top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 4. - 10. apríla

Naša pôstna duchovná obnova vrcholí. V budúcom týždni budeme mať možnosť vykonať si veľkonočnú sv. spoveď. V spoločenstvách pri našich kostoloch už prebiehajú bezprostredné prípravy na slávenie Kvetnej nedele a Veľkonočného trojdnia. To všetko nech prispeje k hlbokému prežitiu dní sviatkov nášho vykúpenia.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Nedeľa 10. apríla - Kvetná nedeľa


KRÍŽOVÁ CESTA NA MARIÁNSKEJ HORE

Štvrtockí seniori nás v stredu popoludní pozývajú na krížovú cestu na Mariánskej hore v Levoči. Odchod autobusu bude o 14.30 hod. zo zastávky pri kultúrnom dome. Doprava je zdarma, predpokladaný návrat okolo 16.30 hod.


VEĽKONOČNÉ SVIATKY

V piatok 8. apríla bude v našej farnosti veľkonočné spovedanie. Kňazi vám budú v kostoloch k dispozícii podľa nasledovného harmonogramu:


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: 14.30 hod. - 17.00 hod. (6 kňazov)

DRAVCE: 15.00 hod. - 17.00 hod. (3 kňazi)

BUKOVINKA: 15.00 hod. - 16.00 hod. (2 kňazi)

DLHÉ STRÁŽE: 15.00 hod. - 17.00 hod. (5 kňazov)


Liturgické obrady Veľkonočného trojdnia pripravte podľa zvykov v jednotlivých dedinách v spolupráci s kňazmi:


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: p. Jozef Sukeník

DRAVCE: p. Roman Gažúr

BUKOVINKA: p. Róbert Gajderus

DLHÉ STRÁŽE: p. Samuel Hurajt

ZBIERKA

Dnes je po sv. omši zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov. Z rozhodnutia našich biskupov ide jej výťažok v tomto roku na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. Pán Boh zaplať.


KRÍŽOVÁ CESTA V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Dnešnú krížovú cestu popoludní pripraví Rytierstvo Nepoškvrnenej. Po skončení pobožnosti sa vymenia ružencové kartičky. Na budúci týždeň poprosíme matky našej farnosti.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Pľuta a Dáša Čupáková. Ohlasujú sa dnes po prvý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Milodary: Bohu známe osoby venovali v minulom týždni na obnovu kaplnky spolu 300 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 10. APRÍLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Ema Bajtošová, Radanka Oravcová

11.00 hod. Eva Majcherová, Ľuboš Bajtoš


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Miroslava Lojková, Mária Lutterová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Danka Andreidesová, Danka Pokrivčáková, Helena Jendrálová, Zuzana Lesňaková, Eva Majcherová, Silvia Petrovičová

DRAVCE

Kožíková Jana, Kožíková Janka, Krupinská Mariana, Krupinská Mária


DLHÉ STRÁŽE

Alžbeta Bonková, Marcela Semanová, Milana Bendžalová, Mária Slaninová, Eva Gibalová, Agáta Gibalová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 4. apríla

06.30 hod. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole

Utorok 5. apríla

18.00 hod. Za + z rod. Javorskej, Garčarovej a Keritovej

Streda 6. apríla

06.30 hod. + Vladimír (10. výročie smrti)

Štvrtok 7. apríla

17.15. hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. Za nové kňazské a rehoľné povolania

Piatok 8. apríla

18.00 hod. + Miroslav Mirga

Pobožnosť krížovej cesty

Sobota 9. apríla - Dom nádeje

18.00 hod. + Jozef Staš (30. výročie smrti)

Nedeľa 10. apríla

08.00 hod. Za zdravie a Božie milosti pre Jozefa (60. jubileum)

11.00 hod. + Zdenek Mirga

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty

DRAVCE

Utorok 5. apríla

17.00 hod. + Štefan a Anna, + Jozef a rodičia

Piatok 8. apríla

17.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Janu a jej rodinu

Pobožnosť krížovej cesty

Nedeľa 10. apríla

09.30 hod. Pro Populo

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty

BUKOVINKA

Streda 6. apríla

17.00 hod. Za ZBP pre mamku Annu a netere Júliu a Danku

Piatok 8. apríla

17.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty

Nedeľa 10. apríla

09.30 hod. + Peter Glodžák

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty

DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 4. apríla

17.00 hod. + Katarína a Ján Šarišskí

Štvrtok 7. marca

17.00. hod. + Mária a Štefan Slanina

17.30 - 18.00 hod. Eucharistická adorácia

Piatok 8. apríla

17.00 hod. + Martin a Katarína Hradiskí

Pobožnosť krížovej cesty

Nedeľa 10. apríla

08.15 hod. + Helena a Matej Bartkoví

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty

229 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Komentáře


bottom of page