top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 14. - 20. novembra

Odpustová slávnosť v Dravciach nám opäť priblíži postavu sv. Alžbety. Počas 24 rokov svojho života stihla byť táto svätica i princeznou i žobráčkou. Dokázala sväto žiť v pozícii manželky, vdovy aj rehoľníčky. Vo všetkých situáciách žila v úzkom spojení s chudobným Kristom, ktorého chcela nasledovať podľa vzoru svojho súčasníka, sv. Františka z Assisi. Takto sa aj ona sama stala inšpiráciou a povzbudením pre druhých.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 14. novembra - Sv. Mikuláša Tavelića a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Štvrtok 17. novembra - Sv. Alžbety Uhorskej, sviatok, v Dravciach slávnosť

Piatok 18. novembra - Bl. Salome z Krakova, panny, ľubovoľná spomienka

Nedeľa 20. novembra - Slávnosť Krista, Kráľa


BOHOSLUŽBY V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Od pondelka budú bohoslužby v Spišskom Štvrtku opäť v kostole. Vraciame sa k štandardnému poriadku a časom. V pondelok bude sv. omša ráno, vo štvrtok bude adorácia. Sobotná sv. omša bude v dome nádeje.


ODPUST V DRAVCIACH

Vo štvrtok je v Dravciach odpustová slávnosť. Sv. omšu o 10.30 hod. bude celebrovať dp. Patrik Mitura, kaplán v Levoči. V nedeľu bude odpustová sv. omša taktiež o 10.30 hod. Hosťom bude dp. Ondrej Želonka, farár v Spišských Hanušovciach. Pred odpustom budeme spovedať v stredu večer od 18.00 do 19.00 hod.


KURZY PRE SNÚBENCOV

Na internetovej stránke našej farnosti nájdete aktuálne termíny predmanželských kurzov pre snúbencov na rok 2023. Páry, ktoré chcú v budúcom roku uzavrieť sviatostné manželstvo, nech sa čím skôr zaregistrujú.


EXERCÍCIE P. ROMANA

Počas budúceho týždňa bude p. Roman na duchovných cvičeniach na Mariánskej hore v Levoči. Budeme ho sprevádzať v modlitbách.


STRETNUTIE BIRMOVANCOV

Birmovancov zo Spišského Štvrtku pozývame na stretnutie v stredu po sv. omši.

Birmovancov z Dlhých Stráží pozývame na stretnutie v piatok o 18.00 hod.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Bohu známe osoby obetovali na obnovu kaplnky spolu 110 eur. Pán Boh zaplať. Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na obnovu kostola a kaplnky.


DRAVCE

Zvonček z budúcej nedele je určený na obnovu oltára. Ďakujeme za milodary.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 20. NOVEMBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Eva Fedorová, Stanka Švedová

11.00 hod. Laura Borská, Mária Rákociová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Baluchová, Lenka Gibalová, Antónia Balocká


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Helena Petrovičová, Lívia Janščáková, Nikola Hricková, Eva Bajtošová, Marcela Slaninová, Katarína Dunajčanová, Martina Martoňáková


DRAVCE

Bartková Katarína, Keri-Bašistová Jana, Tomečková Mária, Novotná Daniela, Vasková Mária, Valenčíková Mária, Nogová Ľudmila, Labancová Eva


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 14. novembra

06.30 hod. + rodičia Michal a Anna Gušoví

Utorok 15. novembra

18.00 hod. Za ZBP pre Veroniku (jubileum)

Streda 16. novembra

18.00 hod. + manžel Jozef Mirga

Štvrtok 17. novembra

17.15 hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. Za ZBP pre Alžbetu

Piatok 18. novembra

18.00 hod. + rodičia Ján a Terézia Bajtošoví a st. rodičia Kežmarskí a Bajtošoví

Sobota 19. novembra - dom nádeje

18.00 hod. + Ondrej (ned. 100 rokov) a Veronika a manžel

Nedeľa 20. novembra

08.00 hod. + Mária a Štefan Dunčkoví

11.00 hod. Za dobrodincov kostola, kaplnky a kláštora


DRAVCE

Utorok 15. novembra

17.00 hod. + Margita Tomečková

Štvrtok 17. novembra

10.30 hod. Za živých a zosnulých dobrodincov kostola

Piatok 18. novembra

17.00 hod. + Viktória Vodžáková (1.výročie smrti)

Nedeľa 20. novembra

10.30 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana a jeho rodinu


BUKOVINKA

Streda 16. novembra

17.00 hod. + Agnesa Lorková

Nedeľa 20. novembra

09.30 hod. + Peter Glodžák


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 14. novembra

17.00 hod. Za + kňazov z našej farnosti

Štvrtok 17. novembra

17.00 hod. + rodičia Ján a Helena Kramarčíkoví

Po sv. omši eucharistická adorácia do 18.00 hod.

Nedeľa 20. novembra

08.15 hod. + Štefan Faltin

145 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page