top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 28. septembra - 4. októbra

Aktualizováno: 28. 9. 2020

V minulom týždni sme začali prípravu na birmovku a prvé sv. prijímanie. Podrobné informácie o príprave nájdete na farskej internetovej stránke. Stretká birmovancov začnú na budúci týždeň. Prvoprijímajúce deti si môžu dnes po sv. omši v sakristii vyzdvihnúť knižočky a nálepky.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 29. septembra Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

Streda 30. septembra Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok 1. októbra Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Piatok 2. októbra Svätých anjelov strážcov, spomienka

Sobota 3. októbra Fatimská sobota

Nedeľa 4. októbra 27. nedeľa cez rok


RUŽENCOVÁ POBOŽNOSŤ V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Ružencové spoločenstvo v Spišskom Štvrtku nás dnes popoludní o 14.00 hod. pozýva na modlitbu ruženca a výmenu kartičiek.


OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI

Od štvrtka budú v našich kostoloch októbrové pobožnosti. Ruženec sa budeme modliť spoločne pri vystavenej oltárnej sviatosti od pondelka do piatku vždy na záver sv. omše, v sobotu a v nedeľu bude ruženec pol hodiny pred sv. omšou. Z tohto dôvodu štvrtkovú adoráciu v Spišskom Štvrtku pred sv. omšou počas mesiaca október rušíme.


PRVOPIATKOVÉ SPOVEDANIE

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Štvrtok a piatok hodinu pred sv. omšou,

DRAVCE

V utorok pol hodiny a v piatok hodinu pred sv. omšou.

DLHÉ STRÁŽE

V pondelok a vo štvrtok hodinu pred sv. omšou.

BUKOVINKA

V stredu i v piatok pol hodiny pred sv. omšou.


NÁVŠTEVA CHORÝCH

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: v piatok dopoludnia

FILIÁLKY: vo štvrtok dopoludnia

  • Pre zlú pandemickú situáciu prosíme, aby ste ich nahlásili, pôjdeme len tam, kam nás vyslovene pozvete.


SVIATOK SV. FRANTIŠKA A POBOŽNOSŤ TRANZITU

Na budúcu nedeľu je sviatok sv. Františka, zakladateľa našej rehole. Pre náš kláštor v Spišskom Štvrtku je to slávnosť. Sv. Františka si uctíme v sobotu večer pobožnosťou Tranzitu a v nedeľu pri sv. omši o 11.00 hod. Pri nej privítame aj nášho nového kaplána, pátra Samuela Hurajta.


Sobotná sv. omša bude kvôli pobožnosti Tranzitu v kostole, nie v Dome nádeje.


MILODARY A ZBIERKY

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Z krstu Olivera Mirgu venovali na kostol 50 eur. Bohuznáma osoba obetovala 50 eur. Minulú nedeľu bola po sv. omšiach mimoriadna zbierka na opravu kostola a kaplnky. Vyzbierali sme 946,87 eur. Turisti za minulý mesiac priniesli 1185 eur. V tejto mimoriadnej zbierke sme za štyri mesiace vyzbierali spolu už 9 889,74 eur. Pán Boh zaplať, vytrvajme, v jeseni budeme mať vysoké výdavky. Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého otca, tzv. Halier sv. Petra, pretože v júni bola kvôli pandémii odložená.


DRAVCE

Zo svadby manželov Belayovcov obetovali na kostol 50 eur. Minulú nedeľu bol zvonček určený na opravu oltára, vyzbierali ste 540,68 eur. Pán Boh zaplať. V spolupráci so štátnym ateliérom v Levoči hľadáme možnosť, ako pokračovať v jeho reštaurovaní.


DLHÉ STRÁŽE

Z krstu Kristínky Tomečkovej obetovali na kostol 50 eur.


  • Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého otca, tzv. Halier sv. Petra, pretože v júni bola kvôli pandémii odložená.

PONUKA ZVONÁROV PRE KOSTOL V BUKOVINKE

Zvonári z Liptovských Sliačov si obzreli kostolnú vežu v Bukovinke a pripravili návrh na dva zvony, ktoré by do nej v budúcnosti mohli byť umiestnené. Ich cenovú ponuku, ktorá sa pohybuje okolo 13 000 eur, máte k nahliadnutiu v sakristii. V najbližšom čase môžete medzi sebou diskutovať, či sa chcete do tohto projektu pustiť, alebo nie. Môžete osloviť osoby, ktoré by eventuálne mohli byť sponzormi. Svoje názory zverte, prosíme, členom hospodárskej rady, aby sme pred koncom roka mohli urobiť spoločné rozhodnutie.


SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ

· Marián Gáborčík a Monika Neuvirthová. Ohlasujú sa po tretí raz.

· Libor Buc a Alexandra Šupolová. Ohlasujú sa po tretí raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 4. OKTÓBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Mária Bajtošová, Mária Rákociová

11.00 hod. Anna Palenčárová, Natália Bajtošová


DLHÉ STRÁŽE

Dominika Lojková, Mária Baluchová, Mária Gibalová

UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Mária Jendrálová 289, Adriana Novotná, Júlia Stašová, Mária Jendrálová 282, Terézia Lesňáková, Janka Štrauchová (ulica Lúčna)


DRAVCE

Veronika Šarišská, Romana Kašperová, Adriana Bašistová, Patrícia Saterová


DLHÉ STRÁŽE

Olina Gibalová, Jana Tomečková, Mária Baluchová

PROSBA O DODRŽIAVANIE OPATRENÍ

Nakoľko sa komplikuje epidemiologická situácia, prosíme, aby ste s ešte väčšou svedomitosťou sledovali nariadenia hygienikov a v našich kostoloch dodržiavali všetky predpísané i odporúčané opatrenia.


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 28. septembra

06.30 hod. kaplica Za + členov rodiny Csákyovcov

Utorok 29. septembra

18.00 hod. Za + rodičov Jána a Annu

Streda 30. septembra

18.00 hod. Za Máriu s rodinou

Štvrtok 1. októbra

18.00 hod. Za nové kňazské a rehoľné povolania

Piatok 2. októbra

18.00 hod. + Miroslav

Sobota 3. októbra

07.00 hod. Za členov Rytierstva Nepoškvrnenej a Ružencového bratstva

18.00 hod. kostol Poďakovanie Pánu Bohu za 75 rokov života

mamy Anny a za celú jej rodinu

Nedeľa 4. októbra

08.00 hod. + Ondrej, Johana a Martin

11.00 hod. Pro Populo


DRAVCE

Utorok 29. septembra

17.00 hod. + Mária a Michal Bednár

Piatok 2. októbra

17.00 hod. Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre sestru Máriu Garčárovú

Nedeľa 4. októbra

09.30 hod. + Anton Kožík, 5. výročie smrti


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 28. septembra

17.00 hod. Za zdravie, pomoc a silu pre Petra

Štvrtok 1. októbra

17.00 hod. Prosba o Božie Požehnanie pre Máriu

Piatok 2. októbra

17.00 hod. + František

Nedeľa 4. októbra

08.15 hod. + Jozef


BUKOVINKA

Streda 30. septembra

19.00 hod. + Helena a Ondrej Dunajčan

Piatok 2. októbra

19.00 hod. + Peter Glodžák

Nedeľa 4. októbra

09.30 hod. + Štefan

232 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page