top of page
  • br. Jozef

Svetový deň seniorov

Štvrtá júlová nedeľa, v blízkosti sviatku sv. Joachima a Anny, sa v Cirkvi prežíva ako "Svetový deň starých rodičov a seniorov". Tohto roku to pripadá na 24. júla. Ako hlavnú tému zvolil pápež František slová žalmu: "Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie." Každá farnosť je pozvaná v tento deň predovšetkým k dvom aktivitám: k sláveniu sv. omše s osobitnou pozornosťou na starých ľudí a k návštevám starých ľudí.

Možnosť získania odpustkov

V tento deň je možné na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie získať úplné odpustky. Ako sa uvádza v dekréte: "Tieto odpustky možno tiež venovať na spôsob príhovoru dušiam v očistci." Podmienky získania odpustkov sú nasledovné: sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitby na úmysel Sv. otca.

Odpustky môžu získať:

- starí rodičia, seniori a všetci veriaci, ktorí sa dňa 24. júla 2022 zúčastnia na sv. omši, ktorá sa slávi z príležitosti tohto dňa; - veriaci, ktorí "osobne alebo virtuálne, prostredníctvom komunikačných prostriedkov, venujú určitý primeraný čas návšteve svojich starých bratov a sestier..." - "chorí starí a všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu, ak s odvrátením sa od akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť hneď, ako budú môcť, tri zvyčajné podmienky, duchovne sa pripoja k posvätným sláveniam Svetového dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu."
79 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page