top of page
  • br. Jozef

Sociálne poradenstvo na farskom úrade

Aktualizováno: 20. 6. 2023

Špecializovaná sociálna poradňa zriadená Spišskou katolíckou charitou vám na farskom úrade v Spišskom Štvrtku poskytne bezplatné špecializované sociálne poradenstvo.

Sociálna pracovníčka poskytne odbornú pomoc každému občanovi, ktorý sa ocitol v nepriaznivej sociálnej situácii, prípadne sú v ťažkej životnej situácii jeho príbuzní, priatelia alebo susedia.


Čo je špecializované sociálne poradenstvo?

Je to odborná pomoc, poskytovaná všetkým klientom, ktorí majú finančné problémy, zdravotné ťažkosti fyzického alebo psychického rázu, vzťahové problémy, zažívajúcim násilie v rodine, závislosti rôzneho druhu. O poradenstvo môžu požiadať aj osoby bez domova alebo ich príbuzní, taktiež jednotlivci, ktorí vnímajú potrebu zmeny v svojom živote.


Čo je cieľom?

Konkrétna pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie klienta, ktorá vedie k odstráneniu, prípadne k zmierneniu dôsledkov sociálnej situácie klienta.


Kto sú cieľové skupiny?

· jednotlivci a rodiny v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi,

· osamelí rodičia s maloletými deťmi,

· osoby zdravotne postihnuté,

· jednotlivci a rodiny zažívajúce domáce násilie, týranie, zneužívanie, zanedbávanie,

· osoby zdravotne a sociálne znevýhodnených skupín a ich príbuzní,

· seniori a ich príbuzní.


Spolupracujeme s úradmi, komunitnými centrami, krízovými centrami, pedagógmi, psychológmi, lekármi...


Kontakt:

Mgr. Lucia Pekarčíková

Telefonický kontakt: 0909 250 578


Čas poskytovania služieb:

Utorok

08.30 hod. - 12.00 hod.


Web:


Miesto poskytovania poradenstva:

Farnosť Spišský Štvrtok

Námestie slobody 4

Spišský Štvrtok


207 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page