top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 7. - 14. január
1. Liturgický kalendár

Budúca nedeľa je Druhá nedeľa v období cez rok.

 

2. Dnes je Nedeľa krstu Krista Pána. Končí sa vianočné obdobie. O 14.00 hod. bude vo farskom kostole v Spišskom Štvrtku mariánska pobožnosť spojená s výmenou ružencových tajomstiev.

 

3. V našom kostole Betlehem a vianočná výzdoba ostávajú až do 2. februára, kvôli Františkánskemu jubileu. Pripomíname, že v našom kostole za nábožnú adoráciu Betlehema možno do 2. februára za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

4. Skončilo sa vianočné obdobie. Chceme touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k radostnému a slávnostnému prežitiu tohto času. Ďakujeme kostolníkom, miništrantom, tým ktorí zdobili a upratovali kostoly, za krásnu a praktickú výzdobu. Kantorom, speváckym zborom ďakujeme za spestrenie našich liturgických stretnutí. Ďakujeme tým, ktorí pripravili a zúčastnili sa koledovania v rámci Dobrej noviny, za to, že nám ukázali aj obetavú stránku sviatkov. Ďakujeme Vám všetkým za spoločnú modlitbu, za srdečné prijatie koledy a za vaše milodary. Nech Božie Dieťa žehná každý váš krok a Božia Matka nech vás ochraňuje. Pán Boh zaplať.

 

5. V sobotu o 16.00 bude stretnutie miništrantov.

 

6. Ekonomické záležitosti: Na kostol obetovali: Bohu známa 700 eur; rod. Ungerová 100 eur;

 

7. Lektorská služba:

Budúca nedeľa: 08.00 Mária Rákociová, Ľuboš Bajtoš; 11.00 Timea Jurčová, Ema Bajtošová;

 

8. Upratovanie kostola: Anna Mirgová, Darina Mirgová, Miroslava Gáborová, Jana Mirgová, Marta Gáborová, Libuša Ščuková;

 

9. Úmysly sv. omší:

Pondelok 8. január          08.00        + rodičov;

Utorok 9. január              18.00        + Pavol, Michal, Mária;

Streda 10. január            18.00        + Mária Petrovičová;

Štvrtok 11. január           18.00        + Jozef Petrovič – I. výr. smrti;

Piatok 12. január             18.00        + z rod. Pekarčíkovej a Chovancovej;

Sobota 13. január            18.00       + Štefan Greš; v dome nadeje

Nedeľa 14. január            08.00        Za zdravie a Božie pož pre Moniku a jej rodinu;

                                           11.00        Za zdravie, Božie pož. a obrátenie syna Miroslava;

 

10. Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Radoslav Skokan z Hrabušíc a Mária Oravcová zo Spišského Štvrtku. Ohlasujú sa druhý krát.

Dlhé Stráže

Služba lektorov na budúcu nedeľu:

08.15 Miroslava Lojková, Mária Kellnerová, Peter Gibala;

 

Úmysly sv. omší:

Pondelok 8. január     17.00   Za zdravie a Božie pož. pre Emíliu – 70 rokov a jej rodinu;

Štvrtok 11. január       17.00   + Štefan Gibala;

Nedeľa 14. január       08.15   + z rod. Kellnerovej a Faltinovej;

 

Dravce

Upratovanie kostola:

Korbová Alena, Labancová Eva, Nogová Ľudmila;

 

Úmysly sv. omší:

Utorok 9. január        17.00   + Jozef Babik;

Piatok 12. január       17.00   + Milan Slanina;

Nedeľa 14. január      09.30   Za veriacich farnosti;

Bukovinka

Úmysly sv. omší:

Streda 10. január       17.00   + Mária Pitoráková;

Nedeľa 14. január      09.30   Za zdravie a Božie pož. pre rodičov Annu a Cyrila;

133 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentarer


bottom of page