top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 13. - 19. decembra

V našich kostoloch sa znova konajú verejné bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môže 30 osôb v režime OP (čo znamená "očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch"). Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom. Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass. Nezaočkovaní kňazi môžu sláviť sv. omše, avšak s povinnosťou testu (ako OTP na pracoviskách). V platnosti zostáva dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 13. decembra – Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

Utorok 14. decembra – Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa 19. decembra – Štvrtá adventná nedeľa


RORÁTNE SV. OMŠE

V tomto týždni budeme mať v pondelok a v stredu ráno rorátne sv. omše v Spišskom Štvrtku. V Dlhých Strážach budú roráty v pondelok. Začínať budú o 06.30 hod. Prosíme, aby ste si priniesli lampáše so sviečkami. Pozývame aj rodiny s deťmi.


NEDEĽNÁ NÁVŠTEVA KOSTOLOV

Keďže na bohoslužbách môže byť iba 30 ľudí, ponúkame možnosť prísť na sv. spoveď a sv. prijímanie do kostolov v nedeľu v popoludňajších hodinách.


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: po sv. omši o 14.00 hod. ešte jednu hodinu.

DRAVCE: 14.00 - 15.00 hod.

DLHÉ STRÁŽE: 14.00 - 15.00 hod.


VIANOČNÉ SPOVEDANIE

Vianočné spovedanie bude v našej farnosti v piatok 17. decembra vo všetkých kostoloch popoludní od 14.00 do 17.00 hod. Prosíme o zabezpečenie teplého čaju pre spovedníkov. Vianočnú sv. spoveď si môžete vykonať aj v iných dňoch po telefonickom dohovore s kňazom.


p. Jozef Sukeník: 0910 842 499

p. Roman Gažúr: 0908 452 589

p. Samuel Hurajt: 0904 738 978


SV. OMŠA V DOME NÁDEJE

Keďže na bohoslužbách môže byť stabilne 30 ľudí a veľkosť priestoru už nerozhoduje, sobotné večerné sv. omše budeme mať opäť v dome nádeje.


ZBIERKY

Dnes je adventná zbierka na charitu.

Na budúci týždeň bude v Spišskom Štvrtku zbierka na obnovu kostola a kaplnky spojená s vianočným jarmokom.

Na budúcu nedeľu bude v Dravciach zvonček určený na obnovu oltára.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Z pohrebu pána Františka Toporcera obetovali príbuzní na kostol 200 eur. Pán Boh zaplať.

DRAVCE

Na kostol obetovali z pohrebu pani Margity Tomečkovej príbuzní 500 eur. Pán Boh zaplať.

BUKOVINKA

Ondrej Dunajčan ml. venoval na nový zvon 100 eur, Bohu známa osoba 100 eur. Pán Boh zaplať.


Čísla účtov

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904 Kaplnka Nanebovzatia: SK80 0900 0000 0051 7923 1986 Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095 Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102 Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Ema Bajtošová, Milan Podolinský

11.00 hod. Monika Mirgová, Anna Brozáková

14.00 hod. Lukáš Bajtoš, Klára Lesičková


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Slavomíra Bendžalová, Mária Kellnerová

11.00 hod. Miroslava Lojková, Mária Lutterová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ulica Majerická: Viera Ondirková, Erika Šarišská, Renáta Dunčková, Anna Kukurová, Valéria Tamašiová, Evka Oravcová


DRAVCE

Bašistová Adriana, Jozefčáková Patrícia, Sliepková Miriama, Zajoncová Alena


DLHÉ STRÁŽE

Zuzana Odrobinová, Darina Kyseľová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 13. decembra RORÁTNA

06.30 hod. + Páter Ján, sestra Alexandra, sestra Vivencia

Utorok 14. decembra

18.00 hod. Za ZBP pre Martu s rodinou (70. jub.) a za + Ladislava

Streda 15. decembra RORÁTNA

06.30 hod. Poď. Za lásku, život a Božie milosrdenstvo v živote Adama, Evy, Anny, Jakuba, Matúša a Emy

Štvrtok 16. decembra

17.15 hod. Adorácia najsvätejšej sviatosti

18.00 hod. Za + rodičov, bratov a sestry a vnučku Alenku

Piatok 17. decembra

18.00 hod. + Mária, Mária a Ján Lilkoví

Sobota 18. decembra – Dom nádeje

18.00 hod. + manžel Jozef a syn Slavomír (nedož. 50 rokov)

Nedeľa 19. decembra

08.00 hod. + rodičia a súrodenci z rodiny Neuvirth

11.00 hod. + rodičia a súrodenci Baranoví

14.00 hod. Na úmysel celebranta


DRAVCE

Utorok 14. decembra

17.00 hod. + Helena, Lucia a Milan

Piatok 17. decembra

17.00 hod. + Pavol Škovira

Nedeľa 19. decembra

09.30 hod. + Blažka Dravecká


BUKOVINKA

Streda 15. decembra

17.00 hod. + Peter Glodžák

Nedeľa 19. decembra

09.30 hod. + Michal a Mária Liškoví


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 13. decembra RORÁTNA

06.30 hod. + rodičia Helena a Ján

Štvrtok 16. decembra

17.00 hod. Za + dcéru Ivanu a + rodičov Štefana, Annu a Helenu

Nedeľa 19. decembra

08.15 hod. + Štefan Gibala

11.00 hod. Na úmysel celebranta

228 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Komentáře


bottom of page