top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 24. - 30. augusta

Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili odpustovú slávnosť v Bukovinke. Tešíme sa z mnohých opráv, ktoré sa nám v letných týždňoch na kostole v Bukovinke podarilo uskutočniť. Nech Pán Boh odmení obetavosť a štedrosť všetkých zaangažovaných!

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 24. augusta Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Utorok 25. augusta Sv. Ľudovíta IX., kráľa, spomienka

Štvrtok 27. augusta Sv. Moniky, spomienka

Piatok 28. augusta Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota 29. augusta Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

Nedeľa 30. augusta 22. nedeľa cez rok


RUŽENCOVÁ POBOŽNOSŤ V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

V nedeľu 30 augusta vás pozývame do Kostola sv. Ladislava na ružencovú pobožnosť a výmenu kartičiek s tajomstvami.


OHLÁŠKY V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Dominik Toporcer a Martina Varjuová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

Jozef Kacvinský a Dagmara Steinerová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostný zväzok, nech to oznámi na farskom úrade.


SPOMIENKA NA BARBARSKÚ NOC

S bratmi z Kláštora Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku vás pozývame na spomienku sedemdesiateho výročia Barbarskej noci. Chceme sa poďakovať veriacim zo Spišského Štvrtku, ktorí 13. apríla roku 1950 bránili našich rehoľných spolubratov pred nespravodlivým uväznením. Preto vás v pondelok 31. augusta o 17.00 hod. pozývame do kinosály na film Tiene Barbarskej noci. Budeme radi, ak potom odznejú aj svedectvá pamätníkov na túto udalosť. Po filme chceme všetkých pozvať na večerné posedenie a na guláš.


KONIEC PREDAJA KATOLÍCKYCH NOVÍN

Od októbra tohto roku už nebudeme v kostoloch predávať Katolícke noviny. Ich odber bol malý a farnosť na tom pravidelne preplácala. Katolícke noviny si môžete v prípade záujmu predplatiť, alebo si ich môžete naďalej kupovať v novinových stánkoch.


MILODARY A ZBIERKY V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Z krstu Lívie Brejčákovej obetovala rodina na kostol 50 eur, z pohrebu Jána Palenčára obetovali príbuzní 100 eur. Bohuznámy obetoval na kostol 80 eur. Minulotýždňová zbierka na opravu kostola a kaplnky priniesla 1 480,64 eur. Z pokladničky v kaplnke sme vybrali 2 190 eur. Spolu sme už na opravu kostola a kaplnky za tri mesiace vyzbierali 7 757,87 eur. Pán Boh zaplať za milodary a ochotu pomáhať.


Napriek tomu nás predpokladané výdavky v tomto roku prinútili požiadať biskupský úrad o dovolenie zobrať si pôžičku vo výške 10 000 eur, aby sme úplne nevyčerpali farskú pokladnicu. Pôžičku získame od iného kláštora našej rehole. Otec biskup s pôžičkou súhlasil. Ak vytrváme v doterajšom režime, dlh čoskoro splatíme.


MILODARY A ZBIERKY V DRAVCIACH

V zbierke na oltár sme minulý týždeň vyzbierali 486,58 eur. Spolu sme už na tento účel vyzbierali 9 737,19 eur. Aj v tomto roku sa pokúsime požiadať o podporu Ministerstva kultúry, aby sme v jeho obnove mohli pokračovať.


ZBIERKA NA DKÚ

Na budúcu nedeľu 30. augusta bude zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu. Tento úrad nie je poberateľom príspevku zo štátneho rozpočtu, preto nás otec biskup prosí o jeho podporu formou zbierky. Bližšie informácie o jeho fungovaní nájdete na nástenkách.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 30. AUGUSTA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Janka Gáborová, Laura Borská

11.00 hod. Marta Švedová, Ľuboš Bajtoš

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Anna Kováčová, Lívia Lorková, Slavomíra Bendžalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: Viktória Kukurová, Miroslava Petrovičová, Eva Oravcová, Marta Zavadová, Marcela Kušniráková, Anna Novotná

DLHÉ STRÁŽE: Cecília Faltinová, Adela Gibalová, Mária Luterová

DRAVCE: Chraščová Magdaléna, Koršalová Renáta, Koršalová Alžbeta, Korheľová Mária


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 24. augusta

06.30 hod. kaplica + Miroslav

Utorok 25. augusta

18.00 hod. Za obrátenie syna Jozefa

Streda 26. augusta

06.30 hod. kaplica + Ľudovít Mirga

Štvrtok 27. augusta

18.00 hod. Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Sv. pre rodinu Semkovú a za

syna Antona (nedožitých 55 rokov) a za ostatných z rodiny Semkovej a Skalovej

Piatok 28. augusta

18.00 hod. + Ľubomír

Sobota 29. augusta

18.00 hod. Dom nádeje Za Františku

Nedeľa 30. augusta

08.00 hod. Pro populo (za Boží ľud našej farnosti)

11.00 hod. + Tomáš Javorský


DRAVCE

Utorok 25. augusta

07.30 hod. + Anna a Ján Bartonik

Piatok 28. augusta

19.00 hod. + Pavol Škovira

Nedeľa 30. augusta

09.30 hod. + Juraj a Mária a zosnulí z rod. Maľákovej


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 24. augusta

19.00 hod. + Peter Jurčík

Štvrtok 27. augusta

07.30 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla Lojka

Nedeľa 30. augusta

08.15 hod. Za + z rodiny Pollákovej a Petruškovej


BUKOVINKA

Streda 26. augusta

19.00 hod. + Michal Kašper

Nedeľa 30. augusta

09.30 hod. Prosba o Božie požehnanie a potrebné milosti pre manžela Jozefa

160 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page