top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 21. - 27. decembra

Naše kostoly môžu byť počas bohoslužieb v súčasnosti naplnené iba na 25%. Z tohto dôvodu obsadzujeme iba každú druhú lavicu. Medzi dvoma osobami sediacimi v lavici zachovajte, prosím, odstup jedného voľného miesta. Prosíme, aby ste napriek týmto obmedzeniam pripravili kostoly na sviatky tak, ako po iné roky.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Štvrtok 24. decembra – Štedrý deň

Piatok 25. decembra – Slávnosť Narodenia Pána

Sobota 26. decembra – Sviatok sv. Štefana, prvomučeníka

Nedeľa 27. decembra – Sviatok Svätej rodiny Jozefa, Márie a Ježiša


MIMORIADNE BOHOSLUŽBY

Počnúc Štedrým dňom sme pridali do omšového poriadku mimoriadne bohoslužby. Všimnite si ich a využite možnosť prísť na sv. omšu vo viacerých rôznych časoch.


VIANOČNÁ SV. SPOVEĎ

Spoločná vianočná spoveď sa v tomto roku u nás neuskutoční. V nedeľu 20 decembra sme vám ešte k dispozícii popoludní v čase od 14.00 – 16.00 hod. v Spišskom Štvrtku, Dravciach i Dlhých Strážach. Spovedať budeme až do konca adventu vždy aj pred sv. omšou.


VIANOČNÉ NÁVŠTEVY

Pre veľmi zlú pandemickú situáciu nebudeme robiť vianočné požehnanie domov ani návštevu chorých. Kým sa situácia nezlepší, prosíme, aby ste kňazov pozývali do domácností len k umierajúcim osobám. Kňazi sa musia chrániť, aby naše kostoly mohli ostať otvorené.

ADVENTNÁ PONUKA KNÍH A VÍNA

V kostoloch si ešte môžete zakúpiť knihy Mons. Mariána Gavendu a v Spišskom Štvrtku aj adventné víno za milodar 10 eur určený na opravu kostola.


ZBIERKY A MILODARY

Bohuznáme osoby venovali na kostol v SPišskom Štvrtku spolu 300 eur, z krstu Mariana Pavlova venovali príbuzní 100 eur, rodina Petreková 100 eur, rodina Bajtošová 20 eur.

Dnes je v Spišskom Štvrtku zbierka na opravu kostola a kaplnky. V Dravciach je dnešný zvonček určený na opravu oltára. Počas celých sviatkov bude v kostole v Spišskom Štvrtku zapečatená pokladnička koledníckej akcie Dobrej noviny.


SLUŽBA LEKTOROV

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Štedrý deň 24. decembra

24.00 hod. Mária Bajtošová, Mária Rákociová

Sviatok Božieho narodenia 25. decembra

08.00 hod. Anna Palenčárová, Natália Bajtošová

11.00 hod. Monika Mirgová, Anna Brozáková

16.00 hod. Lukáš Bajtoš, Kristína Slaninová

Sviatok Svätej rodiny 27. decembra

08.00 hod. Klára Lesičková, Anna Bajtošová

11.00 hod. Veronika Bajtošová, Eva Fedorová

16.00 hod. Jana Gáborová, Laura Borská


DLHÉ STRÁŽE

Štedrý deň 24. decembra

21.30 hod. Miroslava Lojková, Mária Lutterová, Anna Kováčová

24.00 hod. Mária Baluchová, Adriana Baluchová, Veronika Bendžalová

Sviatok Božieho narodenia 25. decembra

08.15 hod. Lenka Gibalová, Peter Gibala, Slavomíra Bendžalová

11.00 hod. Mária Kellnerová, Miroslava Lojková, Mária Lutterová

16.00 hod. Anna Kováčová, Mária Baluchová, Adriana Baluchová

Sviatok Svätej rodiny 27. decembra

08.15 hod. Veronika Bendžalová, Lenka Gibalová, Peter Gibala

11.00 hod. Slavomíra Bendžalová, Mária Kellnerová, Miroslava Lojková

16.00 hod. Mária Lutterová, Anna Kováčová, Mária Baluchová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Barbora Javorská, Františka Javorská, Alexandra Michlíková, Katarína Rusnáková, Beáta Garčarová, Martina Garčarová.


DRAVCE

Friedmanová Zuzana, Lučivjanská Mária, Jankurová Jana, Bašistová Mária, Bašistová Marta, Vanková Beáta, Saterová Mária, Jeleňová Mária.


ÚMYSLY SV. OMŠÍ A PORIADOK BOHOSLUŽIEB

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 21. decembra

06.30 hod. Za rodinu Csákyovú

Utorok 22. decembra

18.00 hod. + Katarína a Michal

Streda 23. decembra

18.00 hod. + Jozef Gajan

Štvrtok 24. decembra

16.00 hod. Na úmysel celebranta

21.30 hod. Na úmysel celebranta

24.00 hod. Za Adama a Evu

Piatok 25. decembra

08.00 hod. Pro Populo

11.00 hod. + biskup Štefan

16.00 hod. Na úmysel celebranta

Sobota 26. decembra

08.00 hod. + Ján Vidiš

11.00 hod. Za živých i zosnulých Štefanov z našich rodín

Nedeľa 27. decembra

08.00 hod. + Štefan Knižka

11.00 hod. Za zdravie a Božie pož. pre Martu Grešovú (70. jubileum) a za jej rodinu

16.00 hod. Pro Populo


DRAVCE

Utorok 22. decembra

17.00 hod. + Anton,Vasil, Mária, Anna a Mária

Štvrtok 24. decembra

16.00 hod. Na úmysel celebranta

24.00 hod. + Mária Dubecová

Piatok 25. decembra

09.30 hod. + Mária Dvorčáková

16.00 hod. Na úmysel celebranta

Sobota 26. decembra

09.30 hod. + Štefan Tomečko

Nedeľa 27. decembra

09.30 hod. + Štefan a Vladimír Vodžák

16.00 hod. Na úmysel celebranta


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 21. decembra 17.00 hod. O zdr. a B. pom. pre Ľudovíta Strážika Štvrtok 24. decembra 16.00 hod. + Manžel Ján Faltin 21.30 hod. + rodičia Ján a Anna Siska 24.00 hod. + Štefan Slanina (nedož. 100 rokov) Piatok 25. decembra 08.15 hod. + Rodičia a súr., Štefan a Ján Brejovci

11.00 hod. Poď. za milosti a dary (rod. Toporcerová)

16.00 hod. Na úmysel celebranta Sobota 26. decembra 08.15 hod. + Štefan Gibala (10. výr.) Nedeľa 27. decembra 08.15 hod. Za uzmierenie v rodinách 11.00 hod. Na úmysel celebranta 16.00 hod. Za zdr. a B. pož. pre dcéry, zaťov, vnúčatá a pravnúčika z rodiny Slaninovej


BUKOVINKA

Streda 23. decembra

17.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Agnesu

Štvrtok 24. decembra

21.30 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Pagáčovú a Pľutovú

Piatok 25. decembra

09.30 hod. + Anna a Ondrej Stašík

Sobota 26. decembra

09.30 hod. Za + manžela a za zdr. a B. pož. pre syna Štefana a Vnuka Štefana

Nedeľa 27. decembra

09.30 hod. + Terézia Poľanovská381 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Коментари


bottom of page