top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 7. - 13. júna

Po ťažkých zimných a jarných mesiacoch sa tešíme na pekné leto, dúfajúc, že život farnosti sa opäť rozprúdi. Čaká nás veľa pastoračnej i fyzickej práce. Budeme mať niekoľko odpustov i rôzne kultúrne podujatia. Pamätáme však, že spoločenstvo je v Božích očiach živé len vtedy, ak bude stáť na vzájomnej dôvere a spoločnej modlitbe. Nech sa teda buduje na ľuďoch, ktorí sa nadovšetko usilujú nosiť vo svojom srdci Krista. V tom nech nás povzbudí aj sviatok Božského Srdca, ktorý slávime v budúcom týždni.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 7. júna - Bl. Michala a Zbigneva, kňazov a mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Piatok 11. júna - Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

Sobota 12. júna - Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka

Nedeľa 13. júna - 11. nedeľa v cezročnom období


POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zaslúžili o prípravu a dôstojný priebeh štvrtkovej slávnosti Božieho Tela.


RUŽENCOVÁ POBOŽNOSŤ V DRAVCIACH

Dnes (6.6.) bude v Dravciach o 14.00 hod. ružencová pobožnosť spojená s výmenou tajomstiev.


SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA

Sviatok Najsvätejšieho Srdca je v Cirkvi slávnosťou, hoci nie je prikázaným sviatkom. V tento deň nie sme viazaní nijakými pôstami a môže sa jesť mäsitý pokrm.


KONCERT KLASICKEJ HUDBY

V sobotu 19. júna bude vo farskom kostole po večernej sv. omši koncert, ktorý je súčasťou cyklu koncertov barokovej hudby zo slovenských archívov. Vstupné je dobrovoľné, srdečne pozývame. Bližie informácie sú na plagátoch.


LETNÝ TÁBOR

Deti vo veku 7-13 rokov pozývame na tábor do Brehova v termíne 4. - 8. júl 2021. Viac informácií zverejníme v najbližších dňoch. Prihlásiť (zatiaľ nezáväzne) sa môžete u p. Tomáša M. Vlčeka.


OHLÁŠKY V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Ján Jadut a Michaela Šillerová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Marek Pavel a Monika Jendrálová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


PRESKÚŠANIE DETÍ A MLÁDEŽE

Deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie, preskúšame v týchto termínoch:

DLHÉ STRÁŽE: v pondelok 14. júna po večernej sv. omši

DRAVCE a BUKOVINKA: v piatok 18. júna po večernej sv. omši v Dravciach

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: v stredu 16. júna po večernej sv. omši


Skrtutínium (skúška) pred birmovkou bude v dňoch 28. - 30. júna. Prosíme rodičov, aby si našli v tých dňoch čas dôjsť s mládežou na preskúšanie. Kto vtedy nemôže, nech si dohodne skorší termín ešte pred začiatkom prázdnin.

NÁCVIK PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Až do slávnosti prvého sv. prijímania bude každý štvrtok o 17.00 hod. na fare nácvik detí.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Do Kaplnky Nanebovzatia už prichádzajú turisti. Aby mohla byť prístupná, potrebujeme dobrovoľníkov ochotných sprevádzať ich, alebo aspoň postrážiť otvorený kostol. Ak ste ochotní venovať tejto činnosti v týždni aspoň hodinu svojho voľného času, môžete sa prihlásiť na farskom úrade.

Milodary: Bohu známe osoby venovali na obnovu Kaplnky Nanebovzatia v minulom týždni spolu 200 eur, rodina Šurcová 50 eur. Z pohrebu Františka Novotného obetovali na kostol 150 eur, novomanželia Kovalčíkovci 150 eur.

DRAVCE

Milodary: v minulom týždni bez milodarov

BUKOVINKA

Milodary: pani Helena Kramarčíková venovala na nový zvon 100 eur, rodina Jána Glodžáka 350 eur, rodina Ondreja Dunajčana 200 eur.

DLHÉ STRÁŽE

Hospodárska rada na svojom zasadnutí vyjadrila súhlas s realizáciou návrhov Ing arch. Mariana Sitarčíka. Po vypočutí mienky diecéznej liturgickej komisie a súhlase ordinára upravíme vnútorný priestor nášho kostola tak, aby lepšie vyhovoval súčasným liturgickým aj estetickým požiadavkám.

Milodary: v minulom týždni bez milodarov

Čisla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 13. JÚNA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Anna Brozáková, Lukáš Bajtoš

11.00 hod. Monika Mirgová, Milan Podolinský


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Lutterová, Anna Kováčová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ulica Potočná: Monika Mirgová, Ivana Mirgová, Monika Mirgová, Marta Pechová, Jolana Mirgová, Sidónia Mirgová


DRAVCE

Chraščová Magdaléna, Šupolová Dobroslava, Koršalová Renáta, Koršalová Alžbeta


DLHÉ STRÁŽE

Gibalová Mária, Kramarčíkova Mária, Lojková Miroslava


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 7. júna - KAPLICA

06.30 hod. Za + členov rodiny Csákyovcov

Utorok 8. júna

18.00 hod. + Anna Kroščenová

Streda 9. júna

18.00 hod. Za + z rod. Bajtošoveja Ondruškovej

Štvrtok 10. júna

17.15 hod. Adorácia Najsvätejšej sviatosti

18.00 hod. + Michal Toporcer (10. výročie)

Piatok 11. júna

18.00 hod. + Milan Knapík (10. výročie)

Sobota 12. júna - Dom nádeje

18.00 hod. + Michal Javorský

Nedeľa 13. júna

08.00 hod. + Anton Majcher a Jozef Remiaš

11.00 hod. Za zdravie a B. pož. pre celú rodinu Šurcovú

DRAVCE

Utorok 8. júna

19.00 hod. + Mária Hricová

Piatok 11. júna

19.00 hod. + Jozef Gibala

Nedeľa 13. júna

09.30 hod. + Štefan Bašista

BUKOVINKA

Streda 9. júna

19.00 hod. + Jozef Glodžák

Nedeľa 13. júna

09.30 hod. + Peter Glodžák

DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 7. júna

19.00 hod. Za + z rodiny Kopaničáková a Kukurová

Štvrtok 10. júna

18.15 hod. Adorácia Najsvätejšej sviatosti

19.00 hod. Za ružencové bratstvo

Nedeľa 13. júna

08.15 hod. Za zdravie a B. pož. pre Štefana Kočiša a jeho rodinu

212 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page