top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 26. november - 3. december


1. Liturgický kalendár

Pondelok 27. november – Sv. Františka Antona Fasani, kňaza, spomienka;

Utorok 28. november – Sv. Jakuba z Marchie, kňaza, spomienka

Streda 29. november – Všetkých svätých serafínskeho rádu, sviatok,

800. výročie schválenia františkánskej reguly;

Štvrtok 30. november – Sv. Ondreja, apoštola, sviatok;

Nedeľa 3. december – Prvá adventná nedeľa, pri sv. omšiach bude požehnanie adventných vencov;

2. Dnes po sv. omši bude obnovenie zasvätenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pri vyloženej Oltárnej Sviatosti. Za účasť na tejto pobožnosti môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Po obede Vás pozývame o 14.00 do kultúrneho domu v Spišskom Štvrtku na malé posedenie s príležitosti Dňa farnosti.

3. V stredu začíname Novénu pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V rámci Novény sa budeme pred sv. omšou modliť rozjímavý ruženec a pri sv. omši budú modlitby novény.

4. Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 8.00 uvedieme do kostola v Spišskom Štvrtku relikvie blahoslavenej rodiny Ulmovcov, mučeníkov, ktorí boli počas II. svetovej vojny zavraždení za ukrývanie židovskej rodiny. Sú to pozostatky rodičov a ich piatich detí a jedného ešte nenarodeného. Po obede o 14.00 bude pri týchto relikviách modlitba sv. ruženca za rodiny, výmena ružencových kartičiek a po nej znova pozývame rodiny na stretnutie, ktorým by sme chceli vytvoriť Rodinné spoločenstvo v našej farnosti pod patronátom tejto blahoslavenej rodiny.

5. V tomto týždni je prvý piatok a prvá sobota v mesiaci. Spovedať budeme pol hodiny pred každou svätou omšou a okrem toho v Sp. Štvrtku vo štvrtok a piatok od 17.00; v Dl. Strážach vo štvrtok od 15.30; v Dravciach v utorok od 16.00; a v Bukovinke v stredu od 16.15 hod. Chorých navštívime ako obyčajne.

6. V sobotu 2. decembra o 7.00 hod. bude sv. omša spojená s Fatimskou pobožnosťou a novénou. Po obede o 15.00 hod. bude v sálke na fare stretnutie detí, ktoré sa chcú zapojiť do koledovania s Dobrou novinou. Povzbudzujeme k tejto aktivite všetky deti.

7. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí nám pomáhali v príprave osláv nášho malého jubilea – 30 rokov od návratu minoritov do Spišského Štvrtku.

8. Ekonomické záležitosti: Minulú nedeľu sa na kaplnku vyzbieralo 840 eur. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu.

9. Lektorská služba na budúcu nedeľu: 08.00 Laura Borská, Mária Rákociová;

11.00 Ľuboš Bajtoš, Timea Jurčová;

10. Upratovanie kostola: Miriam Lačná, Miška Surová, Nikola Marušínská, Ivana Slebodníková, Erika Toporcerová, Miška Slavkovská;

11. Úmysly sv. omší:

Pondelok 27. november 08.00 + Ján Javorský;

Utorok 28. november 18.00 + František;

Streda 29. november 18.00 + Mária a Štefan Slavkovský;

Štvrtok 30. november 18.00 + Ondrej a Mária Petrovič;

Piatok 01. december 18.00 + Jozef Javorský;

Sobota 02. december 18.00 + Renáta Gabčová sv. omša v Dome nádeje

Nedeľa 03. december 08.00 Za veriacich farnosti;

11.00 Za zdravie a Božie pož. pre Veroniku a jej rodinu;

Dlhé Stráže

Služba lektorov na budúcu nedeľu:

08.15 Slavomíra Bendžalová, Mária Baluchová, Antónia Balocká;

Úmysly sv. omší:

Pondelok 27. november 17.00 + Štefan , Elena Jurčík;

Štvrtok 30. november 17.00 + Ján, Mária, Michal;

Piatok 01. december 17.00 + Mária a Matej

Nedeľa 03. december 08.15 Za zdravie, Božie pož pre rod. Gibalovú a deti s rodinami;

Dravce

Upratovanie kostola:

Faltinová Jana, Sidimáková Alena, Bašistová Adriana;

Úmysly sv. omší

Utorok 28. november 17.00 + Ján, Katarína, Liliana;

Piatok 01. december 17.00 Za zdravie a Božie pož. pre rod. Zajoncovú a Barľakovú;

Nedeľa 03. december 09.30 + Štefan, Justína, Ján a Anna;

Bukovinka

Úmysly sv. omší:

Streda 29. november 17.00 + Agnesa, Helena, Ondrej;

Piatok 01. december 17.00 + František Kuruc;

Nedeľa 03. december 09.30 Za zdravie a Božie pož. pre rod. Kurucovú;

134 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page