top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 14. - 20. februára

Aktualizováno: 18. 2. 2022

Február sa preklápa do druhej polovice. Deti sa pomaly vracajú do škôl a mnohé rodiny, ktoré boli načas v karanténe, sú opäť medzi nami. Veríme, že s Božím požehnaním sa čoskoro vrátime k plnému fungovaniu nášho farského spoločenstva. Zatiaľ ponechávame v programe mimoriadne nedeľné bohoslužby.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Nedeľa 20. februára - 7. nedeľa cez rok


ŠKOLA VIERY

Vo štvrtok bude v Minoritskom kostole v Levoči ďalšie stretnutie Diecéznej školy viery. Piatou témou bude: Kristus v posolstve štyroch evanjelií. Materiál a prezentáciu vypracoval prof. František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Štefan Lesňák a Zuzana Glodžáková. Ohlasujú sa dnes po tretí raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

2. Erik Slanina, syn Štefana a Márie rod. Grešovej a Anna Slebodníková, dcéra Františka a Anny rod. Hrobárovej. Ohlasujú sa dnes po druhý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na obnovu kostola a kaplnky.

Milodary: Bohu známe osoby venovali na kostol spolu 100 eur, iné Bohu známe osoby venovali na obnovu kaplnky 450 eur. Pán Boh zaplať aj dobrodincom, ktorí nás podporili na transparentnom účte.


DRAVCE

Na budúcu nedeľu bude zvonček určený na obnovu oltára.

Milodary: Bohu známa rodina venovala na kostol 100 eur, Pán Boh zaplať.


Čísla účtov

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 20. FEBRUÁRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Natália Bajtošová, Milan Podolinský

11.00 hod. Monika Mirgová, Anna Brozáková

14.00 hod. Lukáš Bajtoš, Kristína Slaninová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Adriana Baluchová, Antónia Balocká

11.00 hod. Veronika Bendžalová, Lenka Gibalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Mária Jendrálová 289, Adriana Novotná, Júlia Stašová, Mária Jendrálová 282, Terézia Lesňaková, Janka Štrauchová


DRAVCE

Dvorčáková Dominika, Podolinská Anna, Gallová Lucia, Matušková Dana


DLHÉ STRÁŽE

Mária Faltinová, Erika Gibalová, Eva Hradiská


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 14. februára

06.30 hod. + z rodiny Toporcerovej a Pavličkovej

Utorok 15. februára

18.00 hod. Za rodinu Ľudovíta a Anny Dzurilových

Streda 16. februára

06.30 hod. + Majka Garčárová

Štvrtok 17. februára

17.15. hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. + Alojz Svitana

Piatok 18. februára

18.00 hod. Za Jolanu a Emila Ščukových

Sobota 19. februára - kostol

18.00 hod. Za zdravie, silu a potrebné B. milosti pre kolegyňu

Nedeľa 20. februára

08.00 hod. Za zdravie a B. pomoc pre syna Michala a brata Vincenta

11.00 hod. + Katarína, Michal, Štefan, Jaroslav

14.00 hod. Na úmysel celebranta


DRAVCE

Utorok 15. februára

17.00 hod. + Jozef a Anna

Piatok 18. februára

17.00 hod. + Viktória Vodžáková

Nedeľa 20. februára

09.30 hod. + Helena, Ján a Viera


BUKOVINKA

Streda 16. februára

17.00 hod. + Miroslav, Mária, Michal Kinik

Nedeľa 20. februára

09.30 hod. + Helena a Ján Kramarčík


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 14. februára

17.00 hod. + Tomáš Kopaničák (13. výr.)

Štvrtok 17. februára

17.00. hod. Za ZBP pre Máriu Madansku (50. jub.)

17.30 - 18.00 hod. Eucharistická adorácia

Nedeľa 20. februára

08.15 hod. Pro Populo

11.00 hod. Na úmysel celebranta

187 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page