Naša farnosť na Národnom Pochode za život

V nedeľu 22. 09. 2019 sa v Bratislave uskutočnil Národný pochod za život, ktorého cieľom je verejne vyjadriť túžbu po tom, aby bol chránený život každého človeka. Hlavným organizátorom a iniciátorom pochodu bola Konferencia biskupov Slovenska. Ani vzdialenosť nás veriacich zo Spišského Štvrtku neodradila od presvedčenia a vyjadrenia svojho názoru na pochode. Na cestu autobusom sme skoro ráno dostali požehnanie od pátra Tomáša a pátra Jozefa, ktorý bol našim hlavným sprievodcom. O 10.00 hod. sme sa zúčastnili hlavnej svätej omše. Duchovne povzbudení sme sa presunuli na Námestie Slobody, kde bol pripravený bohatý program. Vládla tam radostná a pokojná atmosféra. Vypočuli sme si rôzne životné

Novokňaz Efrém v Dlhých Strážach

Vo štvrtok 19. septembra navštívil našu filiálku Dlhé Stráže novokňaz - br. Efrém Tomáš Zemjánek. Päť dní po kňazskej vysviacke odslúžil svätú omšu v našej farnosti, v kostole sv. Juraja, a všetkým zúčastneným udelil svoje novokňazské požehnanie. Výnimočnosť tejto chvíle svojou prítomnosťou zvýraznil aj miestny spevokol. Brat Efrém Tomáš Zemjánek je františkán pochádzajúci z Popradu. V sobotu 14. septembra 2019, na sviatok Povýšenia svätého kríža prijal z rúk otca biskupa Jozefa Haľka kňazskú vysviacku. V nedeľu 15. septembra slúžil primičnú svätú omšu v Poprade - Matejovciach.

Konferencia o pastorácii Rómov v Bratislave

V piatok 20. septembra sa v Bratislave pod záštitou KBS uskutočnila konferencia s názvom "Pastorácia Rómov a jej prínos pre spoločnosť". Z našej farnosti sa jej zúčastnili P. Tomáš M. Vlček a pani Anka Kováčová.

Obnovená kaplnka pri Spišskom Štvrtku

V utorok 17. septembra sa hŕstka veriacich zišla popoludní pri požehnaní malej prícestnej kaplnky neďaleko Spišského Štvrtku. Jej majiteľkou je dnes pani PhDr. Terézia Semaňáková PhD., pochádzajúca z Abrahámoviec. Miesto ľudovej zbožnosti pri ceste neďaleko obce vzniklo v druhej polovici 19. storočia, keď bol richtárom pán Muranský. Je situovaná na Honoch ku Smykancu, na pozemku, ktorý tento richtár vlastnil. Opravu kaplnky zabezpečoval Ing. Vladimír Hanisko zo Spišského Štvrtku, pôvodom z Machaloviec. Jej obnova spočívala vo výmene krovu a krytiny za dvojradovú bobrovku, v oprave vonkajšej omietky s novým náterom, v zemných úpravách a izolácii, repasii dverí a zárubne, novej tehlovej podlah

Návšteva dominikánov v Dlhých Strážach

V nedeľu 15. septembra navštívili Dlhé Stráže bratia Rafael Marek Tresa a Filip Pavol Ďubek z Rehole kazateľov. Program v kostole sv. Juraja začal o 8:20 modlitbou posvätného ruženca, ktorú viedol brat Rafael. O 9:00 nasledovala svätá omša, na ktorej sa okrem bratov dominikánov zúčastnil aj správca farnosti, P. Jozef Sukeník. Po svätej omši sa brat Filip podelil o praktické rady pre život v Ružencovom bratstve. Dopoludňajší program zavŕšili voľby do štruktúr Ružencového bratstva v Dlhých Strážach. Hlavnou horliteľkou zostala pani Mária Gibalová. Ďalšími horliteľkami sa stali Ľudmila Kopaničáková, Monika Bendžalová, Miroslava Lojková a Mária Baluchová. S ekonomickými záležitosťami budú hlavne

Relikvie kríža v Spišskom Štvrtku

V piatok 13. septembra sme si vo farskom kostole v Spišskom Štvrtku uctili relikvie Svätého kríža. Duchovným vovedením do slávenia bola pobožnosť krížovej cesty. Počas pobožnosti aj pri slávnostnej svätej omši bol na oltári vzácny relikviár, v ktorom sú uchovávané dva malé kúsky dreva z Ježišovho kríža. Páter Jozef veriacim v homílii priblížil históriu vzácnej relikvie. Hovoril o dôležitosti znaku kríža, ktorý zjednocuje kresťanské rodiny a spoločenstvá na spoločnej modlitbe. Kríž je Kristovou zbraňou, je prostriedkom a znakom víťazstva nad diablom, hriechom a ľudským egoizmom. Je inšpiráciou a posilou pre tých, ktorí nasledujúc Ježiša dávajú druhým svoj život z lásky. Pri svätej omši nám za

Reštaurovanie bočného oltára v Dravciach

V týchto dňoch sa začínajú práce na reštaurovaní vzácneho bočného oltára zo stredovekého gotického kostola v Dravciach. Neskorobarokové umelecké dielo sa nachádza na prednej strane pravej kostolnej lode. Znázorňuje scénu zvestovania Panny Márie. V centre oltárnej architektúry sú tri staršie gotické sochy: Madona s dieťatkom, Panna Mária a archanjel Gabriel. Drevený materiál oltárnej oltára i sochárskej výzdoby bol už značne poznačený časom a nutne vyžadoval reštaurovanie. Na obnovu pamiatky sme dostali dotáciu vo výške 15 000 eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedi

Eucharistický deň

Tohtoročná celodenná poklona v kostole sv. Ladislava v Spišskom Štvrtku pripadla na stredu. Čas od 9:00 do 18:00 sme vyplnili súkromnou i spoločnou modlitbou. Ráno sme sa spoločne pomodlili ranné chvály s posvätným čítaním, napoludnie modlitbu cez deň a poslednú hodinu sme sa modlili posvätný ruženec popretkávaný zamysleniami z encykliky Jána Pavla II. Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije s Eucharistie. Počas celej adorácie bola možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia, čo mnohí farníci aj využili.

ADRESA

Farský úrad a kláštor minoritov Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel.  +421 53 4598 400

spissky_stvrtok@kapitula.sk

stvrtok@klastor.minoriti.sk

Spišský štvrtok

Dravce

Dlhé stráže

Bukovinka

O NÁS
NAPÍŠTE NÁM
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2017  Farnosť  Spišský Štvrtok.  Created by Booyah.sk