FARNOSŤ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

BUĎ POCHVÁLENÝ, PANE, SO VŠETKÝM SVOJÍM TVORSTVOM
sv. František z Assisi