top of page
  • P. Jozef Sukeník OFMConv., správca farnosti

Týždeň vo farnosti 30. marca - 5. apríla


Slávenie sv. omší

Kvôli opatreniam, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu, budeme aj v nasledujúcom týždni v našej farnosti sláviť sv. omše neverejným spôsobom v kláštornej kaplnke. Pozývame vás, aby ste sa k našim modlitbám duchovne pripojili. Počas týždňa sú ranné modlitby a konventná sv. omša o 6.30 hod., v nedeľu o 7.00 hod., rehoľná komunita sa schádza na modlitbách aj o 12.00 a 18.00 hod.

Dišpenz od povinnosti zúčastniť sa nedeľnej sv. omše

Diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v tomto období od účasti na nedeľnej svätej omši.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia

Spoločné spovedanie pred Veľkou nocou sa z epidemiologických dôvodov nemôže organizovať. Sviatosť zmierenia môžete prijať individuálne na farskom úrade po predchádzajúcom telefonickom dohovore s kňazom. Na filiálkach vás môžeme prísť vyspovedať v dohodnutom čase po telefonickom dohovore. Spoveď prebehne na kostolnom dvore, alebo na inom vopred dohodnutom mieste.

Treba dodržať všetky odporúčané opatrenia a zamedziť tomu, aby sa na spoveď čakalo v radoch.

Chorých nebudeme v čase epidemiologických opatrení navštevovať. Väčšina z nich totiž patrí do rizikovej skupiny, pre ktorú by bola prípadná nákaza smrteľným nebezpečenstvom. V prípade vážnej potreby alebo v ohrození života nás však môžete telefonicky kontaktovať a vašich príbuzných navštívime.

Cirkev nám v týchto dňoch pripomína možnosť vzbudiť si úprimnú a dokonalú ľútosť nad hriechmi, ako aj možnosť duchovného svätého prijímania.

Prijímanie úmyslov na mesiac apríl

Ak chcete v mesiaci apríl požiadať o odslúženie sv. omše na váš úmysel, môžete na farský úrad priniesť obálku s čitateľne napísaným úmyslom a s omšovým milodarom. Prosíme, aby ste prichádzali len individuálne, dodržujúc predpísané opatrenia. Obálku nelepte slinami! Prosíme, aby ste svoju návštevu skrátili vždy iba na nutné minimum.

Vo filiálkach môžete obálku s omšovým úmyslom a milodarom ponechať u kostolníkov, s ktorými sa počas týždňa budeme kontaktovať.

Mimoriadny pôst

Biskupi Slovenska vyzvali veriacich, ktorí sa cítia zdraví, aby prijali ich pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov pôstneho obdobia podľa striktných pravidiel, aké zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký piatok. Tento pôst a naše modlitby máme obetovať za odvrátenie šírenia nákazy, za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie.

Mimoriadne odpustky v čase epidémie

Svätá Stolica vydala v piatok 20. marca dekrét, ktorým umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.

Tí, ktorí sú najviac ohrození, môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.

Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.

Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum – v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž.

Práce okolo kostola

V posledných týždňoch sa nám napriek mnohým obmedzeniam podarilo vykonať kus dobrej práce vo farskej a kláštornej záhrade. Vyklčovali sme a vyčistili dva pozemky, ktoré v jarných mesiacoch zabezpečíme jednoduchým oplotením. Za pomoc pri práci, ktorú viedol br. Ján, ďakujeme pánom Ladislavovi Grešovi, Štefanovi Kroščenovi, Ľubošovi Bajtošovi a iným.

Úmysly sv. omší na tento týždeň

Pondelok 30. marca

1. + Anna Stašová

2. Za zdravie obyvateľov Dlhých Stráží

3. Za nenarodené deti

Utorok 31. marca

1. Za zdravie pre Ivetu a prosba o Božie požehnanie pre rodinu

2. + Jozef

3. Za odvrátenie epidémie

Streda 1. apríla

1. Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku (70. jubileum)

2. + Peter Glodžák

3. Za odvrátenie epidémie

Štvrtok 2. apríla

1. + Elena Pavlinská

2. Zatiaľ bez úmyslu (Dlhé Stráže)

3. Za odvrátenie epidémie

Piatok 3. apríla

1. + Ondrej, Michal a Anna

2. + Ján Škovira

3. Za odvrátenie epidémie

Sobota 4. apríla

1. Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a celú jej rodinu

2. + Terézia Bonková

3. Za odvrátenie epidémie

Nedeľa 5. apríla

1. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)

2. Zatiaľ bez úmyslu (Dlhé Stráže)

3. Jozef a Katrína Bašistová, Mária a Ján Novotný

124 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page