top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 25. - 31. júla

Horúce letné dni sú pre deti na prázdninách radosťou, cítime však, ako nedostatok vody vplýva na úrodu v záhradách a na poliach ako aj na kvalitu nášho života. Preto nezabúdajme i v modlitbe "prosiť Pána žatvy", aby nás potešil tichým a výdatným darom dažďa.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 25. júla - Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

Utorok 26. júla - Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

Streda 27. júla - Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

Piatok 29. júla - Sv. Marty, Márie a Lazára, spomienka

Nedeľa 31. júla - 18. nedeľa cez rok


SVETOVÝ DEŇ SENIOROV

Dnešná nedeľa je svetový deň seniorov. Venujme starším ľuďom v rodine a v našom okolí zvláštnu pozornosť. Na farskej stránke nájdete podmienky k získaniu mimoriadnych odpustkov.

ODPUSTKY Z PORCIUNKULY

V utorok 2. augusta bude v Spišskom Štvrtku františkánska slávnosť odpustkov z Porciunkuly. Srdečne pozývame veriacich z celej farnosti. Hosťujúcim kazateľom bude p. Tomáš Lesňák, generálny definítor našej rehole, ktorý v súčasnosti pôsobí v Ríme.


CHARITNÁ ZBIERKA

Až do konca prázdnin beží charitná zbierka školských pomôcok. Ďakujeme, že týmto spôsobom pomáhate chudobnejším rodinám.


POZVÁNKA NA DUCHOVNÉ CVIČENIA

V dňoch 14. - 18. septembra pripravujeme v Brehove duchovné cvičenia pre dospelých. Prihlásiť sa treba u p. Jozefa.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Minulú nedeľu bola zbierka na obnovu kostola a kaplnky. Vyzbieralo sa 640 eur. Z krstu Kristíny Gáborovej venovali rodičia na kostol 50 eur, novomanželia Podolinskí obetovali 200 eur, Bohu známe osoby venovali na obnovu kaplnky spolu 100 eur. Pán Boh zaplať.


DRAVCE

Zvonček z minulej nedele bol určený na obnovu oltára. Vyzbieralo sa 463,56 eur. Pán Boh zaplať.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Pavol Škirta a Veronika Pitoňáková, ohlasujú sa dnes po druhý raz.

2. Štefan Tulej a Viera Mirgová, ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 31. JÚLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Ema Bajtošová, Radanka Oravcová

11.00 hod. Eva Majcherová, Stanka Švedová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Anna Kováčová, Mária Baluchová

UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Nataša Kaščáková, Helena Grešová, Marta Murínová, Lucia Lesičková, Natália Razgová, Emília Vitková


DRAVCE

Bašistová Mária, Bašistová Marta, Lučivjanská Mária, Jankurová Jana


DLHÉ STRÁŽE

Katarína Markupová Bonková, Mária Bonková, Mária Kočišová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 25. júla

06.30 hod. Za ZBP pre rod. Toporcerovú

Utorok 26. júla

18.00 hod. Za zdr. a pokoj v rod. Jozefa, Branislava, Lukáša a Miriami Lačnej

Streda 27. júla

06.30 hod. + Božena a Milan

Štvrtok 28. júla

18.00 hod. + Mária Petrovičová

Piatok 29. júla

18.00 hod. Za zdr., B. pomoc a ochranu P.M. pre rod. Chovancovú

Sobota 30. júla - Dom nádeje

18.00 hod. Za syna Antona s rodinou

Nedeľa 31. júla

08.00 hod. Za ZBP Juliany a jej detí a manžela

11.00 hod. Pro Populo


DRAVCE

Utorok 26. júla

19.00 hod. + Mária a Štefan Šarišskí

Piatok 29. júla

19.00 hod. + Helena a Štefan Bača

Nedeľa 31. júla

09.30 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu, ktorá sa dožíva 80. rokov života

BUKOVINKA

Streda 27. júla

19.00 hod. + Juraj, Žofia, Ondrej Liškoví

Nedeľa 31. júla

09.30 hod. Za + z rod. Glodžákovej

DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 25. júla

19.00 hod. + rodičia Helena a Jozef Gibaloví (13. výr.)

Štvrtok 28. júla

19.00 hod. Za vyvolenie diecézneho biskupa

Nedeľa 31. júla

08.15 hod. Na úmysel celebranta

109 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page