top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 3. - 9. mája

Svätý Jozef robotník nás voviedol do ročného obdobia, v ktorom si zvlášť uctievame jeho nevestu, Pannu Máriu. Nech je domácnosť Svätej rodiny z Nazareta zhromaždenej okolo Pána Ježiša vzorom pre všetky rodinné spoočenstvá v našej farnosti!

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 3. mája: Sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov Utorok 4. mája: Ľub. spommienka sv. Floriána, mučeníka

Nedeľa 9. mája: Šiesta veľkonočná nedeľa


ZBIERKA NA SEMINÁR A NA BOŽÍ HROB

Minulú nedeľu bola v kostoloch zbierka na seminár. Farnosť vyzbierala 501,51 eur.

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK 232,01 eur

DRAVCE 73 eur

BUKOVINKA 42,50 eur

DLHÉ STRÁŽE 155 eur


Počas celého veľkonočného obdobia beží v kostoloch zbierka na Boží hrob.

​MARIÁNSKA DUCHOVNÁ OBNOVA

V našich kostoloch si môžete od začiatku mája zakúpiť novú knihu s biblickým ružencovým rozjímaním. Stojí 5 eur. Jej autor, p. Martin Mária Kollár, navštívi v budúcom týždni našu farnosť a povedie mariánsku duchovnú obnovu pri sv. omšiach v piatok o 18.00 hod. v Spišskom Štvrtku a v nedeľu o 8.15 hod. v Dlhých Strážach. Dravce a Bukovinku navštíci počas ďalšieho týždňa.


MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Májové pobožnosti sa budeme modlievať po celý mesiac od pondelka do soboty vždy na konci sv. omše pred vyloženou oltárnou sviatosťou. V nedeľu spoločná pobožnosť nebude. Prosíme, aby ste pobožnosti obetovali za prvoprijímajúce deti a ich rodičov.


OBNOVA STRETNUTÍ S BIRMOVANCAMI

Od 3. mája obnovujeme stretká birmovancov. Prosíme rodičov, aby ich povzbudili aj k sviatostnému životu, najepšie vlastným dobrým príkladom. Skúšku z Desatora a kresťanskej morálky urobia birmovanci písomne ešte pred skončením školského roka. Po nej sa dohodneme, kto pôjde k birmovke v tomto roku na jeseň a kto až v ďalšom termíne.


PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ

Tento týždeň je prvopiatkový. Chorých nebudeme navštevovať klasickým spôsobom, ale iba po telefonickom dohovore, pri ktorom nás treba informovať, či domácnosť nie je v povinnej karanténe. Je lepšie rozložiť tieto návštevy na viac dní v týždni, preto si prosím, čo najskôr telefonicky alebo prostredníctvom príbuzných dohodnite s kňazmi termín.

P. Jozef: 0910 842 499

P. Roman: 0908 452 589

P. Samuel: 0904 738 978


Prvopiatkové spovedanie v kostoloch:

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: po ranných sv. omšiach na požiadanie + 45 min. pred večernou sv. omšou od pondelka do piatku.

DRAVCE: po ranných sv. omšiach na požiadanie + utorok od 18.00 hod.

BUKOVINKA: v stredu pol hodiny pred sv. omšou.

DLHÉ STRÁŽE: po ranných sv. omšiach na požiadanie a vo štvrtok počas adorácie od 18.15 hod. (spoveď pred odpustom platí aj ako prvopiatková).

OHLÁŠKY V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Jakub Ježík a Lucia Ungerová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

2. Radomír Dugas a Petra Kubičárová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá týmto párom bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Naša žiadosť o dotáciu pre zariadenie pútnickej útulne a stavbu altánku na farskom dvore bola koncom týždňa zaregistrovaná na úrade VÚC v Prešove a po doplnení postúpila na posúdenie príslušnej hodnotiacej komisie. Čakáme na jej rozhodnutie.


Milodary: novomanželia Brinckoví 150 eur, rodina Petrovičová 70 eur,


DRAVCE

Milodary: Bohu známa osoba 100 eur.


DLHÉ STRÁŽE a BUKOVINKA v minulom týždni bez milodarov.


Ak chcete farnosť podporiť, môžete poslať svoj milodar aj na jeden z týchto účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 9. MÁJA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Milan Podolinský, Anna Brozáková

11.00 hod. Lukáš Bajtoš, Kristína Slaninová

14.00 hod. Klára Lesičková, Anna Bajtošová

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Peter Gibala, Slavomíra Bendžalová

11.00 hod. Mária Kellnerová, Miroslava Lojková


UPRATOVANIE KOSTOLOV

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: Andrea Mlynárová, Barbora Cehuľová, Mária Vernarská, Daniela Gajová, Anna Petrovičová, Ida Gondkovičová

DLHÉ STRÁŽE: Kocisova Maria, Faltinova Katarina, Vargova Monika

DRAVCE: Matúšková Dana, Kožíková Jana, Petrušová Mária, Kožíková Marta


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 3. mája

08.00 hod. Za živých členov rodiny Csákyovcov

18.00 hod. Za + rodičov Kukura a rodinu Bizub

​Utorok 4. mája

08.00 hod. Za + členov rodiny Csákyovcov

18.00 hod. Za + z rodiny Toporcerovej a Pavličkovej

Streda 5. mája

08.00 hod. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole minoritov

18.00 hod. Za rodinu syna Patrika

Štvrtok 6. mája

08.00 hod. Za nové kňazské a rehoľné povolania

18.00 hod. Za + manžela Miroslava Mirgu a + svokra Františka Mirgu

Piatok 7. mája

08.00 hod. Za + starých rodičov Jána a Katarínu Bajtošových a ostatných + z rodiny

18.00 hod. Za + Darinu Mirgovú

Sobota 8. mája

08.00 hod. Za + rodičov Jána a Annu

18.00 hod. Za + manžela Jána Oravca (4. výročie)

Nedeľa 9. mája

08.00 hod. Za + Štefana a Máriu Dunčkových

11.00 hod. Za + z rodiny Javorská, Keritová a Garčárová

14.00 hod. Pro Populo

DRAVCE

Utorok 4. mája

08.00 hod. Na úmysel celebranta

19.00 hod. Za + Máriu Hricovú

Piatok 5. mája

08.00 hod. Na úmysel celebranta

19.00 hod. Za + Máriu Dubecovú (1. výročie)

Nedeľa 9. mája

09.30 hod. Za + Margitu a Štefana Novotných

14.00 hod. Pro Populo

BUKOVINKA

Streda 5. mája

19.00 hod. Za + Teréziu Poľanovskú

Piatok 7. mája

19.00 hod. Za + Jána Grendela

Sobota 8. mája

19.00 hod. Za + Vladimíra Pitoráka

Nedeľa 9. mája

09.30 hod. Za zdravie a Božie pož. pre mamku Annu

DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 3. mája

08.00 hod. Za duchovných otcov Jozefa, Romana, Samuela a br. Janka

19.00 hod. Za + manžela Jána Balucha

Štvrtok 6. mája

08.00 hod. Za + z rodiny Gibalovej a Novotnej

19.00 hod. Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jurčíkovú a Klučárovú

Piatok 7. mája

18.00 hod. Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Tomečkovú

Nedeľa 9. mája

08.15 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana

11.00 hod. Pro Populo



227 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page