top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 8. - 14. augusta

Zdá sa, že vrchol leta je za nami. Pastoračným vrcholom leta je však v našej farnosti "veľký odpust" v Kaplnke Nanebovzatia. Tešíme sa na nasledujúci víkend, v ktorom si uctíme Štvrtockú Madonu. Nech tento sviatok prinesie duchovné osvieženie do naších rodín.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 8. augusta - Sv. Dominika, kňaza, zakladateľa Rádu dominikánov, sviatok

Utorok 9. augusta - Sv. Terézie Benedikty od Kríža, patrónky Európy, sviatok

Streda 10. augusta - Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Štvrtok 11. augusta - Sv. Kláry z Assisi, panny, sviatok

Nedeľa 14. augusta - 20. nedeľa cez rok


POBOŽNOSŤ V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Dnes (7.8.) popoludní o 14.00 hod. bude v kostole ružencová pobožnosť spojená s výmenou kartičiek.


ODPUST V KAPLNKE NANEBOVZATIA

V pondelok 15. augusta je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Tento sviatok si pripomenieme už najbližšiu nedeľu 14. augusta pri slávnostnej sv. omši o 11.00 hod. Hosťujúcim kazateľom bude dp. Andrej Legutky, farár z Jánoviec. V pondelok 15. augusta bude hosťujúcim kazateľom dp. Martin Kakalej, notár cirkevného súdu v Spišskej Kapitule. Pred odpustom budeme spovedať v piatok od 17.00 hod. Platí nám aj prvopiatková sv. spoveď.


Budeme radi, ak sa aj tento rok podarí pripraviť v nedeľu dobročinný jarmok, ktorého výťažok dáme na obnovu Kaplnky Nanebovzatia. Prosíme všetkých, ktorí sú ochotní ponúknuť na tento účel svoje výrobky, aby ich počas týždňa priniesli na faru. Ďakujeme.


ODPUST A POŽEHNANIE ZVONA V BUKOVINKE

Náš nový zvon bude požehnaný pri odpustovej slávnosti v nedeľu 21. augusta o 11.00 hod. V mene otca biskupa vykoná obrad požehnania Mons. Jozef Jarab.


CHARITNÁ ZBIERKA

Až do konca prázdnin beží charitná zbierka školských pomôcok. Ďakujeme, že týmto spôsobom pomáhate chudobnejším rodinám v našej farnosti.


FARSKÉ DUCHOVNÉ CVIČENIA

Záujemcov o duchovné cvičenia v Brehove prosíme, aby sa záväzne prihlásili do konca augusta.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSI

Milodary: Bohu známa osoba venovala na obnovu kaplnky 100 eur, Pán Boh zaplať.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Štefan Tulej a Viera Mirgová, ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Erik Puchajda a Andrea Korová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

3. Stanislav Ščuka a Vanesa Hangurbadžová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

4. Filip Gábor a Jaroslava Zemanová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

5. Jozef Ondruš a Silvi Bonková. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

6. Dávid Glodžák a Jana Lorková. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

7. Matúš Mirga a Dominika Gabčová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 14. AUGUSTA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Anna Palenčárová, Monika Mirgová

11.00 hod. Natália Bajtošová, Milan Podolinský


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Veronika Bendžalová, Lenka Gibalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Jana Dunčková, Adriana Bajtošová, Michaela Kukurová, Mária Jakubcová, Danka Toporcerová, Jarmila Javorská


DRAVCE

Friedmanová Zuzana, Chraščová Magdaléna, Šupolová Dobroslava, Koršalová Renáta


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 8. augusta

06.30 hod. + Zdeněk

Utorok 9. augusta

18.00 hod. + Marcela Mirgová, výročná

Streda 10. augusta

06.30 hod. + rodičia a st. rodičia Bajtošoví a Sanetrikoví

Štvrtok 11. augusta

18.00 hod. + manžel Jozef a jeho + rodičia a súrodenci

Piatok 12. augusta

18.00 hod. + Františka (20 rokov)

Sobota 13. augusta

18.00 hod. + manžel František a za + z rod. Lukáčovej

Nedeľa 14. augusta

08.00 hod. + manžel Jozef, rodičia Andrej a Mária, súrodenci Mária, Emília, švagor Juraj

11.00 hod. Za dobrodincov Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie


DRAVCE

Utorok 9. augusta

19.00 hod. + Mária Bašistová

Piatok 12. augusta

19.00 hod. + Mária a Jozef Dubec

Nedeľa 14. augusta

09.30 hod. Pro Populo


BUKOVINKA

Streda 10. augusta

19.00 hod. Za ZBP pre Máriu Pitorákovú

Nedeľa 14. augusta

09.30 hod. Za ZBP pre Máriu Pitorákov


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 8. augusta

19.00 hod. Za ZBP pre sestru Valiku (50. jub.)

Štvrtok 11. augusta

19.00 hod. + Štefan a Katarína Špeneroví

Nedeľa 14. augusta

08.15 hod. Za manželov Faltinových a ich rodinu, poď. za 30 rokov manželstva

240 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page