top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 18. - 24. októbra

V nasledujúcom týždni v piatok je liturgická spomienka na sv. Jána Pavla II. V našom farskom kostole si uctievame jeho relikvie. Poľský pápež sa mnoho zasadzoval o pastoráciu rodín. Povzbudzujeme rodičov s deťmi k vytváraniu toho, čo on nazýval "domáca Cirkev". Zároveň spoznávajme a odkrývajme to, k čomu nás pastierskym listom v túto nedeľu pozýva náš diecézny administrátor: synodalitu, ako charakteristickú vlastnosť Cirkvi.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 18. októbra - Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

Utorok 19. októbra - Sv. Petra z Alcantary, kňaza, ľubovoľná spomienka

Streda 20. októbra - Bl. Jakuba Strepu, biskupa, ľubovoľná spomienka

Piatok 22. októbra - Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka

Sobota 23. októbra - Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, spomienka

Nedeľa 24. októbra - 30. nedeľa cez rok


MISIJNÁ NEDEĽA

Budúca nedeľa je Svetovým dňom misií. Po sv. omšiach bude celoslovenská zbierka na misie, jej výťažok je určený na pomoc farnostiam v africkej Keni. Vzadu v kostole si môžete vziať misijné časopisy, sú zdarma.


RUŽENEC S ADORÁCIOU ZA RODINY V DLHÝCH STRÁŽACH

Vo štvrtok o 17.00 hod. pozývame do Kostola sv. Juraja na ružencovú pobožnosť pred vystavenou Oltárnou sviatosťou. Pobožnosť venujeme modlitbe za rodiny našej farnosti, pozývame zvlášť manželské páry s deťmi ale aj seniorov.


STRETNUTIE S BIRMOVANCAMI PO BIRMOVKE

DLHÉ STRÁŽE: utorok 18.00 hod.

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: štvrtok po sv. omši, klubovňa

DRAVCE: piatok po sv. omši


TERMÍN DUCHOVNÝCH CVIČENÍ

V dňoch 8. - 13. novembra budú rehoľníci z nášho kláštora na duchovných cvičeniach. Omšové úmysly s dátum výročia môžeme v tom týždni odslúžiť tam. V našich kostoloch však omše nebudú a farská kancelária bude tiež zatvorená. V prípade zaopatrenia umierajúcich a vybavovania pohrebov nás bude zastupovať dp. Ľubomír Cvengroš, farár v Hrabušiciach.


DIECÉZNA ŠKOLA VIERY Na budúci týždeň vo štvrtok 21. októbra sa bude konať v minoritskom kostole v Levoči druhé stretnutie v rámci 4. ročníka DŠV.


ZBIERKY

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Dnes je pravidelná zbierka na opravu kostola a kaplnky.

DRAVCE

Dnešný zvonček je určený na opravu oltára.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Milodary: v minulom týždni bez milodarov

DRAVCE

Milodary: v minulom týždni bez milodarov

BUKOVINKA

Milodary: v minulom týždni bez milodarov

DLHÉ STRÁŽE

Milodary: rodina Gibalová obetovala z krstu na kostol 50 eur. Pán Boh zaplať.


Čísla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114

SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 24. OKTÓBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Kristína Slaninová, Klára Lesičková

11.00 hod. Anna Bajtošová, Veronika Bajtošová

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Peter Gibala, Slavomíra Bendžalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: Valika Lesičková, Janka Jozefčáková, Kristína Slaninová, Erika Lesičková, Marta Šarišská, Mária Petreková

DRAVCE: Friedmanová Zuzana, Chraščová Magdaléna, Šupolová Dobroslava, Saterová Mária

DLHÉ STRÁŽE: Dana Baluchová, Ľuba Šarišská, Nikola ŠvedováÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 18. októbra, kaplica

06.30 hod. Za Justínu a za rodinu

Utorok 19. októbra

18.00 hod. + František Novotný

Streda 20. októbra

06.30 hod. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole

Štvrtok 21. októbra

18.00 hod. Za + rodičov, starých rodičov Lesičkových a Surových

Piatok 22. októbra

18.00 hod. Za zdr. a B. pož. pre dcéru Katarínu a jej rodinu (45. jub.)

Sobota 23. októbra Dom nád.

18.00 hod. + brat Ján

Nedeľa 24. októbra

08.00 hod. + Božena

11.00 hod. + Ondrej Petrovič


DRAVCE

Utorok 19. októbra

17.00 hod. + Agnesa a Vladimír Garčár

Piatok 22. októbra

17.00 hod. + Anna Bendžalová

Nedeľa 24. októbra

09.30 hod. + Mária a Ján, Jozef, Ján, Štefan Škoviroví


BUKOVINKA

Streda 20. októbra

17.00 hod. + Peter Glodžák

Nedeľa 24. októbra

09.30 hod. Pro Populo


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 18. októbra

17.00 hod. + Štefan Bača

Štvrtok 21. októbra

07.30 hod. Za ružencové bratstvo

17.00 hod. Adorácia s ružencovou pobožnosťou za rodiny

Nedeľa 24. októbra

08.15 hod. + Štefan, Božena, Anna, Juraj Bartkoví

170 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page