top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 27. februára - 5. marca

Nasledujúc Ježiša, aj my môžeme prežiť aspoň niekoľko dní na púšti. Farské duchovné cvičenia budú bežať v našej farnosti od pondelka do nedele. Sú určené pre všetkých, ktorí sa chcú aspoň jeden týždeň vo veľkom pôste intenzívnejšie venovať modlitbe a premýšľaniu o svojom živote v zrkadle Božieho slova. Prednášky o "reštarte života" sú pripravené podľa saleziánskeho kňaza dona Fabia Rosiniho. Srdečne pozývame.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Nedeľa 5. marca - 2. pôstna nedeľa


DUCHOVNÉ CVIČENIA

V nasledujúcom týždni si v našej farnosti môžete vykonať pôstne duchovné cvičenia. Prebiehať budú v kostole v Dlhých Strážach po celý týždeň vždy od 15.00 hod., so sv. omšou o 17.00 hod. a s exercičnou prednáškou po nej. Podrobný program nájdete na nástenkách a na farskej internetovej stránke.


PRVÝ PIATOK

Tento týždeň je prvopiatkový. Chorých na filiálkach navštívime vo štvrtok, v Spišskom Štvrtku v piatok dopoludnia.


V čase od Popolcovej stredy až do Turíc si máme každý vykonať veľkonočnú sv. spoveď a prijať Sviatosť oltárnu. Pozývame vás, aby ste ju neodkladali na posledné dni pred sviatkami. V kostoloch budeme v tomto týždni spovedať takto:


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: utorok, streda, štvrtok 45 min. pred večernou sv. omšou (v piatok nie)

DRAVCE: v utorok a piatok hodinu pred sv. omšou

BUKOVINKA: v stredu pol hodiny pred sv. omšou

DLHÉ STRÁŽE: každý deň počas eucharistickej adorácie


FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu ráno vás pozývame do farského kostola na sv. omšu spojenú s fatimskou pobožnosťou.


BIRMOVANCI

Birmovancov zo Spišského Štvrtku pozývame na stretnutie v stredu po sv. omši.

Birmovancov z Dlhých Strážach pozývame na stretnutie v piatok o 19.00 hod.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Bohu známe rodiny obetovali na energie 200 eur. Rodiny z Bratislavy obetovali na kostol 600 eur. V zbierke na obnovu kostola a kaplnky sme minulú nedeľu vyzbierali 1 310 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary.


DRAVCE

Zvonček z minulej nedele bol obetovaný na obnovu kostola. Vyzbieralo sa 387,40 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary.


ZBIERKA NA CHARITU

Dnes je po sv. omšiach jarná zbierka na charitu. Ďakujeme, že pamätáte na tých, čo potrebujú pomoc.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 5. MARCA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Stanka Švedová, Laura Borská

11.00 hod. Mária Rákociová, Ľuboš Bajtoš


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Lenka Gibalová, Antónia Balocká, Mária Lutterová

UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Daniela Andreidesová, Daniela Pokrivčáková, Helena Jendralová, Zuzana Lesňaková, Eva Majcherová, Silvia Petrovičová


DRAVCE

Kéri-Bašistová Jana, Bartková Katarína, Bašistová Eva


DLHÉ STRÁŽE

Anna Kováčová, Magdaléna Šarišská


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 27. februára

06.30 hod. + Jozef Mirga

Utorok 28. februára

18.00 hod. + Štefan, Janka, Ján

Streda 1. marca

18.00 hod. Za ZBP pre Máriu

Štvrtok 2. marca

17.15 hod. Adorácia Najsvätejšej sviatosti

18.00 hod. + Mária a Július Pecha, babka a dedo, za Annu a Štefana Kroščenových a Valériu

Piatok 3. marca

18.00 hod. + otec a starý otec Jozef Vošček

Sobota 4. marca

18.00 hod. + Ján a Anna Selvek

Nedeľa 5. marca

08.00 hod. Pro Populo

11.00 hod. + Ján Javorský

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty - pripraví Ružencové spol.


DRAVCE

Utorok 28. februára

17.00 hod. + Margita a Štefan Novotný

Piatok 3. marca

16.30 hod. Pobožnosť krížovej cesty

17.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Magdalénu (70. jubileum)

Nedeľa 5. marca

09.30 hod. + Pavol Šofranec

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


BUKOVINKA

Streda 1. marca

17.00 hod. + rodičia Katarína a Michal Kašper

Piatok 3. marca

18.00 hod. + Agnesa, Helena, Ondrej

Nedeľa 5. marca

09.30 hod. + Mária Pitoráková

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


DLHÉ STRÁŽE - duchovné cvičenia

Pondelok 27. februára

15.00 hod. Pobožnosť

17.00 hod. Za ZBP pre Máriu Kopaničakovú a jej rodinu

Utorok 28. februára

15.00 hod. Pobožnosť

17.00 hod. + Júlia a ostatní zosnulí z rodiny Bonkovej

Streda 1. marca

15.00 hod. Pobožnosť

17.00 hod. Prosba o duchovné obrátenie a dar živej viery pre deti a vnúčatá

Štvrtok 2. marca

15.00 hod. Pobožnosť

17.00 hod. Za ZBP pre Matúška, ktorý ide na operáciu

Piatok 3. marca

15.00 hod. Pobožnosť

17.00 hod. + Štefan

Sobota 4. marca

15.00 hod. Pobožnosť

17.00 hod. Za ZBP pre Máriu Polákovú a jej rodinu (50. jubileum)

Nedeľa 5. marca

08.15 hod. + Martin a Katarína Hradiskí

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty a záver duchovných cvičení165 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page