top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 20. - 26. septembra

Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Aj mnohí z nás sa stretli v minulom týždni zblízka s nástupcom sv. Petra. Nech jeho návšteva prinesie primerané ovocie do života našej farnosti a našich rodín.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 20. septembra - Sv. Andreja Kima a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Utorok 21. septembra - Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

Štvrtok 23. septembra - Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

Nedeľa 26. septembra - 26. nedeľa cez rok


ZMENA V KOVID AUTOMATE

Od pondelka je levočský okres v červenej farbe kovid automatu. Aby sme mohli využiť kapacitu našich kostolov aspoň na 25%, budeme od pondelka fungovať v režime OTP.


MODLITBY MATIEK

Spoločenstvo Modlitby matiek nás pozýva na podujatie, pri ktorom sa duchovne spoja matky a ich rodiny v 110 krajinách sveta. Spoločné modlitby budú v Spišskom Štvrtku v kostole v piatok od 17.00 hod., v sobotu od 15.00 hod. a v nedeľu od 15.00 hod.


PRIHLÁŠKY NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

Prosíme rodičov detí, ktoré majú ísť v tomto školskom roku na prvé sv. prijímanie, aby si v kostole vyzdvihli prihlášky, ktoré treba vyplniť a priniesť do sakristie v priebehu mesiaca september. Deti si už dnes môžu vyzdvihnúť slovníček a nálepky.


KATECHÉZY BIRMOVANCOV

Katechézy pre birmovancov budú v tomto týždni takto:

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: streda o 18.00 hod. v kostole.

DRAVCE: utorok o 18.00 hod. v kostole.

DLHÉ STRÁŽE: štvrtok o 18.00 hod. v kostole.

Ak sa niekto v daný deň nemôže zúčastniť, nech absolvuje katechézu tohto týždňa v inom kostole.


DIECÉZNA ŠKOLA VIERY

Vo štvrtok 16. septembra sa v minoritskom kostole v Levoči uskutočnili prvé stretnutie v rámci 4. ročníka DŠV, ktorý je venovaný otázkam Svätého písma.


ZBIERKA PRE KUBU

Slovenskí biskupi vyhlásili na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Bližšie informácie nájdete tu...


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Peter Lancz a Jana Ungerová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to ohlási na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Dnes je pravidelná zbierka na opravu kostola a kaplnky.

Milodary: z pohrebu Boženy Biskupovej venovali príbuzní na kostol 150 eur, z pohrebu Márie Žilkovej 50 eur, rodina Rothová obetovala na kaplnku 300 eur. Pán Boh zaplať.


DRAVCE

Milodary: Bohu známa osoba venovala na kostol 50 eur. Pán Boh zaplať.


BUKOVINKA

Milodary: v minulom týždni bez milodarov.


DLHÉ STRÁŽE

Milodary: v tomto týždni bez milodarov.


Čísla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Kaplnka Nanebovzatia: SK80 0900 0000 0051 7923 1986 - transparentný účet

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 26. SEPTEMBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Anna Bajtošová, Veronika Bajtošová

11.00 hod. Eva Fedorová, Jana Gáborová

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Miroslava Lojková, Mária Lutterová


UPRATOVANIE KOSTOLOV

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Martina Hovančík, Andrea Brejová, Miriam Bajtoš, Mária Grečková, Drahuša Šarišská, Ivana Kukurová


DRAVCE

Kožíková Jana, Petrušová Mária, Kožíková Marta, Kurucová Monika


DLHÉ STRÁŽE

Beáta Tomečková, Mária Taratutová, Ľubomíra Kopaničáková


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 20. septembra, kaplica

06.30 hod. + Alžbeta a Ladislav Gáboroví

Utorok 21. septembra

18.00 hod. Za rodinu

Streda 22. septembra

06.30 hod. + Terézia Bajtošová

Štvrtok 23. septembra

18.00 hod. Za zdr. a B. pož. a dary D.Sv. pre rodinu Surovú a Tamašiovú

Piatok 24. septembra

18.00 hod. + Michal Klimko (nedož. 100. jub.)

Sobota 25. septembra, Dom nádeje

18.00 hod. Za Františku (80. jub.)

Nedeľa 26. septembra

08.00 hod. Za zdravie a B. pož. pre Michala (80. jub.)

11.00 hod. Za potr, milosti pre Mariannu Grivalskú (70. jub.)


DRAVCE

Utorok 21. septembra

07.30 hod. + Jozef Dvorčák

Piatok 24. septembra

19.00 hod. + Ján a Margita Koršaloví

Nedeľa 26. septembra

09.30 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Gibalovú


BUKOVINKA

Streda 22. septembra

19.00 hod. + Helena a Ondrej Dunajčan

Nedeľa 26. septembra

09.30 hod. Pro Populo


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 20. septembra

19.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre vážne nemocnú Leu

Štvrtok 23. septembra

07.30 hod. + Mária a Ján Jurčík

Nedeľa 26. septembra

08.15 hod. Za Ružencové spoločenstvo v Dlhých Strážach193 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page