top of page
  • br. Jozef

Poriadok bohoslužieb počas sviatkov

Počas vianočných sviatkov sme kvôli protipandemickým opatreniam upravili časy bohoslužieb. Kostoly môžeme naplniť iba na 25% ich kapacít. Preto prosíme, aby ste rešpektovali, že sedieť môžeme iba v každom druhom rade. Medzi sediacimi osobami musí ostať vždy jedno miesto voľné.


Naďalej platí všeobecný dišpenz od povinnosti fyzickej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky. Ľudia s chronickými chorobami a s oslabenou imunitou nech radšej sledujú bohoslužby prostredníctvom masmédií. Prosíme všetkých, ktorí nie sú úplne zdraví alebo pre kontakt s nakazenými osobami majú byť v karanténe, aby do kostola v týchto dňoch neprichádzali.


Veríme, že takéto prežívanie vianočných sviatkov nám pomôže zamerať sa na to, čo je pre nás a pre naše rodiny najdôležitejšie.


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Štedrý deň, 24. decembra

16.00 hod. - Vianočná sv. omša pre deti s rodičmi

18.00 hod. - Štedrá večera v rodinách

21.30 hod. - Prvá polnočná sv. omša

24.00 hod. - Druhá polnočná sv. omša


Slávnosť Božieho narodenia, 25. decembra

08.00 hod. - Prvá sv. omša

11.00 hod. - Druhá sv. omša

16.00 hod. - Tretia sv. omša


Sviatok sv. Štefana, prvomučeníka, 26. decembra

08.00 hod. - Prvá sv. omša

11.00 hod. - Druhá sv. omša


Nedeľa Svätej rodiny, 27. decembra

08.00 hod. - Prvá sv. omša

11.00 hod. - Druhá sv. omša

16.00 hod. - Tretia sv. omša


DRAVCE

Štedrý deň, 24. decembra

16.00 hod. - Vianočná sv. omša pre deti s rodičmi

18.00 hod. - Štedrá večera v rodinách

24.00 hod. - Polnočná sv. omša


Slávnosť Božieho narodenia, 25. decembra

09.30 hod. - Prvá sv. omša

16.00 hod. - Druhá sv. omša

Sviatok sv. Štefana, prvomučeníka, 26. decembra

09.30 hod. - Sv. omša

Nedeľa Svätej rodiny, 27. decembra

09.30 hod. - Prvá sv. omša

16.00 hod. - Druhá sv. omša


DLHÉ STRÁŽE

Štedrý deň, 24. decembra

16.00 hod. - Vianočná sv. omša pre deti s rodičmi

18.00 hod. - Štedrá večera v rodinách

21.30 hod. - Prvá polnočná sv. omša

24.00 hod. - Druhá polnočná sv. omša


Slávnosť Božieho narodenia, 25. decembra

08.15 hod. - Prvá sv. omša

11.00 hod. - Druhá sv. omša

16.00 hod. - Tretia sv. omša


Sviatok sv. Štefana, prvomučeníka, 26. decembra

08.15 hod. - Sv. omša

Nedeľa Svätej rodiny, 27. decembra

08.15 hod. - Prvá sv. omša

11.00 hod. - Druhá sv. omša

16.00 hod. - Tretia sv. omša


BUKOVINKA

Štedrý deň, 24. decembra

21.30 hod. - Polnočná sv. omša


Slávnosť Božieho narodenia, 25. decembra

09.30 hod. - Sv. omša

Sviatok sv. Štefana, prvomučeníka, 26. decembra

09.30 hod. - Sv. omša

Nedeľa Svätej rodiny, 27. decembra

09.30 hod. - Sv. omša212 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page