top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 8.-14. novembra

Z rozhodnutia pápeža Františka sa i tento rok kvôli pandémii rozširuje možnosť získavať dušičkové odpustky na celý november. Hoci je toto obdobie v civilnom živote zložitejšie a komplikovanejšie, po duchovnej stránke je to čas, keď môžme získať viac Božích darov a milostí ako zvyčajne. Nech naše modlitby, obety a sebazaprenia prinesú bohaté ovocie!


LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 8. novembra - Bl. Jána Dunsa Scota, kňaza, ľubovoľná spomienka

Utorok 9. novembra - Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

Streda 10. novembra - Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok 11. novembra - Sv. Martina z Tours, biskupa, sviatok patróna diecézy

Piatok 12. novembra - Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

Nedeľa 14. novembra - 33. nedeľa cez rok


ODPUST V DRAVCIACH

Na budúcu nedeľu 14. novembra bude o 09.30 hod. odpustová sv. omša z príležitosti sviatku sv. Alžbety Uhorskej, našej nebeskej patrónky. Slávnostným kazateľom bude p. Jakubrafael Patay, člen kapucínskeho rádu, misionár milosrdenstva. Spovedať pred odpustom budeme v sobotu od 17.00 do 18.00 hod.


Páter Jakubrafael Patay pôsobí v súčasnosti v Budapešti, kde sa venuje maďarským Slovákom. Je odborníkom na históriu rádu antonitov a život sv. Alžbety Uhorskej. Odpustová sv. omša bude v režime pre očkovaných. Popoludňajšia nedeľná sv. omša bude pre veľmi nízku návštevnosť od budúceho týždňa zrušená.


ÚČASŤ NA NEDEĽNÝCH BOHOSLUŽBÁCH

Diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš nás prosil, aby sme v nedeľných oznamoch pripomenuli, že všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach skončil dňa 30.6.2021. Naďalej však povinnosť účasti na sv. omši nezaväzuje veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých veriacich, ktorým účasť na sv. omši neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená miestna epidemická situácia.

SYNODA

Biskupský úrad v Spišskej Kapitule pozýva spoločenstvá našej farnosti k živej účasti na synode o synodalite. Bližie informácie nájdete tu...


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Pľuta a Dáša Čupáková, ohlasujú sa dnes po druhý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to ohlási na farskom úrade.


DUCHOVNÉ CVIČENIA KŇAZOV

V dňoch 8. - 13. novembra budú rehoľníci z nášho kláštora na duchovných cvičeniach. V našich kostoloch niektoré omše nebudú a farská kancelária bude zatvorená. V prípade zaopatrenia umierajúcich a vybavovania pohrebov nás bude zastupovať dp. Ľubomír Cvengroš, farár v Hrabušiciach (0908 998 781).


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Milodary: Bohu známa osoba venovala na obnovu kaplnky 50 eur, rodina Javorská 50 eur. Pán Boh zaplať.

DRAVCE

Milodary: v minulom týždni bez milodarov.

BUKOVINKA

Milodary: v minulom týždni bez milodarov.

DLHÉ STRÁŽE

Milodary: z pohrebu pani Eleny Jurčíkovej venovali príbuzní na kostol 50 eur. Pán Boh zaplať.


Čísla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 14. NOVEMBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Anna Bajtošová, Veronika Bajtošová

11.00 hod. Eva Fedorová Jana Gáborová

14.00 hod. Laura Borská, Marta Švedová

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Miroslava Lojková, Mária Lutterová

11.00 hod. Anna Kováčová, Mária Baluchová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: Adriana Toporcerová, Miška Šofranková, Beáta Zacherová, Mirka Zacherová, Terézia Richvalská, Mária Jadutová

DRAVCE - pred odpustom: Vernarská Daniela, Jozefčáková Martina, Dvorčáková Renáta, Zumerová Radoslava, Zumerová Mária, Špenerová Alžbeta, Škovirová Jolana, Kurucová Monika

DLHÉ STRÁŽE:


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 8. novembra

07.00 hod. + manžel Vladimír a + z rodiny Jakubcovej a Barabasovej - režim OTP

Utorok 9. novembra sv. omša nebude

Streda 10. novembra sv. omša nebude

Štvrtok 11. novembra sv. omša nebude

Piatok 12. novembra sv. omša nebude

Sobota 13. novembra

18.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu (70. jub.) - režim OTP

Nedeľa 14. novembra

08.00 hod. + rodičia Novotní, + starí rodičia Ján a Žofia - režim OČKOVANÍ

11.00 hod. Za ZBP pre rodinu Mirgovú, Eriku a jej synov Adriana a Mirka - režim OTP

14.00 hod. Na úmysel celebranta - režim OTP


DRAVCE

Utorok 9. novembra sv. omša nebude

Piatok 12. novembra sv. omša nebude

Sobota 13. novembra

17.00 hod. - 18.00 hod. Spovedanie pred odpustom

Nedeľa 14. novembra

09.30 hod. Pro Populo - režim OČKOVANÍ


BUKOVINKA

Streda 10. novembra sv. omša nebude

Nedeľa 14. novembra

09.30 hod. + Peter Glodžák - režim OTP


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 8. novembra

07.30 hod. Za ZBP pre rodinu Lorkovú, Cehulovú a Spišskú - režim OTP

Štvrtok 11. novembra sv. omša nebude

Nedeľa 14. novembra

08.15 hod. + rodičia Martin a Monika Gibaloví - režim OČKOVANÍ

11.00 hod. Na úmysel celebranta - režim OTP

184 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page