top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 27. apríla - 3. mája

1. Budúca nedeľa sa v Cirkvi tradične slávi ako Nedeľa Dobrého pastiera. Od zajtra do nedele sa v našich rehoľných komunitách modlíme za nové kňazské a rehoľné povolania. Pozývame i vás, aby ste na tento úmysel pamätali pri svojich rodinných bohoslužbách.


2. V piatok začíname mariánsky mesiac máj. Je dobrým zvykom a tradíciou, že počas májových dní sa spoločne modlievame loretánske litánie. Pozývame vás zachovať túto tradíciu aj pri modlitbách vo vašich rodinách.


3. Termín prvého sv. prijímania sa pre zákaz verejných bohoslužieb presúva na neurčito. Náhradné termíny vyberieme na stretnutí s rodičmi po opätovnom otvorení kostolov.


4. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli zorganizovať a pripraviť odpustovú sv. omšu v Dlhých Strážach. Zvláštne poďakovanie patrí chlapom, vďaka ktorým sa omša dala sledovať i prostredníctvom internetu. V mene rehoľnej komunity ďakujem všetkým, ktorí nás rôznymi spôsobmi z príležitosti sviatku sv. Juraja pohostili.


5. Úmysly sv. omší môžete priniesť v obálke na farský úrad v Spišskom Štvrtku alebo na filiálkach nechať u kostolníkov. Ak ide o sv. omšu s dátumom (napr. rôzne výročia), dátum napíšte na obálku. Ak to bude možné, zaradíme ich do poradia v čase, ktorý si žiadate.


Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať Slavomír Belay a Veronika Korbová (Dravce). Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť kresťanské manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


Úmysly sv. omší

Pondelok 27. apríla

1. + rodičia, brat a starí rodičia Chovancoví

2. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Antona Balucha

3. Za zdravie a obrátenie brata a jeho rodiny


Utorok 28. apríla

1. + Ján a ostatní z rodiny

2. + Mária a Pavol Bednár

3. Za odvrátenie epidémie


Streda 29. apríla

1. Prosba o svetlo Ducha Svätého pre Jozefa

2. + Mária a Štefan Slanina

3. Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu a Rudolfa (kňaz)


Štvrtok 30. apríla

1. + Terézia, Gustáv, Štefánia, Mária, Štefan

2. + Štefan a zosnulí z rodiny Faltinovej

3. Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu a Rudolfa (kňaz)


Piatok 1. mája

1. Prosba o dary Ducha Svätého pre maturantov

2. + Ján, Michal a Helena

3. Za zosnulých i živých členov rodiny Cséfalvayovej


Sobota 2. mája

1. + Jozef

2. + Mária Bašistová, Martin a Helena

3. Za členov Rytierstva Nepoškvrnenej a Ružencového bratstva


Nedeľa 3. mája

1. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)

2. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Novotnú a Jurečkovú

3. Za požehnanie rodiny Kataríny Glodžákovej


297 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page