top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 31. december - 7. január
1. Liturgický kalendár

Pondelok – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – je to prikázaný sviatok, sv. omše budú ako v nedeľu;

Utorok – Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov, učiteľov Cirkvi, spomienka;

Streda –Najsvätejšieho mena Ježiš, spomienka;

Sobota – slávnosť Zjavenie Pána – je to prikázaný sviatok, sv. omše budú ako v nedeľu.

Budúca nedeľa je Nedeľou krstu Krista Pána. Končí sa vianočné obdobie.

 

2. Dnes je Prvá vianočná nedeľa – sviatok Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa a zároveň je to posledný deň starého roka. Po obede o 15.00 bude Ďakovná pobožnosť na konci roka. Dnes za účasť na spoločnom speve hymnu Teba Bože chválime môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Pred polnocou o 23.30 pozývame do farského kostola v Sp. Štvrtku na krátku poklonu Oltárnej Sviatosti a uvítanie Nového Roka.

 

3. V sobotu je slávnosť Zjavenia Pána. Je to prikázaný sviatok, ktorý treba zasvätiť tak, ako nedeľu. Nemá sa pracovať. Pri sv. omšiach budeme požehnávať vodu, soľ, kriedu a tymian.

 

4. V tomto týždni sv. omše do štvrtku budú ráno o 8.00 hodine.

 

5. V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spoveď platí vianočná. Chorých navštívime ako obyčajne.

 

6. Koleda bude pokračovať v Spišskom Štvrtku v utorok od 15.00 hodiny. Budú chodiť dvaja kňazi, preto v tento deň bude aj ukončenie koledy.

 

7. Koledníci Dobrej noviny ďakujú za milé prijatie a milodary. Prijalo ich 35 rodín a vyzberali 964 eur. Kto by im chcel ešte prispieť môže to urobiť milodarom do pokladničky vyloženej pri Jasličkách do 6. januára.

 

8. Ekonomické záležitosti: Na kostol obetovali: z pohrebu Veroniky Petrekovej 200 eur; z krstu Daniela Salamuna 50 eur;

 

9. Lektorská služba:

Nový rok: 08.00 Radanka Oravcová, Eva Majcherová; 11.00 Anna Palenčárová, Natália Bajtošová;

Zjavenie Pána: 08.00 Kristína Slaninová, Klára Lesičková; 11.00 Monika Mirgová, Milan Podolinský;

Budúca nedeľa: 08.00 Anna Bajtošová, Veronika Bajtošová; 11.00 Anna Brozáková, Lukáš Bajtoš;

 

10. Upratovanie kostola:

Eva Palenčárová, Andrea Mlynárová, Barbora Cehulová, Daniela Gajová, Anna Petrovičová, Zdenka Kovalská, Jana Vernarská;

 

11. Úmysly sv. omší

Pondelok 1. január         08.00        Za zdravie a Božie pož. pre Martu a jej rodinu;

                                           11.00        Za veriacich farnosti;

Utorok 2. január              08.00        + Miroslav Mirga – I. výr. smrti;

Streda 3. január               08.00        + Bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov;

Štvrtok 4. január              08.00        Za zdravie a Božie pož. pre Emíliu – 70 rokov a jej rodinu;

Piatok 5. január               08.00        + Štefan a Emília Slanina;

Sobota 6. január             08.00        Za zdravie a Božie pož. pre rod. Ondirkovú;

                                           11.00        + Otília;

Nedeľa 7. január             08.00        Za zdravie a Božie pož pre Františku Keritovú;

                                          11.00        Za zdravie a Božie pož. pre rodinu;

 

12. Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Radoslav Skokan z Hrabušíc a Mária Oravcová zo Spišského Štvrtku. Ohlasujú sa prvý krát.

Dlhé Stráže

Služba lektorov na budúcu nedeľu:

            Nový rok 08.00 Miroslava Lojková, Mária Kellnerová, Antónia Balocká;

            Zjavenie Pána 08.00 Peter Gibala, Adriana Baluchová, Anna Kováčová;

            Budúca nedeľa 08.00 Slavomíra Bendžalová, Mária Baluchová, Mária Lutterová;

 

Úmysly sv. omší:

Pondelok 1. január     08.00      Za zdravie a Božie pož. pre rod. Tomečkovú, Baluchovú a Grešovú;

Štvrtok 4. január         08.00      + Jozef, Helena, Jaroslav, Lukáš;

Piatok 5. január          17.00      + Jozef a Helena Gibala;

Sobota 6. január         08.00      Za veriacich farnosti;

Nedeľa 7. január         08.00     Za veriacich farnosti;

 

Dravce

Upratovanie kostola:

Olejarová Mária, Špenerová Dagmar, Garčárová Mariana;

 

Úmysly sv. omší:

Pondelok 1. január    09.30        Za zdravie a Božie pož. pre Veroniku a jej rodinu;

Utorok 2. január        13.00        Pohrebná sv. omša;

Piatok 5. január          17.00        + Ján a Anna;

Sobota 6. január         09.30       + Ján, Mária, Stanislav;

Nedeľa 7. január         09.30       + Jozef, Anna, Ján;

Bukovinka

Úmysly sv. omší:

Pondelok 1. január             09.30        Za zdravie a Božie pož. pre Ivetku;

Streda 3. január                  08.00        + Peter Glodžák;

Piatok 5. január                  17.00        + Peter;

Sobota 6. január                 09.30       + Jozef a Viktoria;

Nedeľa 7. január                 09.30   + Agnesa, Helena, Ondrej;

238 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page