top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 27. júla - 2. augusta

V minulom týždni pokročili letné práce na našich kostoloch. V Spišskom Štvrtku v prítomnosti otca kustóda, p. Luciána Boguckého, zasadla komisia zložená z historikov umenia, reštaurátorov, expertov a projektantov zaoberajúcich sa pamiatkovou obnovou našej vzácnej stredovekej kaplnky. V Dravciach bola uprataná zvonica, v sakristii kostola bola urobená sonda v podlahe. Po jej vyhodnotení úradníkmi Pamiatkového úradu sa rozhodne o ďalšom postupe pri sanačných prácach vnútri kostola. Dostali sme prvé cenové ponuky na konzerváciu vzácnej gotickej sochy sv. Antona. V Bukovinke výrazne pokročili práce na oprave fasády, dolná miestnosť pod kostolom dostala nové okná a dvere. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do týchto prác akýmkoľvek spôsobom zapájajú!

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 27. júla - Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

Streda 29. júla - Sv. Marty, spomienka

Štvrtok 30. júla - Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Piatok 31. júla - Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Sobota 1. júla - Sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa 2. júla - 18. nedeľa cez rok, v Spišskom Štvrtku sviatok Panny Márie Anjelskej z Porciunkuly


RUŽENCOVÉ POBOŽNOSTI

Dnes (26. júla) o 14.00 hod. bude v kostole v Spišskom Štvrtku ružencová pobožnosť a výmena ružencových kartičiek.

Na budúcu nedeľu 2. augusta bude v kostole v Dravciach o 14.00 hod. ružencová pobožnosť a výmena ružencových kartičiek.


FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ

V sobotu ráno o 07.00 hod. vás pozývame do farského kostola v Spišskom Štvrtku na sv. omšu spojenú s fatimskou pobožnosťou.


ODPUSTKY Z PORCIUNKULY

V nedeľu 2. augusta slávime vo františkánskom ráde sviatok Panny Márie Anjelskej z Porciunkuly. V tento deň môžete v Kostole sv. Ladislava v Spišskom Štvrtku získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Pri sv. omši o 11.00 hod. bude spievať Zbor sv. Františka z Bratislavy.


OHLÁŠKY

Sviatosť manželstva chcú prijať Dominik Zentko a Lucia Bajtošová. Ohlasujú sa po druhý raz. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostný zväzok, nech to oznámi na farskom úrade.


MILODARY

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Minulý týždeň bola zbierka na opravu kostola a kaplnky. Vyzbierali sme 1 790,10 eur. Od turistov sme vyzbierali minulý mesiac 512,69 eur. Spolu sme v týchto zbierkach za dva mesiace dali dokopy 4 087,23 eur. Bohu známe osoby venovali v tomto týždni na kostol spolu 250 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary. Príjem z turizmu by mohol byť vyšší, ak by sa našli dobrovoľníci ochotní sprevádzať turistické skupiny, alebo aspoň strážiť otvorený kostol. Ak máte o túto službu pre farnosť záujem, kontaktujte správcu farnosti.


DRAVCE

V zbierke na oltár sa minulý týždeň vyzbieralo 437,77 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary.


BUKOVINKA

Rodina Jána Glodžáka obetovala na kostol 100 eur, Bohu známa osoba venovala 50 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary.


CHARITNÁ ZBIERKA PRE SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ DETI Spišská katolícka charita organizuje počas leta zbierku školských pomôcok. Môžete nosiť písacie potreby, zošity, papiere, rysovacie potreby, výtvarné pomôcky, školské tašky a peračníky. Pomôcky majú byť nové, alebo ak použité, potom v dobrom stave.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 2. AUGUSTA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Kristína Slaninová, Klára Lesičková

11.00 hod. Anna Bajtošová, Veronika Bajtošová


DLHÉ STRÁŽE

Anna Kováčová, Lívia Lorková, Slavomíra Bendžalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Mária Javorská ml., Katarína Javorská, Marta Švirlochová, Mária Švirlochová, Mária Kukurová, Monika Šoltisová


DRAVCE

Kurucová Monika, Škovirová Jolana, Špenerová Alžbeta, Sleizakova Marianna


DLHÉ STRÁŽE

Eva Hradiská, Viera Toporcerová, Marta Čulacová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ 27. júla - 2. augusta

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 27. júla, kaplica

06.30 hod. Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Júliu

Utorok 28. júla

18.00 hod. Za + rodičov Oravcových a + Michala Greša

Streda 29. júla, kaplica

06.30 hod. Za + Jána, Annu, Jána a Františku

Štvrtok 30. júla

18.00 hod. Za + Ladislava Petroviča (4. výročie)

Piatok 31. júla

18.00 hod. Za dobrodincov Kláštora nanebovzatia Panny Márie a na ich úmysel

Sobota 1. augusta, dom nádeje

07.00 hod. Za členov Rytierstva Nepoškvrnenej a Ružencového bratstva

18.00 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)

Nedeľa 2. augusta

08.00 hod. + Daniela Gulová

11.00 hod. + Margita Mirgová (výročná)


DRAVCE

Utorok 28. júla

07.30 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

Piatok 31. júla

19.00 hod. +  Katarína,Jozef a Ján Sedlák

Nedeľa 2. augusta

09.30 hod. + Štefan Novotný


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 27. júla

19.00 hod. + Štefan Jurčík (15. výročie odchodu do večnosti)

Štvrtok 30. júla

07.30 hod. Za zdravie a Božie pož. rodiny Novotnej st., Novotnej ml., a rodiny Jurečkovej

Nedeľa 2. augusta

08.15 hod. + z rodiny Gibalová, Novotná, + Ján Jurečko


BUKOVINKA

Streda 29. júla

19.00 hod. Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku

Nedeľa 2. augusta

09.30 hod. + Helena a Ondrej Dunajčan

116 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page