top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 9. - 15. novembra

Aktualizováno: 8. 11. 2020

Koncom minulého týždňa sme ukončili karanténu na farskom úrade. Všetci členovia rehoľnej komunity sú v súčasnosti zdraví a tešíme sa, že môžeme opäť otvoriť naše kostoly a ponúknuť vám našu duchovnú službu. Ďakujeme všetkým, ktorí na nás mysleli a pomáhali nám, zvlášť rodinám, ktoré nám zabezpečovali nákupy a poskytli všestrannú pomoc vo veciach kontaktu s vonkajším svetom. Od nedele 8. novembra opäť začíname sláviť verejné bohoslužby a sme vám plne k dispozícii.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 9. novembra - Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

Utorok 10. novembra - Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda 11. novembra - Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka

Štvrtok 12. novembra - Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

Nedeľa 15. novembra - 33. nedeľa cez rok


SPOVEDANIE PRED ODPUSTOM V DRAVCIACH

Ešte nevieme, akým spôsobom budeme môcť osláviť našu nebeskú patrónku, sv. Alžbetu Uhorskú. Každý však, kto sa chce pred jej sviatkom vyspovedať a prijať sv. prijímanie, môže navštíviť dravecký kostol na budúcu nedeľu 15. novembra od 14.00 do 16.00 hod. K dispozícii vám budú aj viacerí kňazi. Kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu. Prosíme členov farskej rady, aby si rozdelili služby a dozreli na dodržanie hygienických nariadení a nariadenia o maximálnom počte osôb v interiéry kostola.


DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY

V súčasnej situácii neorganizujeme žiadne spoločné pobožnosti v kostoloch ani na cintorínoch. Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať po celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie, ktorá vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom. starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť - akonáhle to bude možné - tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.


OMŠOVÉ INTENCIE

Úmysly sv. omší môžete prinášať na farský úrad alebo na filiálkach odovzdať kostolníkom. Prosíme, aby ste na obálku napísali obec a úmysel sv. omše. Dovnútra vložte omšový milodar. Dátum napíšte iba vtedy, ak je sv. omša spojená s okrúhlym životným jubileom alebo s výročím smrti.

  • Najmenej úmyslov máme v súčasnosti v Spišskom Štvrtku.

OHLÁŠKY V DLHÝCH STRÁŽACH

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Ondrej Šarišský a Jana Šarišská Semanová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostný manželský zväzok, nech to ohlási na farskom úrade.


PONUKA POMOCI FARSKEJ CHARITY

Ako vieme, mnohé rodiny sa v súčasnej situácii dostali do zlej ekonomickej situácie. Pripomíname, že vo farnosti funguje pobočka Spišskej katolíckej charity. Ak to potrebujete, môžete sa obrátiť na niektorého z našich kňazov, budeme hľadať diskrétny spôsob ako vám zabezpečiť to, čo je pre vašu rodinu potrebné.


ZBIERKA NA SEMINÁR

Na budúcu nedeľu 15. novembra mala byť pravidelná zbierka na seminár. Svoje milodary budete môcť dať do košíka v kostoloch, ktoré budú v nedeľu otvorené na adoráciu. Ak chcete kňazský seminár podporiť online, môžete to urobiť prevodom na toto číslo účtu: SK52 0900 0000 0001 0138 0460.


MILODARY

Z pohrebu Milana Mirgu obetovali jeho príbuzní na kostol v Spišskom Štvrtku 100 eur.


PROSBA O ONLINE PODPORU FARNOSTI

Keďže naša farnosť nemá už niekoľko týždňov žiadne príjmy a faktúry za energie, rôzne opravy či nutnú údržbu stále platíme, dovoľujeme si poprosiť tých, čo nie sú v hmotnej núdzi, aby naše kostoly podporili venovaním milodaru prostredníctvom internet bankingu. Čísla účtov našich kostolov sú:

  • Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

  • Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

  • Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

  • Bukovinka: milodar môžete odovzdať členom hospodárskej rady.

Ďakujeme za každý prejav vašej náklonnosti.


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 9. novembra

18.00 hod. Za zdr. a B. milosti pre Moniku Tkačovú (50. jub.) a Adrianu a ich rodiny

Utorok 10. novembra

18.00 hod. Za + rodičov Garčárových a Toporcerových

Streda 11. novembra

18.00 hod. Prosba o B. pož. pre syna Jozefa (45. jub.) a za jeho rodinu

Štvrtok 12. novembra

18.00 hod. + manžel Vladimír a prosba o B. pomoc a Dary D. Sv. pre rod. Barabasovú

Piatok 13. novembra

18.00 hod. + František Oravec

Sobota 14. novembra

18.00 hod. Poďakovanie za spoločenstvo Modlitby matiek

Nedeľa 15. novembra

08.00 hod. Poďakovanie za 94 rokov mamky Márie a za + Ondreja

potom až do 11.00 adorácia, spovedanie, možnosť prijať sv. prijímanie


DRAVCE

Utorok 10. novembra

17.00 hod. + Mária Dubecová

Piatok 13. novembra

17.00 hod. + Mária, Žofia Dvorčáková

Nedeľa 15. novembra

10.15 hod. + Ján a Mária Binek

14.00 - 16.00 hod. Adorácia, sv. spoveď a možnosť prijať sv. prijímanie


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 9. novembra

17.00 hod. Za zdr. a B. pož. pre novomanželov Dominika a Máriu Jurečkových

Štvrtok 12. novembra

17.00 hod. Za zdr. a B. pož. pre rodiny Michala a Štefana Galovičových

Nedeľa 15. novembra

08.15 hod. Za Ružencové bratstvo v Dl. Strážach

potom až do 11.00 adorácia, spovedanie, možnosť prijať sv. prijímanie


BUKOVINKA

Streda 11. novembra

18.00 hod. + Peter Glodžák

Nedeľa 15. novembra

09.30 hod. + Helena Kramarčíková


358 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page