top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 24. - 31. december
1. Liturgický kalendár

Pondelok – Slávnosť narodenia Pána – je to prikázaný sviatok, sv. omše budú ako v nedeľu (Dl. Strážach o 8.00);

Utorok – Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok. Sv. omše budú: V Spišskom Štvrtku a Dl. Strážach o 8.00, V Dravciach a Bukovinke o 9.30.;

Streda – Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok. pri sv. omši bude požehnanie vína;

Štvrtok – Svätých Neviniatok, mučeníkov, sviatok;

 

2. Dnes je Štvrtá adventná nedeľa a zároveň je to Štedrý deň. Večer o 18.00 zasadneme k Štedrej večeri. Nezabudnime začať naše stolovanie modlitbou Anjel Pána, čítaním opisu narodenia Ježiša Krista a spevom vianočných kolied. Polnočná sv. omša bude o 24.00 hodine vo všetkých našich kostoloch.

 

3. Od stredy do soboty počas vianočnej oktávy sv. omše budú ráno o 8.00 hodine.

 

4. Budúca nedeľa je Nedeľou Svätej Rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa. Dopoludnia sv. omše budú tak ako v nedeľu. Po obede bude pobožnosť na záver Starého roka: V Spišskom Štvrtku, Dravciach a Dlhých Strážach o 15.00 a v Bukovinke o 16.00 hodine. Pred polnocou o 23.30 pozývame do farského kostola v Sp. Štvrtku na krátku poklonu Oltárnej Sviatosti a uvítanie Nového Roka.

 

5. Koleda bude v Spišskom Štvrtku vo štvrtok, piatok a sobotu v tomto týždni podľa nasledujúceho poriadku:

Štvrtok od 15.00 – ulice: Tatranská, ČSĽA, Záhradná, Javorová, Partizánska, Jarná, Poľná;

Piatok od 15.00 – ulice: Krátka, Nám. Slobody, Školská, Obr. Mieru horná časť,

Sobota od 9.00 – 15.00 – ulice: Obr. Mieru dolná časť, Vysoká, Potočná, Mlynská, Kováčska, Tehelná, Stavbárska;

V sakristii sa ešte môžu zapísať rodiny, ktoré chcú v tomto roku v rámci koledy požehnať svoj dom.

 

6. Ekonomické záležitosti: zbierka na kaplnku minulú nedeľu 1023 eur, rodina Vitková 100 eur;

 

7. V stredu o 17.00 bude na fare stretnutie rodinného spoločenstva. Záujemcov srdečne pozývame.

 

8. Lektorská služba:

Vianoce: 08.00 Veronika Bajtošová, Marta Švedová; 11.00 Eva Fedorová, Stanka Švedová;

Sv. Štefana: 08.00 Laura Borská, Mária Rákociová;

Budúca nedeľa: 08.00 Ľuboš Bajtoš, Timea Jurčová; 11.00 Ema Bajtošová, Miška Švedová;

 

9. Upratovanie kostola: Miška Bajtošová, Marta Švedová, Natália Bajtošová, Iveta Bajtošová, Anna Vojtilová, Anna Ďuricová;

 

10. Úmysly sv. omší:

Pondelok 25. december     08.00        + Ján;

                                              11.00        + Štefan Pecha

Utorok 26. december         08.00        Za zdravie a Božie pož. pre Renátu Mirgovú;

Streda 27. december          08.00        + Mária Bajtošová;

Štvrtok 28. december         08.00        + Eduard, Ján, Anton a František;

Piatok 29. december          08.00        Za Božiu pomoc pre rodinu;

Sobota 30. december         08.00       + Anna Bajtošová – I. výr. smrti;

Nedeľa 31. december         08.00        Za zdravie a Božie pož pre Zuzanu a jej rodinu;

                                              11.00   Na poďakovanie a o potrebné milosti pre rodinu;

Dlhé Stráže

Služba lektorov na budúcu nedeľu:

            Vianoce 08.00 Mária Lutterová, Miroslava Lojková, Mária Kellnerová;

            Sv. Štefana 08.00 Anna Kováčová, Slavomíra Bendžalová, Mária Baluchová;

            Budúca nedeľa 08.00 Peter Gibala, Adriana Baluchová, Antónia Balocká;

Úmysly sv. omší:

Pondelok 25. december          08.00   Zdravie a Božie pož. pre rodinu;

Utorok 26. december              08.00   Za šťastný pôrod

Štvrtok 28. december             08.00   Na poďakovanie za milosti aké sme dostali v tomto roku;

Nedeľa 31. december             08.00   Veriacich farnosti;

 

Dravce

Upratovanie kostola:

Sliepková Miriama, Brejová Alžbeta, Malecová Mariana;

 

Úmysly sv. omší:

Pondelok 25. december          09.30   Za zdravie a Božie pož. pre rod. Tomečkovú

Utorok 26. december              09.30   + Štefan a Margita Novotní;

Piatok 29. december               08.00   + Anna Škovirová – I. výr. smrti;

Nedeľa 31. december             09.30   + starých rodičov;

Bukovinka

Úmysly sv. omší:

Pondelok 25. december          09.30 Za veriacich farnosti

Utorok 26. december              09.30   + rod. Kramarčíkovej a Košarikovej;

Streda 27. december               08.00   Za zdravie a Božie pož. rodiny Kurucovej;

Nedeľa 31. december             09.30 + Helena a Ján Kramarčík;

292 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page