top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 31. augusta - 6. septembra

V týždni, ktorý je pred nami, začíname nový školský rok. Končí sa teda prázdninový režim a život vo farnosti sa pomaly vracia do starých koľají. V nasledujúcich týždňoch prihlasujeme deti a mládež na prípravu k prvému sv. prijímaniu a k birmovke.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Štvrtok 3. septembra Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa 6. septembra 23. nedeľa cez rok


RUŽENCOVÁ POBOŽNOSŤ V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Dnes o 14.00 hod. vás pozývame na ružencovú pobožnosť a výmenu kartičiek.


SPOMIENKA NA BARBARSKÚ NOC

V pondelok 31. augusta o 17.00 hod. vás pozývame do kinosály v Spišskom Štvrtku na film Tiene Barbarskej noci. Po filme všetkých pozývame na večerné posedenie a na guláš.


BOHOSLUŽBA NA ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKU

V stredu 2. septembra bude vo farskom kostole sv. omša ráno o 8.00 hod. spojená so vzývaním Ducha Svätého pre žiakov a študentov začínajúcich školský rok.


PRAVIDELNÉ ADORÁCIE V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Tento štvrtok znova nadviažeme vo farskom kostole na pravidelné eucharistické adorácie so začiatkom o 17.00 hod.


SPOVEDANIE PRED PRVÝM PIATKOM

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: vo štvrtok a v piatok od 17.00 hod.

DRAVCE: v utorok a v piatok od 18.00 hod.

DLHÉ STRÁŽE: vo štvrtok od 18.00 hod. a v piatok od 17.00 hod.

BUKOVINKA: v stredu a v piatok od 18.30 hod.


Chorých navštívime na filiálkach vo štvrtok dopoludnia a v Spišskom Štvrtku v piatok dopoludnia. Keďže sme v čase pandémie, prosíme, aby ste ich nahlasovali v sakristii alebo telefonicky.


PRIHLÁŠKY NA 1. SV. PRIJÍMANIE A NA BIRMOVKU

Prihlášky na 1. sv. prijímanie a k príprave na birmovanie si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Treba ich doniesť vyplnené najneskôr do 19. septembra. Prípravu na birmovanie môžu začať deviataci a prváci na stredných školách. Môžu sa prihlásiť aj dospelí, budeme ich pripravovať v osobitnej skupine.


MILODARY A ZBIERKY V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Bohuznáma rodina obetovala na kostol 150 eur. Pán Boh zaplať za milodar.


UMELECKÁ ŠKOLA V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

ZUŠ sv. Jána Nepomuckého v Klčove ponúka možnosť prihlásiť sa na štúdium v týchto predmetoch: hra na klavír, organ, keyboard, gitaru a spev. Výučba bude prebiehať v triede pod farským úradom v Spišskom Štvrtku, kde sa môžete prihlásiť do 11.9.2020 v stredu a v piatok od 14.00 do 16.00 hod. alebo na tel. čísle 0903 523 011.


SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ

· Dominik Toporcer a Martina Varjuová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

· Jozef Kacvinský a Dagmara Steinerová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

· Stanislav Šarišský a Martina Jarošková. Ohlasujú sa po prvý, druhý a tretí raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


ZBIERKA NA DKÚ

Po sv. omši je dnes zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 6. SEPTEMBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Mária Bajtošová, Mária Rákociová; 11.00 hod. Anna Palenčárová, Natália Bajtošová

DLHÉ STRÁŽE

Martina Jurčíková, Miroslava Lojková, Dominika Lojková


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: Mária Lehocká, Lenka Lačná, Jolana Bobeková, Anna Oravcová, miriam Gajová, Emília Hricová

DRAVCE: Šupolová Dobroslava, Bednárová Jarmila, Kotarbová Jana, Bašistová Jana

DLHÉ STRÁŽE: Anna Faltinová, Agáta Faltinová, Marta Bačová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 31. augusta

06.30 hod. kaplica Za Annu, Zuzanu a Beatu

Utorok 1. septembra

18.00 hod. Za + z rodiny Dunčkových a Javorských

Streda 2. septembra

08.00 hod. Za žiakov a učiteľov

Štvrtok 3. septembra

18.00 hod. Za uzdravenie manžela a za Božie požehnanie pre celú rodinu Mirgovú

Piatok 4. septembra

18.00 hod. + Jozef Bajtoš (5. výročie smrti)

Sobota 5. septembra

07.00 hod. Za členov Rytierstva Nepoškvrnenej a Ružencového bratstva

18.00 hod. Dom nádeje + Starí rodičia Koloman a Juliana, Jozef a Anna

Nedeľa 6. septembra

08.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre manželov Javorských (50. jub. manž.)

11.00 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)


DRAVCE

Utorok 1.septembra

19.00 hod. Prosba o zdravie a Božie požehnanie

Piatok 4. septembra

19.00 hod. Za zosnulých z rodiny Bašistovej

Nedeľa 6. septembra

09.30 hod. Za zosnulých z rodiny Garčarovej


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 31.augusta

07.30 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kočišovú, Petákovú a Petrovskú

Štvrtok 3. septembra

19.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Komárovú (90. jubileum)

Piatok 4. septembra

17.30 hod. + Terézia a Martin Baluchoví

Nedeľa 6. septembra

08.15 hod. Za zdravie a Božie pož. pre rodinu Strážikovú, Slavkovskú a Reinoso Rojas


BUKOVINKA

Streda 2. septembra

19.00 hod. + Peter Glodžák

Piatok 4. septembra

19.00 hod. + Helena Kramarčíková

Nedeľa 6. septembra

09.30 hod. Za uzdravenie Karinky

107 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page