top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 13. - 19. marca

Sv. Gregor hovoril kresťanom, že sú "rybičky" - narodili sa vo vode a žiť môžu len vo vode. Tretia pôstna nedeľa prináša v liturgii prvokresťanskú katechézu, v ktorej sa Kristus prezentuje ako živý prameň. V ňom sme zrodení. V ňom je náš život. Nezabudnime preto popremýšľať nad tým, aký dar sme dostali vo vodách krstu.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Nedeľa 19. marca - 4. pôstna nedeľa, Nedeľa radosti


DUCHOVNÁ OBNOVA

Pozývame vás na pôstnu duchovnú obnovu, ktorú v našej farnosti bude viesť otec Anton Lisnik, farár z Popradu - Stráží. Otec Anton vo štvrtok povedie eucharistickú adoráciu vo farskom kostole a prihovorí sa nám počas sv. omše. V piatok navštívi Dravce, kde bude o 17.00 hod. viesť pobožnosť krížovej cesty a prihovorí sa nám i v kázni.


CHARITA - KRABIČKY

Pri východe z kostola si môžete zobrať pôstne krabičky. Doma ich poskladáte a budete do nich vkladať drobné milodary z toho, čo ste počas pôstnej doby ušetrili. Na Veľkú noc tieto milodary pošlete na účet charity, aby boli použité na humanitárne projekty v Afrike.


SOCIÁLNE PORADENSTVO

V utorok bude sociálna pracovníčka na fare poskytovať bezplatné sociálne a právne poradenstvo v čase od 09.00 hod. do 12.00 hod.


BIRMOVANCI Birmovancov zo Spišského Štvrtku pozývame na stretnutie v stredu po sv. omši. Birmovancov z Dlhých Strážach pozývame na stretnutie v piatok o 18.00 hod. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI SPIŠSKÝ ŠTVRTOK Z krstu Jakuba Hricka obetovali príbuzní na kostol 100 eur. Pán Boh zaplať.

Na budúci týždeň bude pravidelná zbierka na obnovu kostola a kaplnky.


DRAVCE

Z pohrebu pani Jolany Porebskej obetovali príbuzní na kostol 100 eur. Pán Boh zaplať. Na budúcu nedeľu je zvonček určený na obnovu kostola.

SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 19. MARCA SPIŠSKÝ ŠTVRTOK 08.00 hod. Mária Bajtošová, Radanka Oravcová

11.00 hod. Eva Majcherová, Anna Palenčárová

DLHÉ STRÁŽE 08.15 hod. Adriana Baluchová, Anna Kováčová, Slavomíra Bendžalová UPRATOVANIE KOSTOLA SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Anna Ďuricová, Anna Vojtilová, Natália Bajtošová, Iveta Bajtošová, Eva Palenčárová, Vladimíra Palenčárová, Ruženka Pechová

DRAVCE

Čurilová Katarína, Sanetriková Anna, Vernarská Alžbeta


DLHÉ STRÁŽE Nikola Švedová, Alena Švedová ÚMYSLY SV. OMŠÍ SPIŠSKÝ ŠTVRTOK Pondelok 13. marca 06.30 hod. Za ZBP pre Máriu Bendžalovú Utorok 14. marca 18.00 hod. + Miroslav Mirga Streda 15. marca 18.00 hod. + Michal a Anna Petrekoví Štvrtok 16. marca 18.00 hod. + Jozef Petrovič (Hoko) Piatok 17. marca 18.00 hod. + Július Semaňák Lorko Sobota 18. marca 18.00 hod. + Ján Holuj Nedeľa 19. marca 08.00 hod. + rodičia, sestra, Milan a ost. + z rodiny 11.00 hod. Za Jozefa Ondirku (70. jub.) a jeho rodinu 14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty - pripravia otcovia rodín DRAVCE Utorok 14. marca 17.00 hod. + Mária Bašistová Piatok 17. marca 17.00 hod. Za ZBP pre Jozefa, Annu, Jozefa ml. a Jozefa najml. Nedeľa 19. marca 09.30 hod. + Ján a Mária Binekoví a + Beáta 14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty BUKOVINKA Streda 15. marca 17.00 hod. + František Kuruc Nedeľa 19. marca 09.30 hod. Za Božie pož. pre rod. Pagáčovú 14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty DLHÉ STRÁŽE Pondelok 13. marca 17.00 hod. Pro Populo Štvrtok 16. marca 17.00 hod. + Jozef Gibala Po sv. omši eucharistická adorácia Nedeľa 19. marca 08.15 hod. Za ZBP pre manžela Jozefa a Syna Jozefa 14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty

154 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page