Krista Kráľa, môžeme získať úplné odpustky.


NOVÉNA K NEPOŠKVRNENEJ PANNE MÁRII

Tak, ako každý rok, i teraz sa chceme pripraviť na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie deväťdňovou duchovnou obnovou. Keďže vláda často mení podmienky pre slávenie bohoslužieb, nebudeme v tomto roku pozývať slávnostných kazateľov. Novénu, ktorá začne 29. novembra, povedú v Spišskom Štvrtku naši kňazi.


ŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV

Budúca nedeľa je prvá adventná. Na začiatku sv. omší budeme požehnávať adventné vence.


RUŽENCOVÁ POBOŽNOSŤ V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Ružencové spoločenstvo v Spišskom Štvrtku nás pozýva na budúcu nedeľu o 14.00 hod. do kostola na pobožnosť spojenú s výmenou ružencových kartičiek.


STRETNUTIE S DEŤMI A RODIČMI PRED PRVÝM SV. PRIJÍMANÍM

Rodičia, ktorí pripravujú svoje deti na prvé sv. prijímanie, sa môžu už kontaktovať so správcom farnosti a objednať sa na preskúšanie. Deti majú pred Vianocami ovládať prežehnanie a modlitby Otče náš, Zdravas, Mária, Sláva Otcu, Verím v Boha, Pod tvoju ochranu, Desatoro Božích prikázaní. Domácou úlohou pre rodičov bolo prečítať biblickú knihu Tobiáš. Pripomíname, že rodičom a deťom už nič nebráni navštevovať bohoslužby v nedeľu aj v týždni.


STRETNUTIA S BIRMOVANCAMI

Keďže naďalej platí zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb, stále nemôžeme organizovať stretká birmovancov. Preto prosíme tých, ktorí sa v našej farnosti pripravujú na birmovku, aby sa v období do 20. decembra skontaktovali so správcom farnosti a po dohodnutí termínu prišli spolu s rodičmi na stretnutie do farskej kancelárie. Na stretnutie nech si prinesú zošit s poznámkami a domácimi úlohami. Taktiež sa treba naučiť to, čo mali na učenie vyznačené v prezentáciách.


ZBIERKY

Minulý týždeň bola zbierka na seminár. V našej farnosti sa nazbieralo 345,70 Eur (Spišský Štvrtok 40 Eur, Dravce 57 Eur, Dlhé Stráže 209,70 Eur, Bukovinka 39 Eur).

Zvonček z nedele 22. novembra je v Dravciach určený na opravu oltára.

V nedeľu 22. novembra je v Spišskom Štvrtku po sv. omšiach mimoriadna zbierka na opravu kostola a kaplnky. Pán Boh zaplať za všetky milodary.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 29. NOVEMBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Mária Bajtošová, Mária Rákociová

11.00 hod. Anna Palenčárová, Natália Bajtošová

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Baluchová, Adriana Baluchová, Veronika Bendžalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: Alžbeta Bednárová, Eva Štefaňáková, Jana Novotná (ul. Družstevná), Jana Uhľárová, Martina Surová, Andrea Mirgová DRAVCE: Brejová Martina, Škovirová Anna, Valenčíková Mária, Vasková Mária DLHÉ STRÁŽE: Nikola Švedová, Alena Švedová, Zuzana Kavuličová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 23. novembra

06.30 hod. Za mamku Máriu, sestru Janu a + Katarínu a Ladislava

Utorok 24. novembra

18.00 hod. + František Oravec

Streda 25. novembra

18.00 hod. Za Máriu a Františka

Štvrtok 26. novembra

18.00 hod. + Mária Bajtošová (rod. Grešová)

Piatok 27. novembra

18.00 hod. + Milan

Sobota 28. novembra - dom nádeje

18.00 hod. + manžel František (6. výročie smrti)

Nedeľa 29. novembra

08.00 hod. Za rod. Gregorovičovú

11.00 hod. Za rod. Bajtošovú a Neumanovú


DRAVCE

Utorok 24. novembra

17.00 hod. + Helena a František Mihok, +Ondrej Glodžák

Piatok 27. novembra

17.00 hod. + Helena, Michal a Ján

Nedeľa 29. novembra

09.30 hod. + Štefan Novotný (1.výročie smrti)


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 23. novembra

17.00 hod. Za rodinu Tomečkovú

Štvrtok 26. novembra

17.00 hod. Za + z rodiny Kellnerovej a Faltinovej

Nedeľa 29. novembra

08.15 hod. Za Máriu (60. jubileum)


BUKOVINKA

Streda 25. novembra

17.00 hod. Za zdravie pre Agnesu

Nedeľa 29. novembra

09.30 hod. + Pavol Paciga
112 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page