top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 5. - 11. decembra

Ján Krstiteľ ohlasuje príchod Mesiáša a pozýva nás k pokániu. Tí, ktorí ho počúvali, museli vyjsť zo svojich domov a miest. Utekali na púšť, kde mohli na seba a svoj život hľadieť z inej perspektívy. Nech sa i nám podarí v advente vyjsť z pohody svojich bubliniek. Možno urobíme čosi dobré pre druhých a s Kristom sa napokon stretneme ako noví ľudia.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 6. decembra - Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka

Streda 7. decembra - Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok 8. decembra – Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť

Piatok 9. decembra - Sv. Jána Diega Cuauhtlatoatzina, ľubovoľná spomienka

Nedeľa 11. decembra – 3. adventná nedeľa


PÚŤ DO SV. ZEME

Na nástenkách aj internetovej stránke farnosti nájdete informácie o pripravovanej farskej púti do Svätej zeme. Prihlásiť sa treba na fare do 6. januára.


RUŽENCOVÁ POBOŽNOSŤ

Dnes popoludní o 14.00 hod. bude v kostole v Spišskom Štvrtku i v Dravciach ružencová pobožnosť spojená s výmenou kartičiek.


DOBRÁ NOVINA

Stretnutie detí, ktoré chcú koledovať s Dobrou novinou bude dnes o 15.00 hod. v pastoračnej miestnosti na fare.


NÁVŠTEVA SV. MIKULÁŠA

V utorok o 16.00 hod. navštívi náš kostol v Dlhých Strážach svätý Mikuláš. Na stretnutie s ním pozývame rodičov i všetky deti.


STRETNUTIE BIRMOVANCOV

Birmovancov v Spišskom Štvrtku pozývame na stretnutie v stredu po sv. omši.

Birmovancov z Dlhých Stráží pozývame na stretnutie v piatok o 18.00 hod.


PRIKÁZANÝ SVIATOK

Vo štvrtok je prikázaný sviatok. Tento deň treba zasvätiť tak, ako nedeľu. Treba sa zúčastniť aj na sv. omši. V Spišskom Štvrtku bude v tento deň slávnostným kazateľom br. Ján Kapistrán z rehole františkánov. Pred sv. omšou o 17.00 hod. sa budeme modliť večeradlo. Túto pobožnosť pripraví ruža pani Marty Petríkovej.


PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

Pozývame na stretnutie prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Deti nech sa pripravia na prvú skúšku.

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: sobota 10.12. o 11.30 hod. na fare.

DRAVCE: nedeľa 11.12. o 14.00 hod. Kostol sv. Alžbety

ZBIERKA NA CHARITU

Minulý týždeň bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 967 eur.

Spišský Štvrtok 465 eur, Dravce 197 eur, Bukovinka 30 eur, Dlhé Stráže 275 eur

Pán Boh zaplať, že pamätáte na tých najbiednejších.


Počas niektorých nasledujúcich nedieľ bude našu farnosť navštevovať pán Viťo Bartonek, klient charity, ktorý bude pri kostole predávať noviny. Kúpou časopisov ho podporíme.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK:

Z pohrebu Břetislava Pítra venovali príbuzní na kostol 120 eur. Rodina Pavla Toporcera obetovala na obnovu kaplnky 500 eur, Bohu známe osoby spolu 400 eur. Pán Boh zaplať


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 11. DECEMBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Anna Brozáková, Lukáš Bajtoš

11.00 hod. Monika Mirgová, Milan Podolinský


DLHÉ STRÁŽE

08.15hod. Lívia Lorková, Slavomíra Bendžalová, Mária Baluchová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Zuzana Grešová, Katarína Javorská, Marta Švirlochová, Mária Švirlochová, Monika Šoltisová, Zuzana Tripšanská


DRAVCE

Jeleňová Mária, Vernarská Daniela, Garčárová Svetlana, Bašistová Marta


DLHÉ STRÁŽE

Mária Gibalová (č.d. 1), Mária Jurčíková, Zdenka Jurčíková, Mária Gibalová, Mária Kramarčíková, Miroslava Lojková


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 5. decembra - rorátna

06.00 hod. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole

Utorok 6. decembra

18.00 hod. + starí rodičia, svokor a Jozef

Streda 7. decembra

18.00 hod. + Mária Slaninová a Štefan Greš (svokor)

Štvrtok 8. decembra

06.30 hod. Pro Populo

17.00 hod. Pobožnosť večeradla s Pannou Máriou

18.00 hod. + Štefan Knižka (25. výročie)

Piatok 9. decembra

18.00 hod. + krstní rodičia Ján a Anna

Sobota 10. decembra – dom nádeje

18.00 hod. Za pokoj, lásku, porozumenie a dar viery pre rodinu

Nedeľa 11. decembra

08.00 hod. + Milan Novotný

11.00 hod. + Mária a František Šoltís


DRAVCE

Utorok 6. decembra

17.00 hod. + Ján Jurčík

Štvrtok 8. decembra

17.00 hod. + Justína a Jozef

Piatok 9. decembra

17.00 hod. + Mária Bašistová

Nedeľa 11. decembra

09.30 hod. Pro Populo


BUKOVINKA

Streda 8. decembra

17.00 hod. + Agnesa Lorková

Nedeľa 11. decembra

09.30 hod. + Jozef Pitorák


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 5. decembra

17.00 hod. + Ján Kredatus

Štvrtok 8. decembra

17.00 hod. Za Ružencové spoločenstvo

Sobota 10. decembra - rorátna

06.00 hod. Pro Populo

Nedeľa 11. decembra

08.15 hod. + rodičia Martin a Monika Gibaloví143 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

תגובות


bottom of page