top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 21. - 27. februára

Pred nami je posledný fašiangový týždeň. Zrejme nás nečakajú žiadne hlučné zábavy a spoločenské podujatia, prežívame ale opatrnú radosť zo zlepšujúcej sa pandemickej situácie a ohláseného uvoľnenia opatrení. V našich modlitbách myslíme na Ukrajinu a krehký mier v Európe. Pápež František nás pozýva, aby sme k modlitbám pridali i pôst na tento úmysel.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 22. februára - Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok

Streda 23. februára - Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka

Nedeľa 27. februára - 8. nedeľa cez rok


ĎAKOVNÁ PÚŤ

Biskupský úrad nás pozýva na ďakovnú púť za návštevu Pápeža Františka na Slovensku. Organizuje dva turnusy, prvý do Ríma (letecky), druhý do Assisi a Ríma (autobusom). Bližšie informácie sú na nástenkách. Prihlásiť sa môžete u p. Jozefa.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Dnes je pravidelná zbierka na obnovu kostola a kaplnky. Reštaurátorské práce začnú v priebehu budúceho týždňa.

Milodary: Z krstu Alexandra Dugasa venovali rodičia na kostol 50 eur, Bohu známa osoba 45 eur, na obnovu kaplnky venovala Bohu známa osoba 100 eur. Pán Boh zaplať aj dobrodincom, ktorí nás podporili na transparentnom účte.


DRAVCE

Dnešný zvonček je určený na obnovu oltára. Pán Boh zaplať za všetky milodary.

Ďakujeme aj Ružencovému bratstvu, ktoré venovalo nášmu kostolu súpravu nových omšových rúch. Na budúcu nedeľu pri sv. omši rúcha požehnáme a v najbližších dňoch ich začneme používať.


BUKOVINKA

Milodary: Bohu známa osoba venovala na zvon 100 eur, Pán Boh zaplať. V týchto dňoch už je vyrobené srdce a pripravené sú aj komponenty motorov. Prebieha príprava výtvarnej výzdoby a modelu zvona. Na jeho odliatie v rožňavskej dielni sa budeme môcť ísť pozrieť. O termíne vás budeme informovať.

Čísla účtov

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 27. FEBRUÁRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Klára Lesičková, Anna Bajtošová

11.00 hod. Veronika Bajtošová, Eva Fedorová

14.00 hod. Jana Gáborová, Laura Borská


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Peter Gibala, Slavomíra Bendžalová

11.00 hod. Mária Kellnerová, Miroslava Lojková


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Maruška Kubinská, Sandra Oravcová, Iveta Neuvirthová, Janka Tomaškovičová, Veronika Kokoruďová, Mariana Kokoruďová


DRAVCE

Kožíková Jana, Petrušová Mária, Kožíková Marta, Kurucová Monika


DLHÉ STRÁŽE

Marta Čulasová, Alica Šarišská, Katarína Šarišská


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 21. februára

06.30 hod. + Štefan a rodičia

Utorok 22. februára

18.00 hod. O zdr., B. m., dary DSv pre rod. Semkovú, za + syna, manž., rodič., súrodencov

Streda 23. februára

06.30 hod. + Mária Petrovičová

Štvrtok 24. februára

17.15. hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. + Miroslav Mirga (výročná)

Piatok 25. februára

18.00 hod. + Anna Novotná (výročná)

Sobota 26. februára - kostol

18.00 hod. + Michal Javorský (výročná)

Nedeľa 27. februára

08.00 hod. Za ZBP Michala a Anny Dunčko

11.00 hod. + Marcela Ondirková

14.00 hod. Na úmysel celebranta

DRAVCE

Utorok 22. februára

17.00 hod. + Eva Hamburgová

Piatok 25. februára

17.00 hod. + Jozef Dvorčák

Nedeľa 27. februára

09.30 hod. + Pavol Šofranec

BUKOVINKA

Streda 23. februára

17.00 hod. Za vnút. uzdr., potrebné milosti pre manžela a jednotu v manželstve

Sobota 26. februára

15.00 hod. Za ženícha a nevestu

Nedeľa 27. februára

09.30 hod. Pro Populo

DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 21. februára

17.00 hod. Za zdr., B. pomoc a ochranu pre rod. Jurčíkovú, Behúňovú, Lojkovú, Faltinovú

Štvrtok 24. februára

17.00. hod. Za zdravie brata Jozefa Galloviča

17.30 - 18.00 hod. Eucharistická adorácia

Nedeľa 27. februára

08.15 hod. Za + rodičov Gallovišových, Jakuba a Katarínu Strážikových a reh. brata Štefana Strážika

11.00 hod. Na úmysel celebranta

202 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page