top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 18. - 24. mája

Aktualizováno: 18. 5. 2020

Ďakujeme chlapom, ktorí v uplynulom týždni pod vedením brata Jána postavili oplotenie farského dvora. Na brigády prichádzali páni Ladislav Greš, Štefan Kroščen, Štefan Oravec, Marián Zvalený, bratia Dušan a Jozef Slaninovci a Jakub Gaj.


Na stretnutí s rodičmi prvoprijímajúcich detí sme dohodli tieto náhradné termíny slávností: Bukovinka 30. mája; Dlhé Stráže 30. mája; Spišský Štvrtok 21. júna. Rodičia môžu už s deťmi prichádzať za správcom farnosti na preskúšanie. K prvému sv. prijímaniu pôjdu iba deti, ktoré budú dostatočne pripravené. Skúška musí byť absolvovaná najneskôr týždeň pred termínom slávnosti.

1. LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 18. mája

Spomienka na sv. Felixa z Cantalicie, rehoľníka, člena 1. rádu

Utorok 19. mája

Ľubovoľná spomienka na sv. Krišpína z Viterba, rehoľníka, člena 1. rádu

Streda 20. mája

Spomienka na sv. Bernardína Sienského, kňaza, člena 1. rádu

Štvrtok 21. mája

Slávnosť nanebovstúpenia Pána - prikázaný sviatok

Piatok 22. mája

Ľubovoľná spomienka na sv. Ritu z Kassie, rehoľníčky

Nedeľa 24. mája

7. veľkonočná nedeľa


2. Vysluhovanie sviatosti zmierenia

Veľkonočnú sv. spoveď si môžete vykonať až do Turíc (31. mája). Sviatosť zmierenia vysluhujeme vonku pred kostolom pol hodiny pred sv. omšou. Chorých navštevujeme na požiadanie.


3. Milodary

Na kostol v Spišskom Štvrtku obetovala rodina Vrábeľová 50 eur, z pohrebu Pavla Palenčára obetovali príbuzní 100 eur, bohuznáme osoby obetovali dokopy 180 eur.

Na kostol v Dravciach obetovali príbuzní z krstu Dávida Galloviča 50 eur.

Na kostol v Dlhých Strážach obetovala bohuznáma osoba 20 eur.


Túto nedeľu (17. mája) je v Dravciach zbierka na obnovu oltára.


Vzhľadom na to, že v mesiacoch marec a apríl nemala naša farnosť takmer žiadne príjmy, pričom výdavky boli takmer rovnaké ako zvyčajne, sme vďační za každý váš milodar, ktorým nám pomôžete dobehnúť stratu z posledných dvoch mesiacov. Úprimné Pán Boh zaplať!


Na budúcu nedeľu bude zbierka na masmédia.


4. Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Magyar a Anna Orlovská. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to ohlási na farskom úrade.


5. Úmysly sv. omší

 

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 18. mája

06.30 hod. kaplica + Ľudovít Greš (výročná)


Utorok 19. mája

18.00 hod. + manžel Vladimír Barabas


Streda 20. mája

18.00 hod. Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu a Pavla a za súrodencov a ich rodiny


Štvrtok 21. mája

08.00 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)

18.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Surovú


Piatok 22. mája

18.00 hod. Za dobrodincov Kláštora nanebovzatia Panny Márie v Sp. Štvrtku a na ich úmysel.


Sobota 23. mája

18.00 hod. + rodičia Štefan a Mária Grešoví


Nedeľa 24. mája

08.00 hod. + Štefan a Mária Dunčkoví

11.00 hod. Za Lukáša (40. jubileum)

16.00 hod. Za Vieru Podolinskú (5. výročie smrti)

 

DRAVCE

Utorok 19. mája

17.00 hod. +Štefan Tomečko


Štvrtok 21. mája

17.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Štefana a ich deti s rodinami


Piatok 22. mája

17.00 hod. + Alžbeta a Štefan Garčár, +Alžbeta a Ján Garčár


Nedeľa 24. mája

08.15 hod. +Pavol Škovira

09.30 hod. Za odvrátenie epidémie

 

DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 18. mája

17.00 hod. Za + sestru Margarétu


Štvrtok 21. mája

08.00 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)

17.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu


Nedeľa 24. mája

08.15 hod. Za + z rodiny Tancarovej

16.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Bačové, Bajtošové a rod. Gazdurovú

 

BUKOVINKA

Streda 20. mája

17.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Timčíkovú


Štvrtok 21. mája

17.00 hod. + Štefan


Nedeľa 24. mája

09.30 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)156 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page