top of page

FARNOSŤ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

Dodatok

č. 2

Príloha č. 5

BUĎ POCHVÁLENÝ, PANE, SO VŠETKÝM SVOJÍM TVORSTVOM
sv. František z Assisi
bottom of page