top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 29. mája - 4. júna

Aktualizováno: 2. 6. 2023

Turíčnou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie. Od pondelka prestávame spievať Raduj sa, nebies Kráľovná a vraciame sa k modlitbe Anjel Pána. Vstupujeme zároveň do mesiaca jún, ktorý je zameraný na Božiu lásku zjavenú ľuďom v Najsvätejšom Ježišovom srdci.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 29. mája - Prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Štvrtok 1. júna - Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Sobota 3. júna - Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Nedeľa 4. júna - Slávnosť Najsvätejšej Trojice


PÚŤ DO ŠAŠTÍNA

Otec Quirín Barník pozýva pri príležitosti 30. výročia svojej kňazskej vysviacky na púť do Petrovej Vsi a Šaštína dňa 24. júna. V prípade záujmu sa zapíšte na papier pri sakristii.


SOCIÁLNE PORADENSTVO

Bezplatné sociálne a právne poradenstvo bude v tomto týždni na fare v utorok od 8.30 do 11.00 hod.


DEŇ MODLITIEB ZA SYNODU

V stredu 31. mája sa na Mariánskej hore v Levoči uskutoční Deň modlitieb za synodu. Pozývame na svätú omšu o 17.00 hod. a na adoráciu s Mons. Jánom Kubošom.


PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ

Tento týždeň je prvopiatkový. Chorých na filiálkach navštívime vo štvrtok, v Spišskom Štvrtku v piatok dopoludnia.


Spovedanie v kostoloch:

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: 45 min. pred večernou sv. omšou

DRAVCE: v utorok a piatok hodinu pred sv. omšou

BUKOVINKA: v stredu pol hodiny pred sv. omšou

DLHÉ STRÁŽE: v pondelok a vo štvrtok hodinu pred sv. omšou


FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu ráno bude vo farskom kostole o 7.00 hod. sv. omša s fatimskou pobožnosťou.


ĎAKOVNÁ SV. OMŠA

V sobotu ráno sa vrátili naši pútnici zo Svätej zeme. Za farskú púť treba poďakovať všetkým organizátorom ale chceme poďakovať i Pánu Bohu. Všetkých farníkov, ktorí sa zájazdu zúčastnili, pozývame na ďakovnú sv. omšu, ktorá bude v Dlhých Strážach v nedeľu o 08.15 hod.


PRIHLÁŠKY ZUŠ

Cirkevná ZUŠ s pobočkou v Spišskom Štvrtku ponúka v budúcom školskom roku štúdium hry na klavír, keyboard, gitaru a spev. Bližšie informácie si môžete vyžiadať na tel. č. 0903 523 011 alebo v sálke na fare v piatok od 13.00 do 16.00 hod.


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

V Dravciach aj v Spišskom Štvrtku je teraz prijatých veľa omšových úmyslov. Prosíme, aby ste aspoň do polovice leta ďalšie úmysly nenosili.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Minulý týždeň bola zbierka na katolícke masmédia. Vyzbieralo sa 638 eur. (Spišský Štvrtok 325 eur, Dravce 134 eur, Bukovinka 40 eur, Dlhé Stráže 139 eur).


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Z krstu Simona Mirgu obetovali rodičia na kostol 50 eur, z krstu Natálie Janeckej 50 eur, z krstu Adama Bajtoša 50 eur. Veriaci z farnosti Chropov obetovali na obnovu našej kaplnky 1 010 eur.

Dnes po sv. omšiach je zbierka na obnovu kostola a kaplnky. Prvá fáza obnovy by mala byť ukončená v najbližších dňoch. Ďakujeme za podporu tohto diela.


DRAVCE

Dnešný zvonček je obetovaný na obnovu kostola.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 4. JÚNA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Lukáš Bajtoš, Kristína Slaninová

11.00 hod. Klára Lesičková, Anna Bajtošová

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Adriana Baluchová, Anna Kováčová, Slavomíra Bendžalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Anežka Mirgová, Iveta Mirgová, Valika Mirgová, Veronika Kroščenová st.

DRAVCE

Koršalová Renáta, Koršalová Alžbeta, Korheľová Mária

DLHÉ STRÁŽE

Marcela Semanová, Milana Bendžalová, Mária Slaninová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 29. mája

06.30 hod. Za ZBP pre Lukáša s rodinou (jubileum)

Utorok 30. mája

18.00 hod. Za ZBP a pokoj v rod. Jozefa, Branislava, Lukáša a Miriamky Lačných

Streda 31. mája

18.00 hod. + Štefan Greš (10. výr.) a + Mária Grešová

Štvrtok 1. júna

17.15 hod. Adorácia Najsvätejšej sviatosti

18.00 hod. + Jozef Petrovič (Zelená 332)

Piatok 2. júna

18.00 hod. + Ján a Terézia Bajtošoví

Sobota 3. júna

Farský kostol - 07.00 hod. Za členov M.I. a Ruž. bratstva

Dom nádeje - 18.00 hod. + František Novotný

Nedeľa 4. júna

08.00 hod. Pro Populo

11.00 hod. + Štefan Sagula - výročná


DRAVCE

Utorok 30. mája

19.00 hod. + Ján Jurčík - výročná

Piatok 2. júna

19.00 hod. + Justína a Jozef

Nedeľa 4. júna

09.30 hod. + Mária a Jozef Bendžala


BUKOVINKA

Streda 31. mája

19.00 hod. + Pavol Paciga

Piatok 2. júna

19.00 hod. + Agnesa, Helena, Ondrej

Nedeľa 4. júna

09.30 hod. + Mária Pitoráková


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 29. mája

19.00 hod. Za ZBP pre Máriu a Moniku

Štvrtok 1. júna

19.00 hod. + rodičia Ján a Anna Siska a súrodenci Ján a Anna

S eucharistickou adoráciou

Piatok 2. júna

18.00 hod. + Mária a Ján Polak

Nedeľa 4. júna

08.15 hod. Ďakovná sv. omša za púť do Svätej zeme

146 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentarer


bottom of page